• Prima   /  Informații   /  Licitaţii şi achiziţii   /  Licitaţii şi achiziţii curente

  Licitaţii şi achiziţii curente

  ianuarie   februarie   martie   aprilie   mai   iunie   iulie   august   septembrie   octombrie   noiembrie   decembrie
  Invitaţie de participare Nr. 40 din 23.06.2017 - S.A. „Apă- Canal” - licitaţie deschisă privind contractarea serviciilor de reevaluare a imobilizărilor corporale și necorporale”
  23.06.2017   13 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Termen limită pentru înregistrarea ofertelor: până la 11.07.2017, ora 10:00.
  Invitaţie de participare nr. 39 din 21.05.2017 - S.A. „Apă-Canal Chişinău” - anunță concurs pentru achizționarea becurilor și lămpilor de iluminat
  21.06.2017   14 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Tipul achiziţiilor: Achiziţie de bunuri. Obiectul achiziţiilor: Becuri şi lămpi pentru sistemele de iluminat în încăperile deproducţie. Termenul limită de prezentare a ofertelor: 11.07.2017, ora 10.00. Tipul procedurii: Licitaţie deschisă.4.2 Deschiderea ofertelor: Sediul S.A. „Apă-Canal Chişinău”, str. Albişoara, 38, mun. Chişinău. Data şi ora şedinţei de deschidere a ofertelor va fi stabilită de către Comisia de licitaţie a S.A. „Apă-Canal Chişinău” şi comunicată ulterior ofertanţilor prin telefon (sms) şi/sau email. La şedinţă pot participa doar acei reprezentanţi ai ofertanţilor care deţin asupra sa un act de identitate valabil şi o procură eliberată corespunzător de către ofertant. Alte persoane nu sînt admise. Informaţii suplimentare - Referitor la obiectul contractului: Victor Mereuţa, şef Serviciul electroenergetic, tel:(022) 256-747; - Referitor la procedura desfăşurării licitaţiei: tel(022) 256 797, e-mail: sap@acc.md.
  Invitaţie de participare nr. 38 din 21.05.2017 - S.A. „Apă-Canal Chişinău” - anunță concurs pentru achizționarea corpurilor de iluminat
  21.06.2017   21 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Tipul achiziţiilor: Achiziţie de bunuri. Obiectul achiziţiilor: Corpuri de iluminat interioare cu surse fluorescente, LED-uripentru iluminarea artificială a încăperilor de producţie, corpuri de iluminat stradale, conform loturilor. Termenul limită de prezentare a ofertelor: pînă la 11.07.2017,ora 10.00. Tipul procedurii: Licitaţie deschisă. Deschiderea ofertelor: Sediul S.A. „Apă-Canal Chişinău”, str. Albişoara, 38, mun. Chişinău. Data şi ora şedinţei de deschidere a ofertelor va fi stabilită de către Comisia de licitaţie a S.A. „Apă-Canal Chişinău” şi comunicată ulterior ofertanţilor prin telefon (sms) şi/sau email. La şedinţă pot participa doar acei reprezentanţi ai ofertanţilor care deţin asupra sa un act de identitate valabil şi o procură eliberată corespunzător de către ofertant. Alte persoane nu sînt admise.Informaţii suplimentare - Referitor la obiectul contractului: Victor Mereuţa, şef Serviciul electroenergetic,tel: (022) 256-747; - Referitor la procedura desfăşurării licitaţiei: tel(022) 256 797, e-mail: sap@acc.md
  Invitaţie de participare nr. 37 din 21.05.2017 - S.A. „Apă-Canal Chişinău” - anunță concurs pentru achizționarea de cabluri şi fire electrice
  21.06.2017   16 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Tipul achiziţiilor: Achiziţie de bunuri. Obiectul achiziţiilor: Echipamente electrice (Cabluri electrice, fire, manşoane la cabluri) conform loturilor. Termenul limită de prezentare a ofertelor: pînă la 04.07.2017,ora 10.00. Tipul procedurii: Licitaţie deschisă. Deschiderea ofertelor: Sediul S.A. „Apă-Canal Chişinău”, str. Albişoara, 38, mun. Chişinău. Data şi ora şedinţei de deschidere a ofertelor va fi stabilită de către Comisia de licitaţie a S.A. „Apă-Canal Chişinău” şi comunicată ulterior ofertanţilor prin telefon (sms) şi/sau email. La şedinţă pot participa doar acei reprezentanţi ai ofertanţilor care deţin asupra sa un act de identitate valabil şi o procură eliberată corespunzător de către ofertant. Alte persoane nu sînt admise.Informaţii suplimentare - Referitor la obiectul contractului: Victor Mereuţa, şef Serviciul electroenergetic, tel: (022)256-747. Referitor la procedura desfăşurării licitaţiei: tel(022) 256 797, e-mail: sap@acc.md
  Invitaţie de participare nr. 36 din 21.05.2017 - S.A. „Apă-Canal Chişinău” - anunță concurs pentru achizționarea întrerupătoarelor automate
  21.06.2017   15 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Tipul achiziţiilor: Achiziţie de bunuri. Obiectul achiziţiilor: Întrerupătoare automate pentru protecţia instalaţiilor electrice de curent alternativ cu tensiuni nominale până la 400V şi curent până la 1600A, conform loturilor. Termenul limită de prezentare a ofertelor: pînă la 04.07.2017,ora 10.00. Tipul procedurii: Licitaţie deschisă. Deschiderea ofertelor: Sediul S.A. „Apă-Canal Chişinău”, str. Albişoara, 38, mun. Chişinău. Data şi ora şedinţei de deschidere a ofertelor va fi stabilită de către Comisia de licitaţie a S.A. „Apă-Canal Chişinău” şi comunicată ulterior ofertanţilor prin telefon (sms) şi/sau email. La şedinţă pot participa doar acei reprezentanţi ai ofertanţilor care deţin asupra sa un act de identitate valabil şi o procură eliberată corespunzător de către ofertant. Alte persoane nu sînt admise.Informaţii suplimentare - Referitor la obiectul contractului: Victor Mereuţa, şef Serviciul electroenergetic, tel: (022)256-747. Referitor la procedura desfăşurării licitaţiei: tel(022) 256 797, e-mail: sap@acc.md
