• Prima   /  Informații   /  Transparență decizională   /  Procesul decizional   /  Consultare publică

  Consultare publică

  ianuarie   februarie   martie   aprilie   mai   iunie   iulie   august   septembrie   octombrie   noiembrie   decembrie
  Imagine Titlu Data
  ANUNȚ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Cu privire la modificarea Regulamentului, organigramei și statului de personal ale Direcției generale locativ-comunală și amenajare a Consiliului municipal Chișinău”
  10.07.2020 16:37
  ANUNȚ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie ,,Cu privire la modificarea denumirii Centrului de Plasament pentru Copii şi aprobarea în redacţie nouă a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de plasament pentru copii cu dizabilităţi „Lumina” şi statului de personal”
  07.07.2020 14:42
  ANUNȚ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie ,, Cu privire la instituirea interdicției temporare (moratoriu) asupra autorizării unor lucrări în Nucleul Istoric al Chișinăului”
  04.07.2020 15:17
  ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a organigramei şi a statelor de personal ale Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport a Consiliului municipal Chișinău și Direcțiilor educație, tineret și sport din sectoare”
  Fișiere anexate:
  1. Regulament nou DGETS
  03.07.2020 17:40
  Sinteza recomandărilor la proiectul Regulamentului cu privire la organizarea activității mediatorului comunitar în sectooarele municipiului Chișinău
  27.06.2020 15:01
  ANUNŢ privind organizarea dezbaterilor publice asupra proiectului de Regulament cu privire la modul de stabilire a sporului pentru performanță personalului de conducere din instituțiile de învățământ din mun. Chișinău

  În baza prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional,  Fracțiunea PAS din CMC organizează, miercuri, 01.07.2020, ora 16.00, pe platforma online Zoom - https://zoom.us/meeting/register/tJMlfumrqT8uH9Mo99b-bhigVtmRatOoCQtq, dezbateri publice pentru aprobarea proiectului de decizie ,,Regulamentul cu privire la modul de stabilire
  25.06.2020 15:33
  Anunț privind inițierea procedurii de elaborare a PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru teritoriul cuprins în perimetrul străzilor Calea Orheiului – Tudor Vladimirescu – bd. Renașterii Naționale – str-la 2 Pietrăriei – Carierei, municipiul Chișinău
  24.06.2020 17:14
  ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Cu privire la operarea unor modificări în Decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 5/20 din 24.07.2018 „Cu privire la instituirea Serviciului Asistenţă Stradală”
  19.06.2020 17:54
  Anunț privind inițierea procedurii de elaborare a proiectului de Regulament privind organizarea licitaţiilor pentru obţinerea dreptului de amplasare a unității de comerț ambulant și a Regulamentului privind concursul pentru adjudecarea dreptului de organizare și desfășurare a licitațiilor pentru obținerea dreptului de amplasare a unității de comerț ambulant

  Anunț privind inițierea procedurii de elaborare a proiectului Regulamentului privind organizarea licitaţiile pentru obţinerea dreptului de a încheia un contract privind amplasarea unității de comerț ambulant pe teritoriul or. Chișinău și Regulamentului concursului pentru adjudecarea...
  19.06.2020 08:38
  ANUNŢ privind iniţierea elaborării Regulamentului privind regimul de acces în sediul Primăriei municipiului Chişinău

  Primăria municipiului Chişinău iniţiază, începând cu data de 16 iunie 2020, elaborarea proiectului: „Regulamentul privind regimul de acces în sediul Primăriei municipiului Chişinău".Scopul proiectului este de a asigura evidenţa personalului şi vizitatorilor,...
  16.06.2020 18:33
  ANUNŢ privind organizarea consultărilor publicea a proiectului de decizie „Cu privire la stabilirea unor norme obligatorii la elaborarea și prezentarea spre aprobare Consiliului municipal Chișinău a Planurilor urbanistice zonale și de detaliu”
  16.06.2020 17:54
  ANUNȚ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Centrului social regional „Renașterea", a statelor de personal și structurii Centrului în redacție nouă"
  15.06.2020 15:39
  ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind salubrizarea și asigurarea curățeniei în orașul Chișinău"
  11.06.2020 09:46
  Anunț privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie ,,Despre aprobarea, într-o nou redacţie, a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale asistenţă socială şi sănătate a Consiliului municipal Chişinău, statul de personal şi organigramei”
  02.06.2020 17:35
  ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice a proiectului Strategiei municipale pentru protecția drepturilor copilului 2020-2024/2025
  Fișiere anexate:
  1. Consultari-publicec9f6a.rar
  25.05.2020 14:03
  ANUNȚ privind inițierea operării de modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 1/22 din 07.02.2018 „Cu privire la aprobarea Regulamentului și a noii componențe nominale a Comisiei pentru reglementarea denumirilor urbane din Chișinău"

  În conformitate cu Legea nr. 239/2008 „Privind transparența în procesul decizional", Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 967/2016 „Cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional", Primăria municipiului Chișinău anunță inițierea operării de modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 1/22 din 07.02.2018 „Cu privire la aprobarea Regulamentului și a noii componențe nominale a Comisiei pentru reglementarea denumirilor urbane din Chișinău".Elaborarea  proiectului de decizie este determinată de necesitatea actualizării componenței nominale a Comisiei pentru reglementarea denumirilor
  22.05.2020 17:59
  ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate şi afişaj în municipiul Chişinău"
  20.05.2020 16:48
  ANUNŢ privind organizarea consultărilor publicea a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare în mun. Chișinău”

  ANUNŢprivind organizarea consultărilor publiceS.A. „Apă-Canal Chișinău" inițiază, începând cu data de 19 mai 2020, consultarea publică a proiectului de decizie Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă...
  19.05.2020 18:44
  ANUNŢ privind organizarea consultării publice „Cu privire la instituirea funcției de mediator comunitar în sectoarele municipiului Chișinău și aprobarea Regulamentului privind organizarea activității acestuia"

  Primăria municipiului Chișinău iniţiază, începând cu data de 13 mai 2020, consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Chișinău  „Cu privire la instituirea funcției de mediator comunitar în sectoarele municipiului Chișinău și aprobarea Regulamentului privind organizarea activității acestuia".Scopul proiectului - asigurarea intermedierii şi îmbunătăţirii comunicării dintre persoanele de etnie romă locuitoare în municipiul Chișinău şi prestatorii de servicii publice, autorităţile administraţiei publice municipale şi alte instituţii de stat de resort prin evaluarea şi coordonarea accesului acestei categorii de
  13.05.2020 10:58
  ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind salubrizarea și asigurarea curățeniei în orașul Chișinău"
  06.05.2020 17:07
  1 2 3 4 5 6 »»