• Prima   /  Informații   /  Transparență decizională   /  Procesul decizional   /  Consultare publică

  Consultare publică

  ianuarie   februarie   martie   aprilie   mai   iunie   iulie   august   septembrie   octombrie   noiembrie   decembrie
  Imagine Titlu Data Descarcă
  ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Cu privire la aprobare, într-o nouă redacţie, a Regulamentului privind stabilirea şi acordarea ajutorului material persoanelor/familiilor devalorizate din municipiul Chişinău”
  11.11.2019
  ANUNŢ privind iniţierea elaborării proiectului de decizie „Cu privire la aprobare Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de îngrijire socială la domiciliu şi a statelor de personal”

  Direcţia generală asistenţă socială şi sănătate anunţă iniţierea elaborării proiectului de decizie „Cu privire la aprobare Regulamentului privind  organizarea şi funcţionarea Serviciului de îngrijire socială la domiciliu şi a statelor de personal". Proiectul dat urmează să reglementeze modul de organizare şi funcţionare a Serviciului de îngrijire socială la domiciliu, scopul, obiectivele acestuia, categoriile de persoane cu dreptul de a beneficia de Serviciul dat, precum şi, personalul Serviciului şi finanţarea acestuia. În vederea eficientizării procesului de elaborare a proiectului de decizie,
  11.11.2019
  Anunț privind inițierea elaborării proiectului de decizie pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Instituției Medico-Sanitare Publice Asociația Medicală Teritorială Rîșcani (IMSP AMT Rîșcani)

  Anunț de inițiereÎn conformitate cu Legea nr.239-XVI din 13.11.2008 " Privind transparența în procesul decizional", Legea nr.982-XIV din 11.05.2000 " Privind accesul la informație", Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.967 din 09.08.2016 "Cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional", dispoziția Primarului General interimar nr.403-d din 14.06.2019 "Cu privire la informarea publicului despre inițierea elaborării proiectelor de acte normative de interes public în cadrul autorităților administrației publice municipale, Instituția Medico-Sanitară  Publică Asociațiai Medicală Teritorială Rîșcani anunță
  05.11.2019
  Anunț privind consultarea publică a proiectului de dispoziție „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedurile de furnizare a documentelor și informațiilor oficiale deținute de către Aparatul Primăriei municipiului Chișinău”.

   ANUNŢprivind organizarea consultării publicePrimăria municipiului Chișinău iniţiază, începând cu data de 30 octombrie 2019, consultarea publică a proiectului de dispoziție a Primarului General „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedurile de furnizare a documentelor și informațiilor oficiale deținute de către
  30.10.2019
  Anunț privind inițierea elaborării proiectului de decizie pentru completarea și modificarea Regulamentul privind întreţinerea animalelor de companie cu şi fără stăpân din municipiul Chişinău și a Regulamentului privind capturarea, transportarea, evidenţa şi îngrijirea câinilor şi a pisicilor fără supraveghere şi fără stăpân din municipiul Chişinău
  28.10.2019
  Anunț privind consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind acordarea ajutorului financiar persoanelor defavorizate din municipiul Chișinău la efectuarea plăților pentru serviciile comunale și resursele energetice”
  24.10.2019
  Anunț privind inițierea elaborării proiectului Regulamentului „Cu privire la procedurile de furnizare a documentelor și informațiilor oficiale, deținute de către Aparatul Primăriei municipiului Chișinău"
  08.10.2019
  Consultare publică cu privire la modificarea „Regulamentului privind întreţinerea animalelor de companie cu şi fără stăpân în municipiul Chişinău" și a „Regulamentului privind capturarea, transportarea, evidenţa şi îngrijirea câinilor şi a pisicilor fără supraveghere şi fără stăpân din municipiul Chişinău"
  08.10.2019
  ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectului Regulamentului privind procedura de elaborare si aprobare a documentațiilor de urbanism și amenajare a teritoriului PUZ/PUD pentru reglementarea tehnică a parcelărilor, organizarea rețelei stradale şi dezvoltarea infrastructurii edilitare
  14.08.2019
  Consultarea publică a proiectului de dispoziție „Cu privire la interzicerea aprovizionării cu bunuri și produse a unităților comerciale și/sau de prestări servicii, în orele de vârf”

  Recomandările pe marginea proiectului supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 30.07.2019, pe adresa electronică: dc@pmc.md, sau pe adresa șos. Hâncești, 53A, or. Chișinău
  02.07.2019 româna
  Consultare publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de instituire, atribuire și condițiile de folosire a locuințelor de manevră în municipiul Chișinău"
  26.06.2019
  Consultare publică a proiectului de decizie „Despre aplicarea prevederilor Legii nr. 133/2018 vizând încheierea contractelor de superficie şi locaţiune a terenurilor municipale”
  25.06.2019
  Consultarea publică a proiectului „Regulamentul de desfășurare a activității de comerț în municipiul Chișinău”
  27.05.2019
  Consultare publică a proiectului de decizie „Cu privire la coordonarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Instituţiei Medico-Sanitare Publice Spitalul Clinic Municipal de Ftiziopneumologie”

  ANUNŢprivind organizarea consultării publice a proiectului de decizie „Cu privire la coordonarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul Clinic Municipal de Ftiziopneumologie"Primăria municipiului...
  23.05.2019
  Consultare publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului, organigramei şi a efectivului limită al statului de personal al Direcţiei cultură a Consiliului municipal Chișinău”
  17.05.2019
  Consultare publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului, organigramei şi statului de personal a Direcţiei generale arhitectură, urbanism și relații funciare a Consiliului municipal Chișinău”
  03.05.2019
  Consultare publică a proiectului de decizie „Despre aplicarea prevederilor Legii nr. 133/2018 vizând încheierea contractelor de superficie şi locaţiune a terenurilor municipale”

  ANUNŢprivind organizarea consultărilor publiceDirecţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare, iniţiază începând cu data de 02.05.2019, consultarea publică a proiectului de decizie „Despre aplicarea prevederilor Legii nr. 133/2018 vizând...
  02.05.2019
  Consultare publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului, organigramei şi structurii Direcţiei generale finanţe”

  ANUNŢprivind organizarea consultării publice a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea  Regulamentului,  organigramei şi structurii Direcţiei generale finanţe" Direcția generală finanțe a Consiliului municipal Chișinău iniţiază, începând cu data de 02.05.2019, consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea  Regulamentului,  organigramei şi structurii Direcţiei generale finanţe".Scopul proiectului este reglementarea activității Direcției generale finanţe.Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este determinată de modificările și completările operate la Hotărârea de Guvern nr. 757 din 05.07.2004 „Cu privire la aprobarea Regulamentului-tip al direcţiei finanţe a unităţii
  02.05.2019
  Continuarea procedurii de consultare publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea regulamentului privind utilizarea mijloacelor financiare alocate Direcției generale locativ-comunală și amenajare la capitolul „gospodăria de locuințe a municipiului Chișinău"
  26.04.2019
  Consultare publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Chișinău „Despre aprobarea Regulamentului privind modul de formare şi utilizare a veniturilor colectate de către instituţiile de învăţământ finanţate din bugetul municipal Chişinău”
  25.04.2019
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »»