• Prima   /  Informații   /  Transparență decizională   /  Consultare publică  /  Consultare publică a proiectului de decizie „Despre aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului psiho-socio-pedagogic"

  Consultare publică a proiectului de decizie „Despre aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului psiho-socio-pedagogic"

   05.12.2018     

  ANUNŢ

  privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie ,, Despre aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului psiho-socio-pedagogic "

               Autoritatea publică municipiul Chișinău, Direcția generală educație, tineret și sport în cadrul Primăriei municipiului Chișinău iniţiază, începând cu data de 05 decembrie 2018, consultarea publică a proiectului de decizie Despre aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului psiho-socio-pedagogic"  

   Scopul proiectului este de reglementa activitatea Centrului care va contribui la dezvoltarea și menținerea bunăstării tuturor  beneficiarilor în sistemul educațional prin crearea de garanții a serviciilor calificate.

  .Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie  a intervenit odată cu aprobare a un  șir de completări și modificări este că actele legislative și normative pentru a implementa politici, programe educaționale și de asistență  racordate la necesitățile beneficiarilor

  Prevederile de bază ale proiectului sunt aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului psiho-socio-pedagogic.

  Beneficiarii proiectului de decizie sunt copii/elevii în situație de criză/risc precum și părinții acestora și angajații din sistemul educațional.

  Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt: pentru a exclude tergiversarea asistenței beneficiarilor și va reglementa intervenția specializată în dezvoltarea și menținerea tuturor beneficiarilor.

  Impactul estimat al proiectului de decizie este acordarea asistenței specializate circumstise contextului situațional actual în sistemul de învățământ.

  Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare:  Codului educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17.07.2014;  Hotărârii Guvernului nr. 732 din 16.09.2013 privind Strategia de dezvoltare a educației pentru anii 2011-2020 „Educația 2020"; Legii nr. 140 din 14.06.2013 „Privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și separați de părinți"; Legii nr. 60 din 30.03.2012 „Privind incluziunea persoanelor cu dizabilități"; Hotărârii Guvernului nr.351 din 29.05.2012 privind Regulamentul de redirecționare a resurselor financiare în cadrul reformării instituțiilor rezidențiale; Legii nr. 397-XV din 16.10.2003 „Privind finanțele publice locale"; Legea nr. 136 din 17.06.2016 „Privind statutul municipiului Chișinău"; Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 „ Privind administrația publică locală"

  Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 19.12.2018, pe adresa dnei Gorea Svetlana, pe adresa electronică: cpsp.chisinau@gmail.com, la numărul de telefon 022-27-06-67 sau pe adresa str. Veronica Micle, nr. 4A, Centrul psiho-socio-pedagogic.

  Proiectul deciziei „Despre aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului psiho-socio-pedagogic " şi anexele acesteia sunt disponibile pe pagina web oficială  www.chisinau.md sau la sediul Primăriei municipiului Chișinău, situată pe adresa bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 83.