• Prima   /  Informații   /  Transparență decizională   /  Procesul decizional   /  Consultare publică

  Consultare publică

  ianuarie   februarie   martie   aprilie   mai   iunie   iulie   august   septembrie   octombrie   noiembrie   decembrie
  Imagine Titlu Data
  ANUNŢ privind consultarea publică a Conceptului de desfășurare a comerțului stradal pe teritoriul municipiului Chișinău
  27.03.2020 09:47
  Direcţia generală asistenţă socială şi sănătate, iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la constituirea Comisiei municipale pentru protecţia drepturilor omului, aprobarea componenţei nominale şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale acesteia"
  18.03.2020 14:55
  Consultarea publică a proiectului Strategiei municipale pentru protecția drepturilor copilului 2020-2024/2025
  12.03.2020 10:24
  ANUNŢ despre organizarea consultării publice a Regulamentului privind implementarea Programului de finanțare prin concurs a activităților educaționale pe bază de proiect în instituțiile prestatoare de servicii educaționale din municipiul Chișinău
  Fișiere anexate:
  1. Proiect de regulament

  ANUNŢdespre organizarea consultării publice a Regulamentului privind implementarea Programului de finanțare prin concurs a activităților educaționale pe bază de proiect în instituțiile prestatoare de servicii educaționale din municipiul Chișinău Primăria municipiului...
  11.03.2020 18:30
  A N U N Ţ de inițiere privind elaborarea Regulamentului de organizare și funcționare a Platformei consultative a reprezentanților mediului de afaceri din sectorul TIC pe lângă Primăria municipiului Chișinău

  A N U N Ţ de inițiereDirecția administrativă anunţa iniţierea elaborării Regulamentului privind organizarea și funcționarea Platformei consultative a reprezentanților mediului de afaceri din sectorul TIC pe lângă Primăria municipiului Chișinău.Proiectul dat urmează să...
  10.03.2020 12:38
  Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului de decizie cu privire la aprobarea Regulamentului privind raporturile juridice de superficie şi locaţiune care au ca obiect terenuri municipale

  Direcţia general arhitectură, urbanism şi relaţii funciare a inițiat la data de 25.06.2019 consultarea publică a proiectului de decizie „Despre aplicarea prevederilor Legii nr. 133/2018 vizând încheierea contractelor de superficie şi locaţiune a terenurilor municipale (a...
  09.03.2020 17:13
  Anunț privind inițierea elaborării proiectului de decizie cu privire la instituirea funcției de mediator comunitar pentru populația de etnie romă din municipiul Chișinău și aprobarea Regulamentului privind organizarea activității acestuia

  Primăria municipiului Chișinău anunță inițierea elaborării proiectului de decizie cu privire la instituirea funcției de mediator comunitar pentru populația de etnie romă din municipiul Chișinău și aprobarea Regulamentului privind organizarea activității acestuia.Proiectul...
  09.03.2020 17:10
  Anunț privind inițierea elaborării Regulamentului Direcţiei generale arhitectură, urbanism și relații funciare
  05.03.2020 18:17
  Anunț privind organizarea consultării publice a Planului Urbanistic Zonal privind sistematizarea teritoriului între str. Kiev, str. Alecu Russo, str. N. Dimo (în curs de elaborare).
  04.03.2020 14:51
  Anunț privind inițierea elaborării Regulamentului „Cu privire la desfășurarea Programului de finanțare prin concurs a activităților educaționale pe bază de proiect în instituțiile prestatatoare de servicii educaționale din municipiul Chișinău"
  26.02.2020 10:49
  Anunț privind inițierea elaborării proiectului Regulamentului privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate și afișaj în municipiul Chișinău
  Fișiere anexate:
  1. Anunt-de-initiere14ae2.pdf
  25.02.2020 10:34
  ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Serviciului de îngrijire socială la domiciliu şi a statutului de personal"
  Fișiere anexate:
  1. SISD06b1f.zip
  24.02.2020 10:14
  ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind salubrizarea și asigurarea curățeniei în orașul Chișinău"
  Fișiere anexate:
  1. Proiect Regulament

  ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind salubrizarea și asigurarea curățeniei în orașul Chișinău" Direcția generală locativ-comunală și amenajare iniţiază, începând cu data de 14.02.2020, consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire
  14.02.2020 13:34
  ANUNŢ - privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea, în redacție nouă, a Statutului Întreprinderii municipale Regia exploatare a drumurilor și podurilor „EXDRUPO"
  28.01.2020 16:35
  Anunț privind inițierea elaborării proiectului Regulamentului Comisiei municipale pentru prevenirea și combaterea traficului de ființe umane
  03.01.2020 15:17
  ANUNȚ cu privire la prelungirea termenului de consultare publică asupra proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea documentului Chișinău - Oraș Verde - Planificare Strategică”

  Reieșind din complexitatea și importanța documentului de planificare strategică Chișinău - Oraș Verde cît și solicitările organizațiilor societății civile, Primăria municipiului Chișinău, extinde perioada consultărilor publice, până la data de 20.01.2020, pentru a oferi părților interesate timp suficient și posibilitatea
  27.12.2019 11:55
  Consultarrea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Instituției Medico - Sanitare Publice Asociaţia Medicală Teritorială Botanica"

  ANUNŢprivind organizarea consultării publice a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Instituției Medico - Sanitare Publice Asociaţia Medicală Teritorială Botanica" Primăria municipiului...
  24.12.2019 15:49
  Anunț privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Cu privire la demontarea însemnelor funerare instalate neautorizat din spațiul public"
  Fișiere anexate:
  1. Proiect de decizie
  18.12.2019 11:24
  Anunț privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea bugetului municipal pentru anul 2020”
  09.12.2019 17:42
  Anunț privind inițierea elaborării proiectului de decizie cu privire la aprobarea Regulamentului Comisiei municipale pentru consolidarea relațiilor de conlucrare cu asociațiile obștești etnoculturale cu statut local
  09.12.2019 16:54
  1 2 3 4 5 6 »»