• Prima   /  Informații   /  Transparență decizională   /  Consultare publică  /  Consultare publică cu privire la inițiativa de elaborare și aprobare a dispoziției de creare a Grupului de lucru pentru achiziții de bunuri, servicii și lucrări al Primăriei municipiului Chișinău

    Consultare publică cu privire la inițiativa de elaborare și aprobare a dispoziției de creare a Grupului de lucru pentru achiziții de bunuri, servicii și lucrări al Primăriei municipiului Chișinău

     20.11.2018     

    Direcția administrativă a Primăriei municipiului Chișinău propune spre consultare publică proiectul de dispoziție cu privire la crearea Grupului de lucru pentru achiziții de bunuri, servicii și lucrări al Primăriei municipiului Chișinău. Scopul aprobării documentului este de a stabili modalitatea de desfășurare a procedurii de achiziție publică pentru satisfacerea necesităților autorității contractante. 

    Recomandările asupra documentului supus consultărilor publice pot fi expediate până la data de 10.12.2018, pe adresa: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83, MD - 2012, (bir. 22) sau pe adresa electronică: da@pmc.md. Persoana de contact - Nicolaescu Vladislav, tel: 022 20-15-85, 069122007.