• Prima   /  Informații   /  Transparență decizională   /  Consultare publică

  Consultare publică

  ianuarie   februarie   martie   aprilie   mai   iunie   iulie   august   septembrie   octombrie   noiembrie   decembrie
  Imagine Titlu Data Descarcă
  Consultarea publică a proiectului „Regulamentul de desfășurare a activității de comerț în municipiul Chișinău”
  27.05.2019
  Consultare publică a proiectului de decizie „Cu privire la coordonarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Instituţiei Medico-Sanitare Publice Spitalul Clinic Municipal de Ftiziopneumologie”

  ANUNŢprivind organizarea consultării publice a proiectului de decizie „Cu privire la coordonarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul Clinic Municipal de Ftiziopneumologie"Primăria municipiului...
  23.05.2019
  Consultare publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului, organigramei şi a efectivului limită al statului de personal al Direcţiei cultură a Consiliului municipal Chișinău”
  17.05.2019
  Consultare publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului, organigramei şi statului de personal a Direcţiei generale arhitectură, urbanism și relații funciare a Consiliului municipal Chișinău”
  03.05.2019
  Consultare publică a proiectului de decizie „Despre aplicarea prevederilor Legii nr. 133/2018 vizând încheierea contractelor de superficie şi locaţiune a terenurilor municipale”

  ANUNŢprivind organizarea consultărilor publiceDirecţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare, iniţiază începând cu data de 02.05.2019, consultarea publică a proiectului de decizie „Despre aplicarea prevederilor Legii nr. 133/2018 vizând...
  02.05.2019
  Consultare publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului, organigramei şi structurii Direcţiei generale finanţe”

  ANUNŢprivind organizarea consultării publice a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea  Regulamentului,  organigramei şi structurii Direcţiei generale finanţe" Direcția generală finanțe a Consiliului municipal Chișinău iniţiază, începând cu data de 02.05.2019, consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea  Regulamentului,  organigramei şi structurii Direcţiei generale finanţe".Scopul proiectului este reglementarea activității Direcției generale finanţe.Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este determinată de modificările și completările operate la Hotărârea de Guvern nr. 757 din 05.07.2004 „Cu privire la aprobarea Regulamentului-tip al direcţiei finanţe a unităţii
  02.05.2019
  Audieri Publice pentru Chișinău
  31.05.2018
  Masă rotundă cu participarea agenților economici din municipiul Chișinău-prestatori de servicii de comerț
  30.05.2018
  Consultări publice asupra proiectului „Planul Urbanistic Zonal privind valorificarea terenului din șos. Muncești, 799"
  29.05.2018
  Proces - Verbal al dezbaterilor publice asupra proiectului civil "Parcul Râșcani, Renaștere"
  08.05.2018
  Proces - Verbal al dezbaterilor publice asupra proiectului civil "Parcul Râșcani, Renaștere"
  08.05.2018
  Consultări publice asupra proiectului „Planul Urbanistic Zonal privind valorificarea terenului din Calea Ieșilor, 6”
  04.05.2018
  CONSULTĂRI PUBLICE: „Planul Urbanistic Zonal privind valorificarea terenului cu nr. cadastral 0100516665 din str. E. Coca, 7”
  05.05.2017
  DEZBATERI PUBLICE: Regulamentul privind gestionarea și protejarea spațiilor verzi din municipiul Chișinău

  Primăria municipiului Chişinău anunţă despre desfăşurarea dezbaterilor publice asupra proiectului „Regulamentul privind gestionarea și protejarea spațiilor verzi din municipiul Chișinău". Autorul proiectului este întreprinderea municipală «Spatii Verzi», co-autorii - consilierii municipali
  05.05.2017
  Consultarea proiectului de amenajare a Scuarului „Mihai Eminescu” din centrul capitalei

  Primăria municipiului Chişinău invită reprezentanţii societăţii civile, mass-media, specialiştii în domeniu şi toate persoanele interesate să se expună asupra schiţei de proiect privind amenajarea Scuarului „Mihai Eminescu” din centrul capitalei.
  26.05.2016
  Masă rotundă: FAMILIA – MEDIUL CEL MAI FAVORABIL PENTRU CREŞTEREA ARMONIOASĂ A COPILULUI

  Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului organizează vineri, 13 mai 2016, o masa rotundă cu genericul: ”Familia - mediul cel mai favorabil pentru creşterea armonioasă a copilului”, organizată în cadrul Zilei Internaţionale a Familiei.
  12.05.2016