• Prima   /  Consiliul   /  Activitatea Consiliului   /  Decizii CMC

  Decizii CMC

  ianuarie   februarie   martie   aprilie   mai   iunie   iulie   august   septembrie   octombrie   noiembrie   decembrie
  Imagine Titlu Data Descarcă
  Decizia 4/2 din 10 decembrie 2015 „Cu privire la aprobarea bugetului municipal Chișinău pe anul 2016 în prima lectură”
  776 Accesări  
  29.12.2015 româna
  Decizia 4/20-8 din 21 decembrie 2015 „Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al Intreprinderii cu capital străin „IMMOBILDREAM" S.R.L. din str. S. Lazo,14”
  403 Accesări  
  29.12.2015 româna
  Decizia 4/20-7 din 21 decembrie 2015 „Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al dnei Eugenia Borș și dlui Andrei Borș din str. Gheorghe Cașu, 32/2”
  494 Accesări  
  29.12.2015 româna
  Decizia 4/20-6 din 21 decembrie 2015 „Cu privire la privatizarea terenului din str. Cetatea Alb6, 17 aferent obiectivului privat al S. A. „SUCCES"
  399 Accesări  
  29.12.2015 româna
  Decizia 4/20-5 din 21 decembrie 2015 „Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al Societății cu răspundere limitate „MOBILĂ-MARKET" din str. Columna, 88”
  299 Accesări  
  29.12.2015 româna
  Decizia 4/20-4 din 21 decembrie 2015 „Cu privire la privatizarea terenurilor aferente obiectivelor private ale Societății cu răspundere limitate „CANDELUX-COM" din str. Uzinelor, 19/1”
  486 Accesări  
  29.12.2015 româna
  Decizia 4/20-3 din 21 decembrie 2015 „Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat din str. Vasile Lupu, 8 al dlui Corneliu Nica și al dnei Larisa Nica”
  290 Accesări  
  29.12.2015 româna
  Decizia 4/20-2 din 21 decembrie 2015 „Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al dnei Claudia Nezdoiminoga și dlui Valeriu Nezdoiminoga din str. Columna, 70”
  775 Accesări  
  29.12.2015 româna
  Decizia 4/20-1 din 21 decembrie 2015 „Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al Societății comerciale „PANILINO" S.R.L. din str. Uzinelor, 17/2”
  206 Accesări  
  29.12.2015 româna
  Decizia 4/19 din 21 decembrie 2015 „Despre elaborarea proiectului privind reactualizarea PIanului Urbanistic General al orașului Chiginău și Planului de Amenajare a Teritoriului municipiului Chișinău”
  344 Accesări  
  29.12.2015 româna
  Decizia 4/18 din 21 decembrie 2015 „Cu privire la edificarea plăcii comemorative „Constantin Constantinov (Nea Costache) și Ecaterina Cazimirova'' pe str. Alexei Șciusev, nr.71”
  245 Accesări  
  29.12.2015 româna
  Decizia 4/17 din 21 decembrie 2015 „Despre operarea unor modificări în decizia CMC nr. 3/2 din 18.03.2010 „Cu privire la recepționarea și transmiterea la balanță a obiectivului „Blocul locativ cu 80 de apartamente din str. Nicolae Milescu Spătarul, 21/5"
  233 Accesări  
  29.12.2015 româna
  Decizia 4/16-2 din 18 decembrie 2015 „Despre excluderea imobilului nr. 57 din str. A. Hâjdeu din evidența contabilă a Direcției generale locativ-comunale și amenajare”
  273 Accesări  
  29.12.2015 româna
  Decizia 4/16-1 din 18 decembrie 2015 „Despre excluderea imobilului din str. Sf. Vineri, 85 din evidența contabilă a Direcției generale locativ-comunale și amenajare”
  252 Accesări  
  28.12.2015 româna
  Decizia 4/15-2 din 18 decembrie 2015 „Cu privire la schimbarea destinației unor încăperi pentru îmbunătățirea condițiilor locative ale dlui Vladimir Dumitrașco”
  246 Accesări  
  28.12.2015 româna
  Decizia 4/15-1 din 18 decembrie 2015 „Cu privire la schimbarea destinației încăperilor din subsolul blocului locativ nr. 63 din str. Ion Neculce”
  342 Accesări  
  28.12.2015 româna
  Decizia 4/14 din 18 decembrie 2015 „Cu privire la transmiterea bloculul locativ nr. 13 din str. Igor Vieru Asociației de coproprietari în condominiu nr. 55/241”
  294 Accesări  
  28.12.2015 româna
  Decizia 4/13 din 18 decembrie 2015 „Cu privire la schimbarea statutului juridic al imobilului nr. 9/2 din str. Alecu Russo”
  401 Accesări  
  28.12.2015 româna
  Decizia 4/12 din 18 decembrie 2015 „Cu privire la acordarea de compensații pentru plata resurselor energetice persoanelor defavorizate social din municipiul Chișinău în sezonul de încălzire 2015-2016”
  353 Accesări  
  28.12.2015 româna
  Decizia 4/11 din 18 decembrie 2015 „Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale Î.M.„Piața Centrală"
  836 Accesări  
  28.12.2015 româna
  1 2 3 4 5 6 »»