• Prima   /  Informații   /  Transparență decizională   /  Consultare publică  /  Consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Centrului social regional „Renaşterea”, a statelor de personal şi a structurii Centrului în Redacţie nouă”

  Consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Centrului social regional „Renaşterea”, a statelor de personal şi a structurii Centrului în Redacţie nouă”

   08.12.2018     

  ANUNŢ

  privind organizarea consultărilor publice

   

   

            Direcţia generală asistenţă socială şi sănătate, iniţiază începând cu data de 08.12.2018, consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Centrului social regional „Renaşterea", a statelor de personal şi a structurii Centrului în Redacţie nouă".

            Scopul proiectului este: reglementarea modului de organizare şi funcţionare a Centrului social regional „Renaşterea" în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii persoanelor infectate HIV/SIDA şi membrilor familiei acestora, reabilitării sociale şi (re)integrării lor în societate, referirii la alte servicii conform necesităţilor.

            Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este: asigurarea durabilităţii serviciului creat şi racordarea acestuia la rigorile legislaţiei pentru ulterioara acreditare.

            Prevederile de bază ale proiectului sunt: Deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 1/10 din 25.01.2012 ,,Cu privire la susținerea Acordului de colaborare dintre Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Primăria mun. Chișinău și Centrul de Analize Politice în Sănătate".

            Beneficiarii proiectului de decizie sunt: persoană infectată cu HIV, maladia SIDA, copiii acesteia şi membrii familiei extinse a acesteia care sunt referiţi şi asistaţi în cadrul Centrului, cetăţeni ai Republicii Moldova, precum şi cetăţeni ai altor state/străini în conformitate cu prevederile Legii nr.274 din 27 decembrie 2011 privind integrarea străinilor în Republica Moldova.

            Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt: fortificarea capacităţilor instituțiilor publice de acordare a serviciilor psiho-sociale, serviciilor de intervenţie în situaţii de criză pentru persoanele HIV infectate şi familiile acestora.

            Impactul estimat al proiectului de decizie: susţinerea şi mobilizarea comunităţii în vederea eliminării stigmatizării şi discriminării faţă de persoanele infectate HIV/SIDA şi membrilor familiei acestora aflaţi în situaţii dificile în cadrul sistemului de protecţie socială, prin prestarea serviciilor specializate.

            Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare: Hotărârea Guvernului RM nr. 1010 din 26.08.2016 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Centrului social regional pentru asistenţa persoanelor infectate HIV/SIDA și a membrilor familiilor acestora și a standardelor minime de calitate, Decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 1/10 din 25.01.2012 ,,Cu privire la susținerea Acordului de colaborare dintre Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Primăria mun. Chișinău și Centrul de Analize Politice în Sănătate''.

            Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 19.12.2018, pe adresa dnei Marina Buga: marina.buga.dgas@cmc.mdanticamera.dgass@gmail.com, la numărul de telefon 022-227215 sau pe adresa str. Bucureşti nr. 53, secţia monitorizare, evaluare şi planificare strategică din cadrul DGASS.

            Proiectul deciziei „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Centrului social regional „Renaşterea", a statelor de personal şi a structurii Centrului în Redacţie nou" şi nota informativă sunt disponibile pe pagina web oficială  a Primăriei municipiului Chișinău www.chisinau.md.