• Prima   /  Consiliul   /  Activitatea Consiliului   /  Decizii CMC

  Decizii CMC

  ianuarie   februarie   martie   aprilie   mai   iunie   iulie   august   septembrie   octombrie   noiembrie   decembrie
  Imagine Titlu Data Descarcă
  Decizia nr. 8/11 din 18 iunie 2020 „Cu privire la crearea Grupului de lucru pentru examinarea oportunității expunerii bunurilor imobile și servicii în calitate de obiect al parteneriatului public-privat”
  141 Accesări  
  27.06.2020 16:02 româna
  Decizia nr. 8/4 din 18 iunie 2020 „Cu privire la operarea de modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 6/3 din 19 mai 2020”
  98 Accesări  
  27.06.2020 16:01 româna
  Decizia nr. 8/2 din 18 iunie 2020 „Cu privire la scutire/reeșalonare de achitare a plății de locațiune pe perioada stării de urgență”
  95 Accesări  
  25.06.2020 16:58 româna
  Decizia nr. 8/1 din 18 iunie 2020 „Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul municipal Chișinău”
  54 Accesări  
  25.06.2020 16:57 româna
  Decizia nr. 8/33 din 19 iunie 2020 „Cu privire la organizarea acțiunilor de plantare a arborilor în memoria băștinașilor din municipiul Chișinău căzuți pe câmpurile de luptă din cel de-al Doilea Război Mondial și în onoarea aniversării a 75-a a Zilei Victoriei asupra fascismului”
  53 Accesări  
  25.06.2020 12:16 româna
  Decizia nr. 8/32 din 19 iunie 2020 „Cu privire la stabilirea indemnizațiilor de ședință pentru aleșii locali”
  88 Accesări  
  25.06.2020 12:15 româna
  Decizia nr. 8/31 din 19 iunie 2020 „Cu privire la operarea de modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 9/41-15 din 16.01.2019
  61 Accesări  
  25.06.2020 12:14 româna
  Decizia nr. 8/30-2 din 19 iunie 2020 „Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al Societății pe acțiuni „Consind” și stabilirea relațiilor funciare de locațiune a unui lot de pământ din str. Podgorenilor, 91/a”
  58 Accesări  
  25.06.2020 12:05 româna
  Decizia nr. 8/30-1 din 19 iunie 2020 „Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivelor private ale Societății cu răspundere limitată „ARTIZANA” din str. Academiei, 13/1”
  58 Accesări  
  25.06.2020 11:59 româna
  Decizia nr. 8/29-4 din 19 iunie 2020 „Cu privire la stabilirea relațiilor funciare de locațiune a lotului de pământ din str. Vasile Lupu, 28 „A” cu Asociația proprietarilor de garaje „Nr. 60”
  63 Accesări  
  25.06.2020 11:53 româna
  Decizia nr. 8/29-3 din 19 iunie 2020 „Cu privire la stabilirea relațiilor de superficie contractuală cu S.R.L. Proalfa-Service”, S.R.L. „Remontajcons” și dl V. Veșca asupra lotului de pământ din str. Alba Iulia, 75/30”
  55 Accesări  
  25.06.2020 11:44 româna
  Decizia nr. 8/29-2 din 19 iunie 2020 „Cu privire la stabilirea relațiilor de superficie contractuală a lotului de pământ din str. Al. Marinescu, 11/4 cu Societatea cu răspundere limitată „DELPLAST COM”
  49 Accesări  
  25.06.2020 11:39 româna
  Decizia nr. 8/29-1 din 19 iunie 2020 „Cu privire la stabilirea relațiilor de superficie contractuală asupra lotului de pământ din str. D. Râșcanu, 11, cu Societatea de răspundere limitată „MOG IMOBIL GRUP”
  46 Accesări  
  25.06.2020 11:30 româna
  Decizia nr. 8/28 din 18 iunie 2020 „Cu privire la inițierea procedurii privind stabilirea hotarelor și zonelor de protecție ale ariilor naturale protejate de pe teritoriul orașului Chișinău (Grădina Dendrologică din Chișinău, Parcul de cultură și odihnă „Valea Morilor” și Grădina Zoologică din Chișinău)”
  62 Accesări  
  25.06.2020 11:21 româna
  Decizia nr. 8/27 din 18 iunie 2020 „Despre delimitarea unui teren proprietate publică a statului din str. Cucorilor, 49A (gestionar: Ministerul Afacerilor Interne aI Republicii Moldova (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență))
  53 Accesări  
  25.06.2020 11:12 româna
  Decizia nr. 8/26 din 18 iunie 2020 „Despre completarea Metodologiei calculării prețului estimativ al terenurilor din intravilanul municipiului Chișinău, aprobată prin decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 3/24 din 02.04.2013”
  49 Accesări  
  25.06.2020 11:02 româna
  Decizia nr. 8/25 din 18 iunie 2020 „Cu privire la întreprinderea măsurilor de recuperare a dreptului de proprietate publică a municipiului Chișinău asupra terenurilor înstrăinate în baza hotărârii judecătorești din 26.08.2016”
  90 Accesări  
  25.06.2020 10:29 româna
  Decizia nr. 8/24 din 18 iunie 2020 „Cu privire la darea în folosință, prin contract de comodat, a unei încăperi din str. Alecu Russo, 57 (etajul 4), Direcției generale educație, cultură, tineret și sport”
  60 Accesări  
  25.06.2020 10:24 româna
  Decizia nr. 8/23 din 18 iunie 2020 „Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de comodat a unor incăperi Ăntreprinderii Municipale „REGIA TRANSPORT ELECTRIC”
  49 Accesări  
  25.06.2020 10:20 româna
  Decizia nr. 8/22-3 din 18 iunie 2020 „Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor incăperi din str. Maria Cebotari, 53 lit. A (etajul 1, 3), Asociației obștești „SPIRU HARET”
  52 Accesări  
  25.06.2020 10:12 româna
  1 2 3 4 5 6 »»