• Prima   /  Consiliul   /  Activitatea Consiliului   /  Decizii CMC

  Decizii CMC

  ianuarie   februarie   martie   aprilie   mai   iunie   iulie   august   septembrie   octombrie   noiembrie   decembrie
  Imagine Titlu Data Descarcă
  Decizia nr. 3/2 din 20 februarie 2020 „Cu privire la modificarea bugetului municipal Chișinău pe anul 2020”
  497 Accesări  
  26.02.2020 18:37 româna
  Decizia nr. 3/3 din 20 februarie 2020 „Cu privire la desemnarea consilierilor municipali în Comisia pentru supravegherea corectitudinii desfășurării licitațiilor de obținere a dreptului de locațiune a încăperilor cu altă destinație decât cea locativă, proprietatea autorității publice locale a municipiului Chișinău”
  364 Accesări  
  26.02.2020 17:57 româna
  Decizia nr. 2/19 din 06 februarie 2020 „Cu privire la formarea bunului imobil (teren) din str. Alba-Iulia (gestionar - Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova)”
  466 Accesări  
  13.02.2020 16:40 româna
  Decizia nr. 2/18 din 06 februarie 2020 „ Cu privire la delegarea reprezentantului Consiliului municipal Chișinău în componența Comisiei de evaluare și validare din cadrul instituțiilor medico-sanitare publice”
  342 Accesări  
  13.02.2020 16:33 româna
  Decizia nr. 2/17 din 06 februarie 2020 „ Despre completarea deciziei CMC nr. 10/2 din 09.10.2017 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului de desfășurare a activității de comerț în municipiul Chișinău”
  488 Accesări  
  13.02.2020 16:30 româna
  Decizia nr. 2/16 din 06 februarie 2020 „Despre completarea Regulamentului privind copensarea cheltuielilor persoanelor defavorizate din municipiul Chișinău la efectuarea plăților pentru serviciile comunale și resursele energetice în sezonul rece, aprobat prin decizia nr. 15/6 din 22.12.2017”
  375 Accesări  
  13.02.2020 16:20 româna
  Decizia nr. 2/15 din 06 februarie 2020 „ Despre modificarea deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 6/17 din 19.12.2016 ,, Cu privire la Registrul monumentelor de for public, Lista de evidență prealabilă a bunurilor sculpturale, Listele de evidență a inscripțiilor comemorative și mozaicurilor din spațiile publice ale municipiului Chișinău”
  433 Accesări  
  13.02.2020 12:02 româna
  Decizia nr. 2/14 din 06 februarie 2020 „Cu privire la instalarea bustului ,, Alexei Stârcea” în curtea Școlii de artă din str. Matei Millo, 9/3, or. Chișinău”
  365 Accesări  
  13.02.2020 11:28 româna
  Decizia nr. 2/13 din 06 februarie 2020 „Cu privire la excluderea costului de bilanț a apartamentelor privatizate din evidența contabilă a Autorităților administrației publice locale și a Direcției generale locativ-comunală și amenajare”
  455 Accesări  
  13.02.2020 11:25 româna
  Decizia nr. 2/12 din 06 februarie 2020 „Cu privire la recepționarea și transmiterea unui obiect”
  468 Accesări  
  13.02.2020 11:23 româna
  Decizia nr. 2/5 din 06 februarie 2020 „Cu privire la transmiterea valorii lucrărilor de reparație capitală”
  374 Accesări  
  13.02.2020 11:15 româna
  Decizia nr. 2/4 din 06 februarie 2020 „Cu privire la transmiterea valorii lucrărilor de reparație capitală”
  369 Accesări  
  13.02.2020 11:14 româna
  Decizia nr. 2/3 din 06 februarie 2020 „Cu privire la transmiterea valorii lucrărilor de reparație capitală”
  341 Accesări  
  13.02.2020 11:13 româna
  Decizia nr. 2/2 din 06 februarie 2020 „Cu privire la efectuarea achizițiilor publice prin intermediul sistemului de achiziții publice electronice- MTender”
  631 Accesări  
  13.02.2020 11:12 româna
  Decizia nr. 2/1 din 06 februarie 2020 „Cu privire la corelarea bugetului municipal Chișinău pe anul 2020”
  423 Accesări  
  13.02.2020 11:09 româna
  Decizia nr. 2/11-2 din 06 februarie 2020 „Cu privire la repartizarea profitului net obținut în anii 2018 și 2019 de către Întreprinderea Municipală Regia „Autosalubritate”
  318 Accesări  
  12.02.2020 19:31 româna
  Decizia nr. 2/11-1 din 06 februarie 2020 „Cu privire la repartizarea profitului net obținut în anul 2017 de către Întreprinderea Municipală „Parcul Urban de Autobuze”
  311 Accesări  
  12.02.2020 19:26 româna
  Decizia nr. 2/10 din 06 februarie 2020 „Cu privire la preluarea în proprietatea autorității publice municipiul Chișinău a relelelor electrice publice de iluminat stradal ale obiectivului „Complex de blocuri locative cu obiective de menire social-culturală din str. Florilor 28/2, mun. Chișinău” și transmiterea acestora Î.M. Relelele electrice de iluminat „Lumteh”
  287 Accesări  
  12.02.2020 19:19 româna
  Decizia nr. 2/9 din 06 februarie 2020 „Cu privire la transmiterea pavilionului „Melancolie” de la balanța Direcției Cultură la balanța Î. M. „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi”
  277 Accesări  
  12.02.2020 19:14 româna
  Decizia nr. 2/8 din 06 februarie 2020 „Cu privire la aprobarea statelor titulare ale instituțiilor municipale de învățământ artistic extrașcolar subordonate Direcției cultură”
  288 Accesări  
  12.02.2020 19:09 româna
  1 2 3 4 5 6 7 8 »»