• Prima   /  Informații   /  Transparență decizională   /  Procesul decizional   /  Consultare publică

  Consultare publică

  ianuarie   februarie   martie   aprilie   mai   iunie   iulie   august   septembrie   octombrie   noiembrie   decembrie
  Imagine Titlu Data
  ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice a proiectului Strategiei municipale pentru protecția drepturilor copilului 2020-2024/2025
  Fișiere anexate:
  1. Consultari-publicec9f6a.rar
  25.05.2020 14:03
  ANUNȚ privind inițierea operării de modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 1/22 din 07.02.2018 „Cu privire la aprobarea Regulamentului și a noii componențe nominale a Comisiei pentru reglementarea denumirilor urbane din Chișinău"

  În conformitate cu Legea nr. 239/2008 „Privind transparența în procesul decizional", Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 967/2016 „Cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional", Primăria municipiului Chișinău anunță inițierea operării de modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 1/22 din 07.02.2018 „Cu privire la aprobarea Regulamentului și a noii componențe nominale a Comisiei pentru reglementarea denumirilor urbane din Chișinău".Elaborarea  proiectului de decizie este determinată de necesitatea actualizării componenței nominale a Comisiei pentru reglementarea denumirilor
  22.05.2020 17:59
  ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate şi afişaj în municipiul Chişinău"
  20.05.2020 16:48
  ANUNŢ privind organizarea consultărilor publicea a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare în mun. Chișinău”

  ANUNŢprivind organizarea consultărilor publiceS.A. „Apă-Canal Chișinău" inițiază, începând cu data de 19 mai 2020, consultarea publică a proiectului de decizie Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă...
  19.05.2020 18:44
  ANUNŢ privind organizarea consultării publice „Cu privire la instituirea funcției de mediator comunitar în sectoarele municipiului Chișinău și aprobarea Regulamentului privind organizarea activității acestuia"

  Primăria municipiului Chișinău iniţiază, începând cu data de 13 mai 2020, consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Chișinău  „Cu privire la instituirea funcției de mediator comunitar în sectoarele municipiului Chișinău și aprobarea Regulamentului privind organizarea activității acestuia".Scopul proiectului - asigurarea intermedierii şi îmbunătăţirii comunicării dintre persoanele de etnie romă locuitoare în municipiul Chișinău şi prestatorii de servicii publice, autorităţile administraţiei publice municipale şi alte instituţii de stat de resort prin evaluarea şi coordonarea accesului acestei categorii de
  13.05.2020 10:58
  ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind salubrizarea și asigurarea curățeniei în orașul Chișinău"
  06.05.2020 17:07
  ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie „Despre aprobarea Regulamentului de funcționare a Consiliului Consultativ pe probleme de energetică, mediu și infrastructură de pe lângă Primăria mun. Chișinău și modul de dezvoltare a proiectelor în municipiul Chişinău"
  05.05.2020 19:03
  Anunț de inițiere a consultărilor publice „Cu privire la modificarea Deciziei nr. 6/1 din 26 decembrie 2019 „Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2020".

  Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate din cadrul Consiliului municipal Chișinău în colaborare cu Direcța generală finanțe, iniţiază începând cu data de 05 mai 2020, consultări publice a proiectului: „Cu privire la modificarea Deciziei nr. 6/1 din 26 decembrie 2019 „Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2020".Scopul acestui proiect constă în revizuirea unor taxe locale aprobate anterior, ca urmare a efectelor epidemiei de tip COVID-19, ce afectează în special agenții economici din mun. Chișinău,
  05.05.2020 17:05
  ANUNŢ privind organizarea consultării publice a conceptului Regulamentului și organigramei Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare a Consiliului municipal Chișinău
  23.04.2020 14:01
  ANUNT privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie „Cu privire la raporturile juridice de superficie și locațiune care au ca obiect terenuri municipale”
  Fișiere anexate:
  1. Proiect decizie superficie
  22.04.2020 17:22
  Anunț de inițiere a consultărilor publice „Despre completarea Regulamentului privind constituirea și funcționarea Consiliului municipal Chișinău, aprobat prin decizia nr. 2/1 din 14.06.2016”
  17.04.2020 16:51
  ANUNŢ privind consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la operare de modificări în statul de personal al Serviciului social „Asistenţă personală”
  15.04.2020 12:10
  ANUNŢ privind consultarea publică a Conceptului de desfășurare a comerțului stradal pe teritoriul municipiului Chișinău
  27.03.2020 09:47
  Direcţia generală asistenţă socială şi sănătate, iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la constituirea Comisiei municipale pentru protecţia drepturilor omului, aprobarea componenţei nominale şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale acesteia"
  18.03.2020 14:55
  Consultarea publică a proiectului Strategiei municipale pentru protecția drepturilor copilului 2020-2024/2025
  12.03.2020 10:24
  ANUNŢ despre organizarea consultării publice a Regulamentului privind implementarea Programului de finanțare prin concurs a activităților educaționale pe bază de proiect în instituțiile prestatoare de servicii educaționale din municipiul Chișinău
  Fișiere anexate:
  1. Proiect de regulament

  ANUNŢdespre organizarea consultării publice a Regulamentului privind implementarea Programului de finanțare prin concurs a activităților educaționale pe bază de proiect în instituțiile prestatoare de servicii educaționale din municipiul Chișinău Primăria municipiului...
  11.03.2020 18:30
  A N U N Ţ de inițiere privind elaborarea Regulamentului de organizare și funcționare a Platformei consultative a reprezentanților mediului de afaceri din sectorul TIC pe lângă Primăria municipiului Chișinău

  A N U N Ţ de inițiereDirecția administrativă anunţa iniţierea elaborării Regulamentului privind organizarea și funcționarea Platformei consultative a reprezentanților mediului de afaceri din sectorul TIC pe lângă Primăria municipiului Chișinău.Proiectul dat urmează să...
  10.03.2020 12:38
  Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului de decizie cu privire la aprobarea Regulamentului privind raporturile juridice de superficie şi locaţiune care au ca obiect terenuri municipale

  Direcţia general arhitectură, urbanism şi relaţii funciare a inițiat la data de 25.06.2019 consultarea publică a proiectului de decizie „Despre aplicarea prevederilor Legii nr. 133/2018 vizând încheierea contractelor de superficie şi locaţiune a terenurilor municipale (a...
  09.03.2020 17:13
  Anunț privind inițierea elaborării proiectului de decizie cu privire la instituirea funcției de mediator comunitar pentru populația de etnie romă din municipiul Chișinău și aprobarea Regulamentului privind organizarea activității acestuia

  Primăria municipiului Chișinău anunță inițierea elaborării proiectului de decizie cu privire la instituirea funcției de mediator comunitar pentru populația de etnie romă din municipiul Chișinău și aprobarea Regulamentului privind organizarea activității acestuia.Proiectul...
  09.03.2020 17:10
  Anunț privind inițierea elaborării Regulamentului Direcţiei generale arhitectură, urbanism și relații funciare
  05.03.2020 18:17
  1 2 3 4 5 6 »»