• Prima   /  Informații   /  Documente și Politici   /  Documente strategice

  Documente strategice

  ianuarie   februarie   martie   aprilie   mai   iunie   iulie   august   septembrie   octombrie   noiembrie   decembrie
  ÎM "Regia Exdrupo"
  28.12.2012 18:05  

  PLANULUI ACTIVITĂŢII PE ANII 2012-2015 A  Î.M. REGIEI „EXDRUPO" 
  Direcţia Tehnologii şi Sisteme Informaţionale a Primăriei mun. Chişinău
  28.12.2012 17:56  

  Regulamentul Direcţiei tehnologii şi sisteme informaţionale a Primăriei municipiului Chişinău 
  Pretura Botanica
  28.12.2012 17:45  

  Regulamentul intern a preturii sectorului BotanicaPLAN de activitate al Preturii sectorului Botanica pentru anul 2012Proiecte de parteneriat public-privat
  Direcţia agricultură şi alimentaţie a Consiliului Municipal Chişinău
  28.12.2012 17:38  

  Nota Informativă privind activitatea Direcției agricultură și alimentație a Consiliului municipal Chișinău în anul 2012 
  Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale
  28.12.2012 17:19  

  Decizia nr. 14/4 din 02.12.2010 " Cu privire la aprobarea listei şi iniţierea procedurii de promovare şi lansare a proiectelor investiţionale propuse spre implementare prin parteneriat public privat"DECIZIA Consiliului municipal Chişinău nr. 10/6 din 22.10.2009 "Cu privire la aprobarea Regulamentului, organigramei şi statelor de funcţii ale Direcţiei generale economie, reforme şi relaţii patrimoniale, Regulamentului Comisiei pentru privatizarea încăperilor nelocuibile, proprietate municipală, date în locaţiune şi componenţa nominală a Comisiei municipale de privatizare a fondului nelocuibil   
  SA "Edilitate"
  28.12.2012 16:57  

  DIRECŢIILE  PRIORITARE  de activitate a Societăţii şi planul de activitate a organului executiv pentru anul 2012Proiecte de parteneriat public-privat Perspectiva dezvoltării şi activităţii economice a Societăţii pe acţiuni „Firma de construcţie a drumurilor „EDILITATE"   
  Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare
  28.12.2012 16:51  

  Informaţie cu privire la elaborarea planurilor de încadrare în teritoriu a obiectivelor propuse spre implementare prin parteneriat public-privat
  ÎMS "Liftservice"
  28.12.2012 16:35  

  Documente strategice ale întreprinderiipag. 1pag.2
  ÎM "Direcţia Construcţii Capitale"
  28.12.2012 16:25  

  Decizia 8/6 din 20 decembrie 2012 "Despre operarea unor modificări în decizia Consiliului Municipal Chişinău nr. 9/7 din 29.07.2010, "Cu privire la aprobarea Regulamentului privind cadrul, modalitatea şi criteriile de analiză şi soluţionare a cererilor de achiziţie a locuinţelor";Regulament Prima CasăRegulamentul întreprinderiiScrisoare
  ÎM "Regia Transport Electric Chişinău"
  28.12.2012 16:18  

  Planul de măsuri privind programul de activitate al ÎM "Regia Transport Electric" pe anul 2013
  Pretura Ciocana
  28.12.2012 16:04  

  PROGRAM DE ACTIVITATE AL PRETURII SECTORULUI CIOCANA PENTRU SEMESTRUL I, ANUL 2012PROGRAM DE ACTIVITATE AL PRETURII SECTORULUI CIOCANA PENTRU SEMESTRUL II, ANUL 2012REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARĂ al Preturii sectorului CiocanaPROGRAM DE ACTIVITATE AL PRETURII SECTORULUI CIOCANA PENTRU TRIMESTRUL I, ANUL 2013 
  Pretura Centru
  28.12.2012 15:47  

  Regulamentul de organizare şi funcţionare a Preturii CentruRegulamentul de ordine interioarăProgramul de activitate al Preturii sectorului Centru pentru anul 2013 (domenii prioritare de activitate)Programului de activitate al Preturii sectorului Centru pentru anul 2012 
  Pretura Buiucani
  28.12.2012 15:36  

  Actele normative de reglementare a activităţii Preturii sectorului Buiucani şi proiectele investiţionale
  Direcţia Autorizare şi Disciplină în Construcţii
  28.12.2012 15:16  

  REGULAMENTUL funcţionării Direcţiei autorizare şi disciplină în construcţiiStructura Direcţiei Autorizaţie şi Disciplină în Construcţie
  ÎM "Parcul Urban de Autobuze"
  28.12.2012 15:00  

  Planul de măsuri de redresare a situaţiei economico-financiare şi de dezvoltare a Î.M. "Parcul Urban de Autobuze" pe perioada 2010 - 2012
  Direcţia generală Transport Public şi Căi de Comunicaţie
  28.12.2012 14:56  

  Proiecte în derulare susţinute de Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare pe perioada 2012-2013
  Direcţia generală Locativ-Comunală şi Amenajare
  28.12.2012 14:36  

  Concepţia Reformei gestiunii blocurilor de locuinţe în oraşul Chişinău [Document in lucru]Decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 16/5 din 02 august 2001, "Cu privire la aprobarea Concepţiei construcţiei mansardelor la casele de locuit din municipiul Chişinău"Lista documentelor strategice ale DGLCAR E G U L A M E N T U L Direcţiei generale locativ - comunale şi amenajare al Consiliului municipal Chişinău 
  Asociaţia de Gospodărire a Spaţiilor Verzi
  28.12.2012 14:26  

  Planul strategic privind dezvoltarea şi îmbunătăţirea spaţiilor verzi gestionate de  "Î.M. "Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi"Regulament intern al ÎM "Asociaţia de Gospodărire a Spaţiilor Verzi"STATUTUL ÎNTREPRINDERII MUNICIPALE "ASOCIAŢIA DE GOSPODĂRIRE A SPAŢIILOR  VERZI" (în redacţie nouă) 
  Direcţia Sănătate a Consiliului Municipal Chişinău
  28.12.2012 13:45  

  Planul strategic de dezvoltare a sistemului municipal de sănătate publică în perioada anilor 2013-2017 
  Direcţia Situaţii Excepţionale a Municipiului Chişinău
  28.12.2012 13:34  

  Concepţia de reformare şi modernizare a Centrului instructiv al bazelor securităţii vieţii;Concepţia politicii naţionale de consolidare a serviciului salvatori şi pompieri pe bază de voluntariat în localităţile rurale ale Republicii Moldova 2012-2014
  1 2 »»