• Prima   /  Informații   /  Transparență decizională   /  Consultare publică  /  Consultare publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului la modul de finanțare nerambursabilă din bugetul Primăriei municipiului Chișinău a proiectelor culturale și educative propuse de către asociații obștești, asociații de creație, ONG-uri, alte instituții, persoane fizice și juridice"

  Consultare publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului la modul de finanțare nerambursabilă din bugetul Primăriei municipiului Chișinău a proiectelor culturale și educative propuse de către asociații obștești, asociații de creație, ONG-uri, alte instituții, persoane fizice și juridice"

   14.12.2018     

  ANUNȚ

  privind organizarea consultărilor publice

   

  Direcția Cultură, inițiază începând cu data de 14.12.2018, consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului la modul de finanțare nerambursabilă din bugetul Primăriei municipiului Chișinău a proiectelor culturale și educative propuse de către asociații obștești, asociații de creație, ONG-uri, alte instituții, persoane fizice și juridice".

  Scopul proiectului: În scopul îmbunătăţirii mecanismelor de finanţare din bugetul de stat a proiectelor culturale desfăşurate de către asociaţiile obşteşti, sprijinirii potenţialului creativ, al formării condiţiilor adecvate pentru desfăşurarea activităţilor culturale promovate de societatea civilă şi integrarea acesteia în procesul de realizare a obiectivelor naţionale în domeniul culturii.

  Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de decizie este: Reglementarea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor cultural-educative şi acţiunilor culturale propuse  spre  realizare de către asociaţiile  obşteşti, asociaţiile de creaţie, ONG-uri, alte instituţii, persoane fizice şi juridice.

  Prevederile de bază ale proiectului de decizie sunt: Proiectul în sine vine să

   sistematizeze şi să înglobeze întregul spectru de măsuri care vor asigura:

  - dreptul oricărui solicitant de a deveni beneficiar; 

  - accesul tuturor celor interesaţi la informaţiile referitoare la aplicarea procedurii de finanţare;

  - tratamentul nedescriminatoriu al solicitanţilor - reprezentanţi ai diferitelor domenii;

  - excluderea posibilităţii destinării fondurilor nerambursabile unei activităţi a cărei executare a fost deja începută sau finalizată la data încheierii contractului de finanţare.

  Beneficiarii proiectului de decizie sunt: asociațiile obștești, asociații de creație,  ONG-uri, alte instituți, persoane fizice și juridice, oamenii de  cultură, toţi locuitorii municipiului Chişinău şi nu numai.

  Rezultatele scontate ca urmare a implimentării deciziei supuse consultării publice sunt: contribuie la formarea, dezvoltarea, educațiea, culturalizarea, implicarea, consolidarea societății civile în interesul comunității.

  Impactul estimat al proiectului de decizie constă în creșterea competitivității selectării proiectelor culturale propuse spre realizare în interesul societății civile.  

  Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislația în vigoare: Conform prevederilor Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 834 din 08.10.2014 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de finanțare din bugetul de stat a proiectelor culturale desfășurate de asociațiile obștești".

  Recomandările pe marginea proiectului de decizie suspus consultării  publice pot fi expediate până pe data de 28.12.2018, pe adresa str. București nr. 68, e-mail: directiacultura@yahoo.com, sau la numărul de telefon (022) 24-22-78.

  Proiectul deciziei „Cu privire la aprobarea Regulamentului la modul de finanțare nerambursabilă din bugetul Primăriei municipiului Chișinău a proiectelor culturale și educative propuse de către asociații obștești, asociații de creație, ONG-uri, alte instituții, persoane fizice și juridice", sunt disponibele pe pagina web oficială a Primăriei municipiului Chișinău www.chisinau.md.