• Prima   /  Informații   /  Transparență decizională   /  Consultare publică  /  Consultare publică a proiectelor de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentelor privind organizarea şi funcţionarea IMSP"

  Consultare publică a proiectelor de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentelor privind organizarea şi funcţionarea IMSP"

   14.12.2018     

  Direcţia Generală Asistenţă socială şi Sănătate, iniţiază începând cu data de 14.12.2018, consultarea publică a proiectelor de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentelor privind organizarea şi funcţionarea IMSP".

            Scopul proiectului este: gestionarea eficientă a instituţiilor medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, al cărui fondator este Consiliul municipal Chişinău, în scopul delimitării funcţiilor manageriale şi al sporirii responsabilităţii decizionale a organelor de conducere ale acestora în organizarea şi controlul activităţii de prestare a serviciilor medicale, întru  sporirea calităţii asistenţei medicale.

            Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este: asigurarea durabilităţii Instituțiilor medico-sanitare publice municipale din Chișinău şi racordarea acestora la rigorile legislaţiei..

            Prevederile de bază ale proiectului sunt: Ordinul MS nr. 1086 din 30.12.2016 cu privire la aprobarea Regulamentelor-cadru  de organizare și funcționare ale prestatorilor de servicii de sănătate

            Beneficiarii proiectului de decizie sunt: Populația Republicii Moldova

            Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt: fortificarea capacităţilor instituțiilor publice de acordare a serviciilor medicale populației.

            Impactul estimat al proiectului de decizie: asigurarea funcționării și guvernării a IMSP în conformitate cu legislația în vigoare întru acordarea corectă a serviciilor medicale          

  Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare: Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28 martie 1995, Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală nr.1585-XIII din 27 februarie 1998, Legea privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi întreprinzătorilor individuali nr.220-XVI din 19 octombrie 2007, Codul civil al Republicii Moldova nr.1107-XV din 6 iunie 2002, alte acte normative în vigoare.

            Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 29.12.2018, pe adresa dnei Violeta Baltă: bltvioleta@yahoo.com, la numărul de telefon 022-21-22-36 sau pe adresa str. Bucureşti nr. 35, Secţia sănătate, DGASS

            Proiectul deciziei „Cu privire la coordonarea Regulamentelor privind organizarea şi funcţionarea Instituțiilor medico-sanitare publice municipale" și Regulamentele fiecărei Instituíe  Medico-Sanitară publică sunt disponibile pe pagina web oficială  a Primăriei municipiului Chișinău www.chisinau.md.