• vezi mai mult
  Consultare publică a proiectului de decizie "Cu privire la modificarea Regulamentului privind bugetul civil în municipiul Chişinău, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 1/3 din 07.02.2018"   
  Consultare publică a proiectului de decizie „Despre operarea unor modificări şi completări în decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 2/9 din 26.07.2016 „Despre aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor funciare cu strigare în municipiul Chişinău”   
 • Prima   /  Informații   /  Transparență decizională   /  Consultare publică  /  Consultare publică a proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea bugetului municipal Chişinău pe anul 2019"

  Consultare publică a proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea bugetului municipal Chişinău pe anul 2019"

   04.12.2018     

  Direcția generală finanțe a Consiliului municipal Chișinău propune spre consultare publică proiectul de decizie a Consiliului municipal Chișinău „Cu privire la  aprobarea bugetului municipal Chişinău pe anul 2019. 

  Recomandările asupra proiectului supus consultării publice pot fi expediate până la data de 14.12.2018, pe adresa bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83, MD-2012 sau la adresa electronică: galina.semeniuc.dgf@cmc.md sau olga.ursu@pmc.md. Persoana de contact Galina Semeniuc, tel. (022)223599.