• vezi mai mult
  Anunț privind consultarea publică a proiectului „Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului a Consiliului municipal Chișinău, în redacție nouă, a organigramei şi a statelor de personal"   
  Dezbateri publice asupra proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind autorizarea plasării publicității exterioare în municipiul Chişinău"   
  ANUNŢ privind intenția de elaborare a Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului a Consiliului municipal Chișinău, în redacție nouă   
 • Prima   /  Informații   /  Transparență decizională   /  Procesul decizional   /  Consultare publică  /  Consultarea publică a proiectului „Regulamentul de desfășurare a activității de comerț în municipiul Chișinău”

  Consultarea publică a proiectului „Regulamentul de desfășurare a activității de comerț în municipiul Chișinău”

   27.05.2019 06:53     

  ANUNŢ

  privind organizarea consultării publice a proiectului de Regulament

  Direcția generală comerț APPS a CMC iniţiază, începând cu data de 27.05.2019,

  (denumirea autorităţii publice)

  consultarea publică a proiectului Regulamentului de desfășurare a activității de comerț în municipiul Chișinău

  (denumirea proiectului)

  Scopul proiectului este: ajustarea la modificările legislației

  Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului este: executarea prevederilor Legii cu privire la comerțul interior nr. 231/2010, care a fost modificată radical prin Legea nr. 153 din 01.07.2016 "Pentru modificarea și completarea unor acte legislative" (M.O. nr. 215-216 din 19.07.2016) și executarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1236 din 19.12.2018 ,,Cu privire la instituirea resursei informaționale în domeniul comerțului".

  Prevederile de bază ale proiectului sunt: aprobarea Regulamentului de desfășurare a activității de comerț în municipiul Chișinău.

  Beneficiarii proiectului sunt:  persoanele fizice și juridice ce activează în domeniul comerțului și de prestări servicii, consumatorii de bunuri și servicii, angajații DGCAPPS și a subdiviziunilor APL.

  Rezultatele scontate ca urmare a implementării Proiectului supus consultării publice sunt: creșterea calității serviciilor publice prestate persoanelor fizice și juridice ce activează în domeniul comerțului și de prestări servicii.

  Impactul estimat al proiectului  este dezvoltarea continuă a ramurii comerțului în municipiul Chișinău, susținerea micului business, simplificarea procedurii de notificare privind inițierea activității de comerț, crearea unui mediu favorabil de desfășurare a activității de întreprinzător în cadrul municipiului, precum și asigurarea liberei concurențe, protecţiei vieții, sănătăţii, securității şi intereselor economice și sociale ale cetățenilor.

  Proiectul este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare:

  Legile  Republicii   Moldova  nr. 231 din 23.09.2010 "Cu privire la comerţul interior", nr.  93-XIV din 15.07.1998 "Cu privire la patenta de întreprinzător", nr. 105-XV din 13.03.2003 "Privind protecţia consumatorilor", Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008, nr. 1100 din 30.07.2000 ,,Cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice",  nr. 278 din  14.12.2007 ,,Privind controlul tutunului",  nr. 436-XVI din 28.12.2006 "Privind administraţia publică locală", nr. 136 din 17.06.2016 ,,Privind statutul municipiului Chișinău" şi  Hotărârilor Guvernului Republicii Moldova nr. 931 din 08.12.2011 "Cu privire la desfășurarea comerțului cu amănuntul",  nr. 1209 din 08.11.2007   "Cu privire la prestarea serviciilor de alimentaţie publică", nr. 517 din 18.09.1996 ,,Cu privire la aprobarea Regulilor de funcţionare a reţelei de comerţ ambulant şi a Regulilor de comerţ în pieţele din Republica Moldova", nr. 147 din 12.03.1996  "Cu privire la aprobarea Regulilor deservirii sociale a populaţiei", nr. 473 din 03.07.2012 ,,Pentru aprobarea Reglementării tehnice „Bere şi băuturi pe bază de bere", nr. 1236 din 19.12.2018 ,,Cu privire la instituirea resursei informaționale în domeniul comerțului".

  Recomandările pe marginea proiectului supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 07.06.2019, pe adresa electronică: dc@pmc.md, la numărul de telefon 022222761, dna Valentina Constantinov, șef adjunct, sau pe adresa șos. Hâncești, 53A, or. Chișinău

  (adresa sediului autorităţii publice)

  Proiectul Regulamentului de desfășurare a activității de comerț în municipiul Chișinău

                                                                                         (denumirea)

  şi după caz, alte materiale care au stat la baza elaborării proiectului etc. sunt disponibile pe pagina web oficială a Primăriei municipiului Chișinău www.chisinau.md și/sau pe pagina web oficială a DGCAPPS www.comert.chisinau.md sau la sediul Direcţiei  generale comerţ APPS a CMC,

                                            (denumirea autorităţii publice)

  situat pe adresa  șos. Hâncești, 53A, or. Chișinău.