• vezi mai mult
  Consultare publică a proiectului de decizie "Cu privire la modificarea Regulamentului privind bugetul civil în municipiul Chişinău, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 1/3 din 07.02.2018"   
  Consultare publică a proiectului de decizie „Despre operarea unor modificări şi completări în decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 2/9 din 26.07.2016 „Despre aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor funciare cu strigare în municipiul Chişinău”   
 • Prima   /  Informații   /  Transparență decizională   /  Consultare publică  /  Audieri Publice pentru Chișinău

  Audieri Publice pentru Chișinău

   07.09.2018     

  Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE) și Primăria municipiului Chișinău organizează o nouă rundă: „Audieri Publice pentru Chișinău". Subiectul întrunirii vizează reforma administrației publice a municipiului Chișinău.

  Evenimentul va avea loc joi, 13 septembrie 2018, în intervalul orelor 13:00 - 15.00, în sala de ședințe a Consiliului municipal Chișinău (et. 2), bd. Ștefan cel Mare și Sfânt.

  Împreună cu reprezentanți ai autorităților locale și centrale, experți din societatea civilă și cetățeni activi vor fi discutate soluțiile pentru dezvoltarea sustenabilă și creșterea veniturilor la bugetului municipal prin eficientizarea sistemului de licitație a patrimoniului funciar și imobiliar al mun. Chișinău.

  Activitatea dată face parte din cadrul Proiectului "Audieri publice pentru Chișinău 2.0", implementat de IPRE cu susținerea Fundației pentru o Societate Deschisă (FOSI) și în parteneriat cu www.PrimariaMea.mdwww.Privesc.Eu, precum și un grup de experți independenți din cadrul societății civile. Până la sfârșitul anului 2019, IPRE va contribui la formularea a 12 propuneri de politici publice în domeniul serviciilor publice, transportului public și reformei administrației publice din mun. Chișinău.

  Propunerile vor fi elaborate în colaborare cu experți din cadrul societății civile și autorități publice, în consultare cu cetățenii, discutate în cadrul audierilor publice și promovate la nivelul Consiliului municipal Chișinău și a Primăriei mun. Chișinău.