• Prima   /  Informații   /  Licitaţii şi achiziţii   /  Licitaţii şi achiziţii curente

  Licitaţii şi achiziţii curente

  ianuarie   februarie   martie   aprilie   mai   iunie   iulie   august   septembrie   octombrie   noiembrie   decembrie
  Î.M. „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi” anunță licitație publică pentru achiziționarea semințelor de iarbă pentru gazon
  01.02.2018   27 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Termenul de depunere a ofertelor: 18.02.2018, ora 10:00Informații suplimentare la tel:0 22-243-428, 0 22 240-109, e-mail: agsv_ch@yahoo.com.Persoana responsabilă - Popușoi Vadim.
  Î.M. „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi” anunță licitația publică pentru achiziționarea Substratului universal penru plante florale, în sol deschis (Turba)
  01.02.2018   33 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Termenul de depunere a ofertelor: 16.02.2018, ora: 10.00.Informații suplimentare la tel:0 22-243-428, 0 22 240-109, e-mail: agsv_ch@yahoo.com.Persoana responsabilă - Popușoi Vadim.
  S.A. „Apă-Canal Chişinău” anunță concurs pentru achiziționarea accesoriilor din fontă ductilă
  01.02.2018   45 Accesări  
  Descarcă : româna  

  - Termenul limită de prezentare a ofertelor este 20.02.2018, ora 10:00- Referitor la obiectul contractului: Veaceslav Pancenco, şef Departamentul reţelelorde apă Chişinău, tel: (022) 256 925, mob: 069 121 538;- Informaţii suplimentare, ce ţin de procedura desfăşurării licitaţiei:tel(022) 256 797, e-mail: sap@acc.md
  S.A. „Apă-Canal Chişinău” anunță concurs pentru achiziționare Lucrări de reabilitare şi punere în funcțiune a stației de tratare a apei potabile, cu capacitatea de 10 m3/h din satul Țânțăreni, r-n Anenii Noi
  31.01.2018   39 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Tipul achiziției: Lucrări de construcţii de staţii de tratare a apei potabile;Obiectul achiziției: Elaborarea documentației de proiectare şi adaptare a obiectului existent, șianume: efectuarea încercărilor de laborator a apei din fântâna arteziană nr. 09/35; efectuarea lucrărilor deproiectare a procesului tehnologic de tratare şi dezinfecție a apei potabile cu capacitatea de 10 m3/h, înregim automat, cu transmiterea datelor la distanță; coordonarea proiectului conform prevederilorlegislației în vigoare; selectarea utilajului şi echipamentului; achiziția; montarea utilajului şiechipamentului în containerul existent; testarea şi punerea în funcțiune a acestuia, în cadrul proiectului dereabilitare şi modernizare a stației de tratare a apei potabile din sat. Țânțăreni, inclusiv și a instalațiilorpentru înlăturarea sulfurilor și hidrogenului sulfurat, fluorului, amoniacului și ionilor de amoniu,oxidabilitatea, precum și altor parametri care depășesc Normele sanitare privind calitatea apei potabile; Termen limită pentru depunerea ofertelor: ora 10:00, data 13.02.2018.
  Î.M. ”Regia Transport Electric” anunță licitație publică pentru achiziționare piese de schimb pentru troleibuze
  26.01.2018   54 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Tip procedură de achiziție: Licitație publică; Termen-limtă de depunere a ofertelor. 28.02.2018, ora 09.30.
  S.A. „Apă-Canal Chişinău” anunță concurs pentru achiziționarea robineţilor din alamă cu bilă sferică
  26.01.2018   37 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Tipul procedurii: Licitaţie deschisă;Tipul achiziţiei: achiziţie de bunuri (Cod CPV 42130000-9);Obiectul achiziţiei: Robineţi din alamă cu bilă sferică, PN16, pentru instalarea la reţelele termice şi deapă potabilă, îmbinare prin filet;Termenul limită de prezentare a ofertelor: pînă la 13.02.2018 , ora 10.00.
  Î.M. ”PIAȚA CENTRALĂ” anunță concurs prin Cererea Ofertelor de Preț pentru achiziționarea Încălțămintei pentru iarnă (bocanci)
  25.01.2018   25 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Termen-limită pentru depunerea ofertelor: 05.02.2018, ora 10.00.
  S.A. „Apă-Canal Chişinău” anunță concurs pentru achiziționare Servicii de transport a hipocloritului de sodiu
  22.01.2018   22 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Tipul achiziţiilor: Achiziţie de servicii;Tipul procedurii: licitaţie deschisă. Obiectul achiziţiilor: Servicii de transport rutier a mărfurilor periculoase, ADR, clasa 8,soluție lichidă hipocloritul de sodiu necesar tratării apei potabile în municipiul Chișinău;Termenul limită de prezentare a ofertelor: pînă la 30.01.2018 , ora 10.00.
  S.A. „Apă-Canal Chişinău” anunță concurs pentru achiziționare Clor lichid (Cl2) în recipiente
  22.01.2018   40 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Tipul achiziţiilor: Achiziţie de bunuri.Obiectul achiziţiilor: Achiziţionarea clorului lichid (Cl2) în recipiente.Tipul procedurii: Licitaţie deschisă.Termen limită pentru depunerea ofertelor: 30.01.2018, ora 10.00
  «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »»