• Prima   /  Informații   /  Licitaţii şi achiziţii   /  Licitaţii şi achiziţii curente

  Licitaţii şi achiziţii curente

  ianuarie   februarie   martie   aprilie   mai   iunie   iulie   august   septembrie   octombrie   noiembrie   decembrie
  Imagine Titlu Data Descarcă
  PLANUL DE ACHIZIȚII MODIFICAT al Direcției generale locativ-comunale și amenajare pentru anul 2020
  85 Accesări  
  03.07.2020 11:44 româna
  ANUNȚ DE PARTICIPARE - Direcția educație, tineret și sport, sectorul Botanica anunță Concurs prin Cererea Ofertelor de Preț privind achiziționarea mobilierului suplimentar (repetat) conform necesităților instituțiilor subordionate DETS Botanica pentru anul 2019
  123 Accesări  
  24.07.2019 11:38 româna
  ANUNȚ DE PARTICIPARE - Direcția educație, tineret și sport, sectorul Botanica anunță Concurs prin Cererea Ofertelor de Preț privind achiziționarea lucrărilor de reparație capitală în cadrul LT „M. Eminescu” subordonat DETS sectorul Botanica
  72 Accesări  
  18.07.2019 10:25 româna
  ANUNȚ DE PARTICIPARE - Direcția educație, tineret și sport, sectorul Botanica anunță Concurs prin Cererea Ofertelor de Preț privind achiziționarea lucrărilor de reparație în cadrul LTPA „E. Alistar”
  98 Accesări  
  09.07.2019 14:16 româna
  ANUNȚ DE PARTICIPARE - Direcția educație, tineret și sport, sectorul Botanica anunță Concurs prin Cererea Ofertelor de Preț privind achiziționarea lucrărilor de reparație în cadrul Școlii speciale nr. 12
  79 Accesări  
  09.07.2019 14:14 româna
  ANUNȚ DE PARTICIPARE - Direcția educație, tineret și sport, sectorul Botanica anunță Concurs prin Cererea Ofertelor de Preț privind achiziționarea lucrărilor de reparație în cadrul IET nr. 98, IET nr. 89
  93 Accesări  
  09.07.2019 14:10 româna
  ANUNȚ DE PARTICIPARE - Direcția educație, tineret și sport, sectorul Botanica anunță Concurs prin Cererea Ofertelor de Preț privind achiziționarea lucrărilor de Reconstrucție a stadionului din cadrul LT „Iu. Hașdeu”, subordonat DETS sect. Botanica.”
  89 Accesări  
  03.07.2019 18:07 româna
  ANUNȚ DE PARTICIPARE - Direcția educație, tineret și sport, sectorul Botanica anunță Concurs prin Cererea Ofertelor de Preț privind achiziționarea Detergenți (praf de spălat, mănuși, șervețele) pentru instituțiile de învățământ subordonate DETS Botanica, anul 2019
  85 Accesări  
  03.07.2019 18:03 româna
  ANUNȚ DE PARTICIPARE - Direcția educație, tineret și sport, sectorul Botanica anunță Concurs prin Cererea Ofertelor de Preț privind achiziționarea Dezinfectanți pentru necesitatea TO Poienița Veselă și TO Alunelul, anul 2019
  96 Accesări  
  03.07.2019 18:00 româna
  ANUNȚ DE PARTICIPARE - Direcția educație, tineret și sport, sectorul Botanica anunță Concurs prin Cererea Ofertelor de Preț privind achiziționarea „LUCRĂRI DE REPARAȚIE CAPITALĂ ÎN CADRUL IET NR. 112”
  79 Accesări  
  03.07.2019 17:55 româna
  RAPORT privind atribuirea contractelor de achiziții publice pentru lunile ianuarie-iunie 2019, Direcția generală asistență socială și sănătate
  94 Accesări  
  02.07.2019 18:27 româna
  S.A ”Apă-Canal Chișinău” anunță concurs pentru achiziţionare lucrări: Resistematizarea încăperilor din incinta sediului central al S.A. ”Apă-Canal Chişinău”, etjul 1, str. Albişoara 38, mun. Chişinău

  Data-limită pentru depunerea ofertelor: 14.08.2018, ora 10.00.
  165 Accesări  
  30.07.2018 15:26 româna
  ANUNȚ de participare privind procedura de achiziție publică: "Medicamente și dispozitive medicale necesare instituțiilor de învățămînt subordonate DETS Botanica"

  Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilate şi ştampilate, urmează a fi prezentate până la: 06.08.2018 15:30,pe adresa: Primăria mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83, cu 20 minute înainte de deschidere.Tel: 022 77 67 11, Fax: 022 76 54 21 , E-mail: achizitiidetsbotanica@gmail.comNumele şi funcţia persoanei responsabile: Bătrînac Iulia, contabil responsabil de achiziții publice
  269 Accesări  
  26.07.2018 17:32 româna
  Î.M. “Parcul urban de autobuze” anunță licitație deschisă pentru achiziționarea unui lot de autobuze

  Tip procedură achiziție: licitație deschisă;Obiectul achiziției: autobuze;Î.M. ”Parcul urbап de autobuze" prelungește termenul de depunere а ofertelor până la data de 4 septembrie 2018, оrа 10:00, pentru Licitația Publică пr. 349/18 privind achiziția de autobuze, саrе urmа sa аibă lос la 28 august 2018.Îп baza сеlоr menționate, rugăm sё țineți cont de mоdifiсărilе operate de сătrе autoritatea contractantă, pentru mai multe informații puteți apela la пr. de tel. +373 69497414.
  259 Accesări  
  26.07.2018 14:21 româna
  S.A. ”Apă-Canal Chișinău” anunță concurs pentru achiziționarea lucrărilor de reabilitare a reţelelor de canalizare a S.A.,,Apă-Canal Chişinău”, D-800 mm, L-140 m, din str. Grenoble nr. 9 – str. Vl.Korolenko nr. 6.

  Data-limită pentru depunerea ofertelor: 01.08.2018, ora 16.00
  176 Accesări  
  25.07.2018 16:26 româna
  DIRECŢIA GENERALĂ LOCATIV-COMUNALĂ ŞI AMENAJARE A CONSILIULUI MUNICIPAL CHIŞINĂU anunță concurs pentru Schimbarea ascensoarelor din blocurile de locuințe

  Tip procedură achiziție: Licitaţie publică; Obiectul achiziției: Schimbarea ascensoarelor din blocurile de locuințe;Termen-limită de depunere a ofertelor: 24.08.2018 10:00.
  205 Accesări  
  25.07.2018 15:30 româna
  Anunț repetat: Direcţia generală arhitectură urbanism şi relaţii funciare a CMC inițiază procedura de achiziție publică de tip cerere a ofertelor de de preţuri "Achiziționarea tehnicii de calcul"

  Ofertele pot fi depuse până la: 01.08.2018, ora: 10:00pe adresa: bd. Stefan cel Mare, 83Tel: 022224834 , Fax: 022228110 , E-mail_ dgaurf@cmc.mdPersoana de contact - Dicusar Lidia, Contabil principal
  200 Accesări  
  25.07.2018 14:32 româna
  S.A. ”Apă-Canal Chișinău” anunță concurs pentru lucrări de amenajare a teritoriului Complexului de construcții necesare pentru instalarea și funcționarea a două centrifugi/decanter pentru deshidratarea nămolului primar, produs la stația de epurare din mun. Chișinău

  Tipul achiziţiei: Lucrări,Obiectul achiziţiei: Lucrări de amenajarea teritoriului Complexului pentru instalarea și funcționarea a două centrifugi/decanter pentru deshidratarea nămolului primar, produs la stația de epurare din mun. Chișinău;Tipul procedurii: licitaţie deschisă,Data- limită pentru prezentarea ofertelor: 07.08.2018, ora 10.00
  224 Accesări  
  25.07.2018 08:21 româna
  S.A. ”Apă-Canal Chișinău” anunță concurs pentru achiziționarea produselor petroliere în asortiment

  Data-limită pentru prezentarea ofertelor: 07.08.2018, ora 10.00
  215 Accesări  
  24.07.2018 15:13 româna
  S.A. ”Apă-Canal Chișinău” anunță concurs pentru achiziționarea echipamentului individual de protecţie- mijloace de protecţie a mîinilor

  Data-limită pentru prezentarea ofertelor: 07.08.2018, ora 10.00.
  241 Accesări  
  24.07.2018 15:10 româna
  1 2 3 4 5 6 »»