• vezi mai mult
  Consultare publică a proiectului de decizie "Cu privire la modificarea Regulamentului privind bugetul civil în municipiul Chişinău, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 1/3 din 07.02.2018"   
  Consultare publică a proiectului de decizie „Despre operarea unor modificări şi completări în decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 2/9 din 26.07.2016 „Despre aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor funciare cu strigare în municipiul Chişinău”   
 • Prima   /  Informații   /  Transparență decizională   /  Consultare publică  /  Consultare publică cu privire la inițiativa de elaborare și aprobare a dispoziției de creare a Grupului de lucru pentru achiziții de bunuri, servicii și lucrări al Primăriei municipiului Chișinău

  Consultare publică cu privire la inițiativa de elaborare și aprobare a dispoziției de creare a Grupului de lucru pentru achiziții de bunuri, servicii și lucrări al Primăriei municipiului Chișinău

   20.11.2018     

  Direcția administrativă a Primăriei municipiului Chișinău propune spre consultare publică proiectul de dispoziție cu privire la crearea Grupului de lucru pentru achiziții de bunuri, servicii și lucrări al Primăriei municipiului Chișinău. Scopul aprobării documentului este de a stabili modalitatea de desfășurare a procedurii de achiziție publică pentru satisfacerea necesităților autorității contractante. 

  Recomandările asupra documentului supus consultărilor publice pot fi expediate până la data de 10.12.2018, pe adresa: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83, MD - 2012, (bir. 22) sau pe adresa electronică: da@pmc.md. Persoana de contact - Nicolaescu Vladislav, tel: 022 20-15-85, 069122007.