• Prima   /  Informații   /  Transparență decizională   /  Consultare publică  /  Consultare publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate şi a componenţei nominale a Consiliului consultativ al Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport"

  Consultare publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate şi a componenţei nominale a Consiliului consultativ al Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport"

   17.12.2018     

  ANUNȚ

  privind organizarea consultărilor publice

   

  Direcția generală educație, tineret și sport a Consiliului municipal Chișinău iniţiază, începând cu data de 17 decembrie 2018, consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului și a componenței nominale a Consiliului consultativ al Direcției generale educație, tineret și sport"

  Scopul proiectului este: reglementarea activității Consiliului consultativ al Direcției generale educație, tineret și sport a Consiliului municipal Chișinău.

  Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului  de decizie este: determinată de art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 404 din 16.06.2015 „Cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a organului local de specialitate în domeniul învăţământului şi a structurii-tip a acestuia".

  Prevederile de bază ale proiectului sunt: aprobarea Regulamentului și a componenței nominale a Consiliului consultativ al Direcției generale educație, tineret și sport.

  Beneficiarii proiectului de decizie sunt: copii/elevii, părinții acestora și angajații din sistemul educațional municipal.

  Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt:  asigurarea funcţionalităţii instituţiilor de învăţământ preşcolar, primar, secundar și a celor extrașcolare.

  Impactul estimat al proiectului de decizie este perfecționarea serviciilor educaționale prestate, asigurarea transparenței decizionale.

  Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare:  Codul Educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17.07.2014;  Hotărârea Guvernului nr. 404 din 16.06.2015 „Cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a organului local de specialitate în domeniul învăţământului şi a structurii-tip a acestuia", Legea nr. 136 din 17.06.2016 „Privind statutul municipiului Chișinău" și Legea nr. 436 din 28.12.2006 „ Privind administrația publică locală".

  Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 09.01.2019, la adresa amipedgets@gmail.com sau str. Mitropolit Dosoftei, 99, MD-2704, Direcția generală educație, tineret și sport.

  Proiectul deciziei „Cu privire la aprobarea Regulamentului și a componenței nominale a Consiliului consultativ al Direcției generale educație, tineret și sport" și anexele nr.1 și nr.2 sunt disponibile pe pagina web oficială www.chisinau.md sau la sediul Primăriei municipiului Chișinău, situată pe adresa bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83.