• Prima   /  Informații   /  Transparență decizională   /  Consultare publică  /  Consultare publică a proiectului de decizie „Cu privire la operarea de modificări în decizia Consiliului municipal Chişinău nr.7/30 din 23 octombrie 2018 „Despre aprobarea Regulamentului privind susținerea financiară a familiilor cu 3 și mai mulți copii în instituțiile de educație timpurie din orașul Chișinău în anul 2018"

  Consultare publică a proiectului de decizie „Cu privire la operarea de modificări în decizia Consiliului municipal Chişinău nr.7/30 din 23 octombrie 2018 „Despre aprobarea Regulamentului privind susținerea financiară a familiilor cu 3 și mai mulți copii în instituțiile de educație timpurie din orașul Chișinău în anul 2018"

   06.12.2018     

  ANUNŢ

  privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie „Cu privire la operarea de modificări în decizia Consiliului municipal Chişinău nr.7/30 din 23 octombrie 2018 „Despre aprobarea Regulamentului privind susținerea financiară a familiilor cu 3 și mai mulți copii în instituțiile de educație timpurie din orașul Chișinău în anul 2018”

  Autoritatea publică municipiul Chișinău, Direcția generală educație, tineret și sport în cadrul Primăriei municipiului Chișinău iniţiază, începând cu data de 06 decembrie 2018, consultarea publică a proiectului de decizie  Cu privire la operarea de modificări în decizia Consiliului municipal Chişinău nr.7/30 din 23 octombrie 2018„Despre aprobarea Regulamentului privind susținerea financiară a familiilor cu 3 (trei) și mai mulți copii în instituțiile de educație timpurie din orașul Chișinău în anul 2018"  

  Scopul proiectului  stipulează expres că misiunea educației este satisfacerea cerințelor educaționale ale individului și ale societății, dezvoltarea potențialului uman pentru a asigura calitatea vieții ș. a. În context, administraţia publică locală poate fi implicată în organizarea şi realizarea procesului de înmatriculare al copiilor în instituțiile de educație timpurie prin susţinerea financiară a familiilor. Statistica demonstrează că situaţia materială precară creează impedimente în procesul de înmatriculare al copiilor în instituțiile de educație timpurie.

  Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului ,Întru ajutorarea şi susţinerea familiilor cu 3 (trei) și mai mulți copii din orașul Chişinău în scopul asigurării respectării principiului egalităţii, integrării lor în mediul educaţional, este benefică susținerea financiară.

  Prevederile de bază ale proiectului sunt aprobarea Regulamentului privind susținerea financiară a familiilor cu 3 (trei) și mai mulți copii în instituțiile de educație timpurie din orașul Chișinău în anul 2018.

  Beneficiarii proiectului de decizie familiile care cresc și educă trei și mai mulți copii de vârstă preșcolară în instituțiile de educație timpurie.

  Impactul estimat al proiectului de decizie, întru ajutorarea şi susţinerea familiilor cu 3 (trei) și mai mulți copii din orașul Chişinău în scopul asigurării respectării principiului egalităţii, integrării lor în mediul educaţional, este benefică susținerea financiară.

  Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare: Codului educației al Republicii Moldova nr.152 din 17.07.2014; în temeiul Notei informative a Direcției generale, educație tineret și sport, în conformitate cu prevederile Legii Nr.136 din 17.06.2016 privind Statutul municipiului Chişinău, publicată în Monitorul Oficial Nr. 306-313 de la 06.09.2016 (art.15, g), Legii nr.133 din 08.07.2011 cu privire la protecţia datelor cu caracter personal.

  Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 18.12.2018, pe adresa electronica monacuangela@gmail.com:, la numărul de telefon 022-20-16-03. Persoana rsponsabilă Angela Monacu.

  Proiectul deciziei „Cu privire la operarea de modificări în decizia Consiliului municipal Chişinău nr.7/30 din 23octombrie 2018„Despre aprobarea Regulamentului privind susținerea financiară a familiilor cu 3 (trei) și mai mulți copii în instituțiile de educație timpurie din orașul Chișinău în anul 2018"pe pagina web oficială  www.chisinau.md sau la sediul Primăriei municipiului Chișinău, situată pe adresa bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 83.