• Prima   /  Informații   /  Transparență decizională   /  Consultare publică  /  Consultare publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului şi a organigramei Direcţiei generale comerţ APPS a Consiliului municipal Chișinău"

  Consultare publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului şi a organigramei Direcţiei generale comerţ APPS a Consiliului municipal Chișinău"

   23.11.2018     

  ANUNŢ

  privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

   

  Direcția generală comerț APPS a CMC iniţiază, începând cu data de 22.11.2018,

  (denumirea autorităţii publice)

  consultarea publică a proiectului de decizie a CMC „Cu privire la aprobarea Regulamentului şi a organigramei  Direcţiei  generale comerţ APPS a Consiliului municipal Chișinău"

  (denumirea proiectului)

  Scopul proiectului este: ajustarea la modificările legislației în vigoare

  Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este: executarea prevederilor Legii cu privire la comerțul interior nr. 231/2010, care a fost modificată radical prin Legea nr. 153 din 01.07.2016 "Pentru modificarea și completarea unor acte legislative" (M.O. nr. 215-216 din 19.07.2016).

  Prevederile de bază ale proiectului sunt: aprobarea Regulamentului și organigramei DGCAPPS.

  Beneficiarii proiectului de decizie sunt:  persoanele fizice și juridice ce activează în domeniul comerțului și de prestări servicii, consumatorii de bunuri și servicii, angajații DGCAPPS.

  Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt: creșterea calității serviciilor publice prestate persoanelor fizice și juridice ce activează în domeniul comerțului și de prestări servicii.

  Impactul estimat al proiectului de decizie este dezvoltarea continuă a ramurii comerțului în municipiul Chișinău, susținerea micului business, creșterea rolului APL în dezvoltarea socio-economică a municipiului.

  Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare: Legile nr. 436-XVI din 28.12.2006  „Privind administraţia publică locală", nr. 136 din 17.06.2016 ,,Privind statutul municipiului Chișinău",  nr. 231 din 23.09.2010 „Cu privire la comerţul interior"_______________________________________,

  (denumirea documentelor relevante)

  prevederile corespondente ale legislaţiei comunitare şi cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte ------_________________________________

   (denumirea documentelor relevante)

  Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 11.12.2018, pe adresa electronică: dc@pmc.md, la numărul de telefon 022222761, dna Valentina Constantinov, șef adjunct, sau pe adresa șos. Hâncești, 53A, or. Chișinău__________________________________

  (adresa sediului autorităţii publice)

  Proiectul deciziei Cu privire la aprobarea Regulamentului şi a organigramei  Direcţiei  generale comerţ APPS a CMC"________________________________

  (denumirea)

  şi nota informativă (după caz, studii analitice, acte de analiză a impactului de reglementare, alte materiale care au stat la baza elaborării proiectului de decizie etc.) sunt disponibile pe pagina web oficială  a Primăriei municipiului Chișinău www.chisinau.md și/sau pe pagina web oficială a DGCAPPS   www.comert.chisinau.md

  sau la sediul Direcţiei  generale comerţ APPS a CMC"______________________,

  (denumirea autorităţii publice)

  situat pe adresa  șos. Hâncești, 53A, or. Chișinău_________