• vezi mai mult
  Consultare publică a proiectului de decizie "Cu privire la modificarea Regulamentului privind bugetul civil în municipiul Chişinău, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 1/3 din 07.02.2018"   
  Consultare publică a proiectului de decizie „Despre operarea unor modificări şi completări în decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 2/9 din 26.07.2016 „Despre aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor funciare cu strigare în municipiul Chişinău”   
 • Prima   /  Informații   /  Transparență decizională   /  Consultare publică  /  Consultări publice: „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind utilizarea mijloacelor financiare alocate Direcției generale locativ-comunale și amenajare la capitolul gospodăria de locuințe a municipiului Chișinău"

  Consultări publice: „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind utilizarea mijloacelor financiare alocate Direcției generale locativ-comunale și amenajare la capitolul gospodăria de locuințe a municipiului Chișinău"

   11.10.2018     

  Primăria municipiului Chișinău anunță despre organizarea consultărilor publice asupra proiectului de Regulament privind utilizarea mijloacelor financiare alocate Direcției generale locativ-comunale și amenajare la capitolul gospodăria de locuințe a municipiului Chișinău.

  Consultările publice vor avea loc la data de 31 octombrie 2018, ora 14:00, în incinta Sălii de şedinţe a Consiliului municipal Chișinău (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83).

  Propunerile care urmează a fi suspuse consultărilor publice pot fi expediate până la data de 30 octombrie 2018, în adresa Direcției generale locative-comunale și amenajare, str. Mihai Eminescu, 33 (tel. 022 244 427, 022 244 398) sau la adresa electronică: dafl08@mail.ru.

  La consultările publice sunt invitaţi reprezentanţii Direcției generale finanțe, ai fracțiunilor din Consiliul municipal Chișinău, specialiști în domeniu şi reprezentanţi ai societăţii civile.  

  Participanţii care se înscriu la luare de cuvânt îşi vor susţine punctele de vedere exclusiv pe marginea proiectului de regulament inclus pe ordinea de zi. Durata limită de exprimare a punctelor de vedere este de cinci minute pentru fiecare participant.