• Prima   /  Informații   /  Transparență decizională   /  Consultare publică

  Consultare publică

  ianuarie   februarie   martie   aprilie   mai   iunie   iulie   august   septembrie   octombrie   noiembrie   decembrie
  Imagine Titlu Data Descarcă
  ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectului Regulamentului privind procedura de elaborare si aprobare a documentațiilor de urbanism și amenajare a teritoriului PUZ/PUD pentru reglementarea tehnică a parcelărilor, organizarea rețelei stradale şi dezvoltarea infrastructurii edilitare
  14.08.2019
  Consultarea publică a proiectului de dispoziție „Cu privire la interzicerea aprovizionării cu bunuri și produse a unităților comerciale și/sau de prestări servicii, în orele de vârf”

  Recomandările pe marginea proiectului supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 30.07.2019, pe adresa electronică: dc@pmc.md, sau pe adresa șos. Hâncești, 53A, or. Chișinău
  02.07.2019 româna
  Consultare publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de instituire, atribuire și condițiile de folosire a locuințelor de manevră în municipiul Chișinău"
  26.06.2019
  Consultare publică a proiectului de decizie „Despre aplicarea prevederilor Legii nr. 133/2018 vizând încheierea contractelor de superficie şi locaţiune a terenurilor municipale”
  25.06.2019
  Consultarea publică a proiectului „Regulamentul de desfășurare a activității de comerț în municipiul Chișinău”
  27.05.2019
  Consultare publică a proiectului de decizie „Cu privire la coordonarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Instituţiei Medico-Sanitare Publice Spitalul Clinic Municipal de Ftiziopneumologie”

  ANUNŢprivind organizarea consultării publice a proiectului de decizie „Cu privire la coordonarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul Clinic Municipal de Ftiziopneumologie"Primăria municipiului...
  23.05.2019
  Consultare publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului, organigramei şi a efectivului limită al statului de personal al Direcţiei cultură a Consiliului municipal Chișinău”
  17.05.2019
  Consultare publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului, organigramei şi statului de personal a Direcţiei generale arhitectură, urbanism și relații funciare a Consiliului municipal Chișinău”
  03.05.2019
  Consultare publică a proiectului de decizie „Despre aplicarea prevederilor Legii nr. 133/2018 vizând încheierea contractelor de superficie şi locaţiune a terenurilor municipale”

  ANUNŢprivind organizarea consultărilor publiceDirecţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare, iniţiază începând cu data de 02.05.2019, consultarea publică a proiectului de decizie „Despre aplicarea prevederilor Legii nr. 133/2018 vizând...
  02.05.2019
  Consultare publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului, organigramei şi structurii Direcţiei generale finanţe”

  ANUNŢprivind organizarea consultării publice a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea  Regulamentului,  organigramei şi structurii Direcţiei generale finanţe" Direcția generală finanțe a Consiliului municipal Chișinău iniţiază, începând cu data de 02.05.2019, consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea  Regulamentului,  organigramei şi structurii Direcţiei generale finanţe".Scopul proiectului este reglementarea activității Direcției generale finanţe.Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este determinată de modificările și completările operate la Hotărârea de Guvern nr. 757 din 05.07.2004 „Cu privire la aprobarea Regulamentului-tip al direcţiei finanţe a unităţii
  02.05.2019
  Continuarea procedurii de consultare publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea regulamentului privind utilizarea mijloacelor financiare alocate Direcției generale locativ-comunală și amenajare la capitolul „gospodăria de locuințe a municipiului Chișinău"
  26.04.2019
  Consultare publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Chișinău „Despre aprobarea Regulamentului privind modul de formare şi utilizare a veniturilor colectate de către instituţiile de învăţământ finanţate din bugetul municipal Chişinău”
  25.04.2019
  Consultare publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Chișinău „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, Organigramei şi a statelor de personal ale Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport a Consiliului municipal Chișinău și Direcțiilor educație, tineret și sport din sectoare"
  24.04.2019
  Consultare publică a proiectului de decizie „Cu privire la reorganizarea prin separare, din componența Î.M. „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi" a Consiliului municipal Chișinău, în Instituția publică „Serviciul salvamar" a Consiliului municipal Chișinău și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare"

  ANUNŢprivind organizarea consultării publice a proiectului de decizie „Cu privire la reorganizarea prin separare, din componența Î.M. „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi" a Consiliului municipal Chișinău, în Instituția publică „Serviciul...
  18.04.2019
  Consultarea publică a proiectului „Programul municipal de susținere a tinerilor antreprenori”
  03.04.2019
  Consultare publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea (achiziţionarea) Serviciului de plasament pentru persoane în vârstă şi persoane cu dizabilităţi aflate în dificultate din municipiul Chişinău”
  25.03.2019
  Consultare publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea statutelor întreprinderilor de alimentaţie publică din municipiul Chişinău”
  15.03.2019
  Consulatare publică a Regulamentului cu privire la desemnarea candidaților la funcțiile de membri ai Comisiei consultative pentru problemele locative a Consiliului municipal Chișinău din partea organizațiilor necomerciale
  13.03.2019
  Consultare publică a proiectului de decizie „Cu privire la coordonarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Instituţiei Medico-Sanitare Publice Asociaţia Medicală Teritorială Buiucani”
  12.03.2019
  Consultare publică a proiectului de decizie „Cu privire la stabilirea unor norme de reabilitare a trotuarelor publice din municipiul Chișinău”

  ANUNŢreferitor la organizarea consultării publice a proiectului de decizie „Cu privire la stabilirea unor norme de reabilitare a trotuarelor publice din municipiul Chișinău  Consilierul municipal Vasile Chirtoca iniţiază, începînd cu data de 11 martie 2019,...
  11.03.2019
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »»