• Prima   /  Consiliul   /  Activitatea Consiliului   /  Decizii CMC

  Decizii CMC

  ianuarie   februarie   martie   aprilie   mai   iunie   iulie   august   septembrie   octombrie   noiembrie   decembrie
  Imagine Titlu Data Descarcă
  Decizia nr. 5/1 din 10.03.2020 „Cu privire la crearea Grupului de lucru pentru identificarea soluției tehnice și opțiunii financiare optime în vederea renovării parcului rulant al sistemului de transport public din municipiul Chișinău”
  620 Accesări  
  20.03.2020 19:02 româna
  Decizia nr. 4/1 din 05.03.2020 „Cu privire la elaborarea strategiei de dezvoltare a municipiului Chișinău și a Planului urbanistic general”
  603 Accesări  
  10.03.2020 16:58 româna
  Decizia nr. 3/7 din 27.02.2020 „Cu privire la aprobarea Contractului de societate civilă nr. 375 din 10.07.2017 încheiat între Primăria mun. Chișinău și Primăria com. Țânțăreni”
  377 Accesări  
  06.03.2020 14:54 româna
  Decizia nr. 3/5 din 20.02.2020 „Cu privire la îmbunătățirea serviciului managementului deșeurilor menajere solide în municipiul Chișinău pe anul 2020”
  459 Accesări  
  05.03.2020 09:52 româna
  Decizia nr. 3/1 din 20.02.2020 „ Despre operarea de modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 6/4 din 26.12.2019 ,, Cu privire la aprobarea bugetului municipal Chișinău pe anul 2020 în lectura a doua”
  447 Accesări  
  05.03.2020 09:48 româna
  Decizia nr. 3/9 din 27.02.2020 „Cu privire la utilizarea toponimicului ,,Chișinău” în denumirea mărcii FEZ-Free Economic Zone, Moldova ,,Expo-Business-Chișinău”
  401 Accesări  
  04.03.2020 17:00 româna
  Decizia nr. 3/8 din 27.02.2020 „Cu privire la acceptarea donației mijloacelor bănești de la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (FEN) pentru achiziționarea unui compactor”
  339 Accesări  
  04.03.2020 16:58 româna
  Decizia nr. 3/6 din 27.02.2020 „Cu privire la transmiterea unor veceuri publice în gestiune economică Întreprinderii municipale ,, Asociația de gospodărie a spațiilor verzi”
  331 Accesări  
  04.03.2020 16:56 româna
  Decizia nr. 3/4 din 20.02.2020 „ Despre operarea unor modificări și completări în ,, Regulamentul cu privire la inventarierea clădirilor, construcțiilor și încăperilor izolate, proprietate publică a municipiului Chișinău”, aprobat prin decizia nr. 6/28 din 04.10.2018”
  368 Accesări  
  04.03.2020 16:54 româna
  Decizia nr. 2/27-2 din 22 februarie 2019 „Cu privire la vânzarea-cumpărarea terenului aferent obiectivului cu destinație locativă din str. Timiș, 50 dlui R. Jigău și dnei V. Jigău”
  533 Accesări  
  06.03.2019 14:29 româna
  Decizia nr. 2/27-1 din 22 februarie 2019 „Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de pământ din str. Călugăreni, 7 dlui M. Rîmiș”
  303 Accesări  
  06.03.2019 14:25 româna
  Decizia nr. 2/26-8 din 22 februarie 2019 „Cu privire la atribuirea în folosință a unui lot de pământ din str. M. Sadoveanu, 24/2, Asociației de Coproprietari în Condominiu nr. 55/387”
  325 Accesări  
  06.03.2019 14:23 româna
  Decizia nr. 2/26-7 din 22 februarie 2019 „Cu privire la atribuirea în folosință a unui teren din str. Acad. A. Saharov, 11, Asociației Proprietarilor de Locuințe Privatizate nr. 52/431 COOP”
  263 Accesări  
  06.03.2019 14:19 româna
  Decizia nr. 2/26-6 din 22 februarie 2019 „Cu privire la atribuirea în folosință a unui lot de pământ din str. N. Dimo, 23/3, Asociației de Coproprietari în Condominiu nr. 55/337”
  259 Accesări  
  06.03.2019 14:16 româna
  Decizia nr. 2/26-5 din 22 februarie 2019 „Cu privire la transmiterea în folosință a unui lor de pământ din str. Budăi, 2 „a” Asociației Proprietarilor de Locuințe Privatizate nr. 54/218 COOP”
  222 Accesări  
  06.03.2019 14:12 româna
  Decizia nr. 2/26-4 din 22 februarie 2019 „Cu privire la autentificarea dreptului de folosință asupra terenului din bd. Mircea cel Bătrân, 48, Asociației de Coproprietari în Condominiu nr. 55/182”
  289 Accesări  
  06.03.2019 14:09 româna
  Decizia nr. 2/26-3 din 22 februarie 2019 „Cu privire la atribuirea în folosință a unui lot de pământ din str. Mitropolit Dosoftei, 138 Întreprinderii municipale „Regia Transport Electric”
  211 Accesări  
  06.03.2019 14:06 româna
  Decizia nr. 2/26-2 din 22 februarie 2019 „Cu privire la atribuirea unui lot de pământ din str. Mazililor, 34 Direcției generale educație, tineret și sport”
  338 Accesări  
  06.03.2019 14:04 româna
  Decizia nr. 2/26-1 din 22 februarie 2019 „Cu privire la atribuirea în folosință a unui teren din str. București, 64 Direcției generale educație, tineret și sport”
  236 Accesări  
  06.03.2019 14:01 româna
  Decizia nr. 2/23-7 din 22 februarie 2019 „Cu privire la preluarea în proprietate publică locală a rețelelor electrice publice de iluminat stradal ale obiectivului „Complex de blocuri locative nr. 120/3, nr. 120/4, nr. 120/5 și nr. 120/6 cu obiective de menire social-culturală din str. Grenoble, orașul Codru, mun. Chișinău” și transmiterea acestora Î.M. Rețelele Electrice de Iluminat „Lumteh”
  183 Accesări  
  06.03.2019 13:57 româna
  1 2 3 4 5 6 »»