• Prima   /  Informații   /  Transparență decizională   /  Procesul decizional   /  Consultare publică

  Consultare publică

  ianuarie   februarie   martie   aprilie   mai   iunie   iulie   august   septembrie   octombrie   noiembrie   decembrie
  Imagine Titlu Data Descarcă
  ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice asupra Planului Urbanistic Zonal Mesager, 1/1 actualizat
  13.04.2021 18:24
  ANUNȚ privind organizarea consultărilor publice asupra Caietului de sarcini (Tema Program) pentru elaborarea Planului urbanistic general al orașului Chișinău
  12.04.2021 14:45
  ANUNŢ privind organizarea discuțiilor publice asupra temei-program (caiet de sarcini) pentru definitivarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) Centru (Nucleul Istoric al Chișinăului)
  12.04.2021 11:00
  ANUNŢ privind inițierea consultării publice a proiectului de decizie „Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de administrare a Fondului de rezervă al municipiului Chișinău
  06.04.2021 18:44
  Anunț privind inițierea elaborării proiectului Regulamentului „Privind managementul fluxului de documente în cadrul Primăriei Municipiului Chişinău", în redacție nouă

  În conformitate cu Legea nr. 239/2008 „Privind transparența în procesul decizional", Legea nr. 982/2000 „Privind accesul la informație", Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 967/2016 „Cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional", dispoziția nr. 403-d/2019 „Cu privire la informarea publicului despre inițierea elaborării proiectelor de acte normative de interes public în cadrul autorităților administrației publice municipale", Primăria Municipiului Chișinău anunță inițierea elaborării proiectului Regulamentului „Privind managementul fluxului de documente în cadrul Primăriei Municipiului Chişinău", în
  01.04.2021 15:30
  Anunț privind consultarea publică a proiectului de decizie „Despre aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Serviciului de îngrijire socială la domiciliu şi a statutului de personal”
  24.03.2021 11:49
  Anunț privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Programului municipal de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi al infecţiilor cu transmitere sexuală (ITS) pentru anii 2021-2025”
  19.03.2021 17:06
  Anunț privind organizarea consultărilor publice a temei-program (caiet de sarcini) pentru definitivarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) Centru (Nucleul Istoric al Chișinăului).
  18.03.2021 09:47
  Anunț privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Standardelor de Calitate în Transportul Public din municipiul Chișinău"
  10.03.2021 11:04
  ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice a proiectului „Strategia de dezvoltare a infrastructurii pentru transport alternativ în orașul Chișinău"
  26.02.2021 13:53
  ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului de administrare și exploatare a terenurilor de sport multifuncționale proprietate publică din cartierele blocurilor de locuințe din municipiul Chișinău
  26.02.2021 12:18
  ANUNŢ privind organizarea consultării publice a Regulamentului cu privire la amplasarea dispozitivelor publicitare. Regulamentul privind normele amplăsării firmelor și informațiilor vizuale. Reglementări privind organizarea sistemului orășănesc de informare a spațiului publicitar informațional din mun. Chișinău, Recomandări metodologice privind amplasarea și funcționarea elementelor de decor festiv, tematic și de iluminat festiv în mun. Chișinău
  28.01.2021 17:51
  ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie „Cu privire la reglementarea amplasării stațiilor de alimentare cu produse petroliere și gaz în limitele teritoriale ale municipiului Chișinău"
  27.01.2021 14:44
  ANUNȚ privind organizarea dezbaterilor publice asupra proiectelor de decizie privind punerea în aplicare a taxelor locale și aprobarea bugetului municipal Chişinău pentru anul 2021
  11.12.2020 16:20
  ANUNȚ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea bugetului municipal pentru anul 2021”
  07.12.2020 16:25
  ANUNȚ cu privire la organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Despre aprobarea Regulamentului privind modul de stabilire şi plată a ajutorului material unic adresat unor categorii de familii din municipiul Chişinău”
  07.12.2020 14:54
  ANUNȚ cu privire la organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie ,,Despre operarea de modificări în decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 15/6 din 22.12.2017 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind compensarea cheltuielilor pentru persoanele defavorizate din municipiul Chişinău la efectuarea plăţilor pentru serviciile comunale şi resursele energetice”
  04.12.2020 15:10
  ANUNȚ cu privire la organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie ,,Cu privire la stabilirea unor norme obligatorii la elaborarea și prezentarea spre aprobare Consiliului municipal Chișinău a Planurilor urbanistice zonale și de detaliu”
  03.12.2020 15:29
  ANUNȚ privind organizarea consultărilor publice „Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2021"
  25.11.2020 16:25
  ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Cu privire la operare de modificări în statul de personal al Serviciului social „Echipa Mobilă”
  12.11.2020 15:54
  1 2 3 4 5 6 »»