• Prima   /  Informații   /  Transparență decizională   /  Procesul decizional   /  Consultare publică

  Consultare publică

  ianuarie   februarie   martie   aprilie   mai   iunie   iulie   august   septembrie   octombrie   noiembrie   decembrie
  Imagine Titlu Data
  ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice a proiectului „Strategia de dezvoltare a infrastructurii pentru transport alternativ în orașul Chișinău"
  26.02.2021 13:53
  ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului de administrare și exploatare a terenurilor de sport multifuncționale proprietate publică din cartierele blocurilor de locuințe din municipiul Chișinău
  26.02.2021 12:18
  ANUNŢ privind organizarea consultării publice a Regulamentului cu privire la amplasarea dispozitivelor publicitare. Regulamentul privind normele amplăsării firmelor și informațiilor vizuale. Reglementări privind organizarea sistemului orășănesc de informare a spațiului publicitar informațional din mun. Chișinău, Recomandări metodologice privind amplasarea și funcționarea elementelor de decor festiv, tematic și de iluminat festiv în mun. Chișinău
  28.01.2021 17:51
  ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie „Cu privire la reglementarea amplasării stațiilor de alimentare cu produse petroliere și gaz în limitele teritoriale ale municipiului Chișinău"
  27.01.2021 14:44
  ANUNȚ privind organizarea dezbaterilor publice asupra proiectelor de decizie privind punerea în aplicare a taxelor locale și aprobarea bugetului municipal Chişinău pentru anul 2021
  11.12.2020 16:20
  ANUNȚ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea bugetului municipal pentru anul 2021”
  07.12.2020 16:25
  ANUNȚ cu privire la organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Despre aprobarea Regulamentului privind modul de stabilire şi plată a ajutorului material unic adresat unor categorii de familii din municipiul Chişinău”
  07.12.2020 14:54
  ANUNȚ cu privire la organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie ,,Despre operarea de modificări în decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 15/6 din 22.12.2017 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind compensarea cheltuielilor pentru persoanele defavorizate din municipiul Chişinău la efectuarea plăţilor pentru serviciile comunale şi resursele energetice”
  Fișiere anexate:
  1. Sinteza recomandărilor
  04.12.2020 15:10
  ANUNȚ cu privire la organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie ,,Cu privire la stabilirea unor norme obligatorii la elaborarea și prezentarea spre aprobare Consiliului municipal Chișinău a Planurilor urbanistice zonale și de detaliu”
  03.12.2020 15:29
  ANUNȚ privind organizarea consultărilor publice „Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2021"
  Fișiere anexate:
  1. Sinteza recomandărilor
  25.11.2020 16:25
  ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Cu privire la operare de modificări în statul de personal al Serviciului social „Echipa Mobilă”
  12.11.2020 15:54
  ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectului Regulamentului privind constituirea și funcționarea Consiliului municipal Chișinău, în redacție nouă
  29.10.2020 09:22
  Anunț privind consultarea publică a proiectului „Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului a Consiliului municipal Chișinău, în redacție nouă, a organigramei şi a statelor de personal"
  26.10.2020 15:50
  Dezbateri publice asupra proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind autorizarea plasării publicității exterioare în municipiul Chişinău"

  Direcția generală arhitectură urbanism și relații funciare anunță despre desfășurarea dezbaterilor publice asupra proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind autorizarea  plasării publicității exterioare în municipiul chişinău".Întru prevenirea și diminuarea răspândirii virusului COVID-19  evenimentul va  fi organizat în regim online.Dezbaterile publice vor avea loc joi, 15 octombrie 2020, ora 14.00,  în regim online, prin intermediul platformei de conferințe ZOOM.ID ZOOM: - https://us02web.zoom.us/j/92912495653?pwd=TkVLWWhLT0ZHU0FBTTFLVFVyTFN3UT09La dezbateri sunt invitate toate persoanele interesate, reprezentanții societății civile.Proiectul de Regulament a fost supus consultărilor
  12.10.2020 19:37
  ANUNŢ privind intenția de elaborare a Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului a Consiliului municipal Chișinău, în redacție nouă

  În scopul asigurării implementării politicilor statului în domeniul protecției drepturilor copilului, precum și modernizării sistemului de protecție a copilului în municipiul Chișinău, reieșind din evaluarea recentă a eficienței și eficacității subdiviziunii de profil, Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului, anunță inițierea elaborării, în redacție nouă, a proiectului Regulamentului de organizare și funcționare.Grupul de lucru instituit prin Dispoziția Primarului general al mun. Chișinău nr. 398-d din 07.08.2020, urmează să vină cu propuneri privind elaborarea proiectului de regulament privind organizarea și funcționarea
  09.10.2020 17:49
  Anunț privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie a Consiliului municipal Chișinău „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea Comisiei municipale pentru consolidarea relațiilor de conlucrare cu asociațiile obștești etnoculturale cu statut local și a componenței acesteia”
  08.10.2020 14:16
  Dezbateri publice asupra proiectului de decizie ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind acordarea ajutorului financiar persoanelor nevoiașe din municipiul Chișinău la efectuarea plăților pentru serviciile comunale și resursele energetice”
  25.09.2020 17:28
  ANUNȚ privind organizarea consultărilor publice „Cu privire la aprobarea Planului municipal de acțiuni de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anul 2020”
  24.09.2020 09:59
  Precizări privind modul de desfășurare a dezbaterilor publice anunțate pentru data de 24 septembrie, a.c.
  22.09.2020 18:54
  ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind autorizarea plasării publicității exterioare în municipiul Chişinău"
  22.09.2020 18:24
  1 2 3 4 5 6 »»