  Invitaţie de participare nr. 35 din 21.05.2017 - S.A. „Apă-Canal Chişinău” - anunță concurs pentru achiziţionarea sigililor pentru instalaţiile de contorizare
  21.06.2017   15 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Tipul achiziţiei: Achiziţie de bunuri. Obiectul achiziţiei: Sigilii pentru sigilarea instalaţiilor de contorizare şi a armaturiide închidere la consumatori S.A. „Apă – Canal Chişinău”. Termen limită pentru depunerea ofertelor: pînă la 04.07.2017, ora 10.00. Tipul procedurii: Licitaţie deschisă.Deschiderea ofertelor: Sediul S.A. „Apă-Canal Chişinău”, str. Albişoara, 38, mun. Chişinău. Data şi ora şedinţei de deschidere a ofertelor va fi stabilită de către Comisia de licitaţie a S.A. „Apă-Canal Chişinău” şi comunicată ulterior ofertanţilor prin telefon (sms) şi/sau email. La şedinţă pot participa doar acei reprezentanţi ai ofertanţilor care deţin asupra sa un act de identitate valabil şi o procură eliberată corespunzător de către ofertant. Alte persoane nu sînt admise.Informaţii suplimentare - Referitor la obiectul contractului: Constantin Doneț, tel. (022) 256-875. - Referitor la procedura desfăşurării licitaţiei: tel. (022) 256 797, e-mail: sap@acc.md
  ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE la procedura de achiziție a bunurilor/serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri fără publicare - achiziționare Servicii de Pază fizică pentru obiectul Liceul Teoretic Seral nr. 2
  20.06.2017   18 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Depunerea ofertelor: până la data de 04.07.2017, ora 09.15 - Direcția educație, tineret și sport, sectorul Botanica;Deschiderea ofertelor: 04.07.2017, ora 10.00, Primăria municipiului Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83, sala albastră
  Invitaţie de participare nr. 34 din 15.06.2017 - S.A. „Apă-Canal Chişinău” anunță concurs pentru achiziționare Servicii suport tehnic pentru baza de date ORACLE
  15.06.2017   23 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Tipul achiziţiei: Achiziţie servicii.Obiectul achiziţiei: Achiziţia suportului tehnic pentru baza de date ORACLE; Termenul limită de prezentare a ofertelor: pînă la 27.06.2017, ora 10.00.Tipul procedurii: Licitaţie deschisă.Deschiderea ofertelor: Sediul S.A. „Apă-Canal Chişinău”, str. Albişoara, 38,mun. Chişinău. Data şi ora şedinţei de deschidere a ofertelor va fi stabilită de cătreComisia de licitaţie a S.A. „Apă-Canal Chişinău” şi comunicată ulterior ofertanţilorprin telefon (sms) şi/sau email. La şedinţă pot participa doar acei reprezentanţi aiofertanţilor care deţin asupra sa un act de identitate valabil şi o procură eliberatăcorespunzător de către ofertant. Informaţii suplimentare- Referitor la obiectul contractului: Olaru Vasile, tel.(022) 256-710, Papucciu Petru,tel.(022) 256-771.- Referitor la procedura desfăşurării licitaţiei: tel:(022) 256-797, e-mail: sap@acc.md
  S.A. ”Apă-Canal Chișinău” anunță licitație deschisă pentru Achiziţia materialelor pentru reparaţia acoperişurilor moi a obiectivelor S.A. ”Apă-Canal Chişinău”
  09.06.2017   33 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Tipul procedurii: licitaţie deschisă.Deschiderea ofertelor: Sediul S.A. „Apă-Canal Chişinău”, str. Albişoara, 38, or.Chişinău. Data şi ora şedinţei de deschidere a ofertelor va fi stabilită de cătreComisia de licitaţie a S.A. „Apă-Canal Chişinău” şi comunicată ulterior ofertanţilorprin telefon (sms) şi/sau email. La şedinţă pot participa doar acei reprezentanţi aiofertanţilor care deţin asupra sa un act de identitate valabil şi o procură eliberatăcorespunzător de către ofertant. Alte persoane nu sînt admise.Termen-limită pentru depunerea ofertelor: până la 27.06.2017, ora 10.00.
  Î. M. „Parcul Urban de Autobuze” anunță licitaţie publică pentru achiziţionarea produselor petroliere
  09.06.2017   64 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Cod CPV: 09134200-9, 09132000-3, 24321111-1 Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentaţiei de atribuire la adresa indicată mai jos:a) Denumirea autorităţii contractante: Î. M. „Parcul Urban de Autobuze”b) Adresa: mun. Chişinău, str. Sarmizegetusa, 51c) Tel: 069497414d) Fax: 022-55-60-30e) E-mail: petreasecrieru@rambler.ru
  ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE la procedura de achiziție a bunurilor/serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri fără publicare (repetat)
  05.06.2017   103 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Obiectul achiziției: Servicii de proiectare a lucrărilor de reparații pentru instituții de învățământ subordonate DETS Botanica pentru anul 2017.Teremen de depunere a ofertelor: 19.06.2017, ora 09.15., Direcția educație, tineret și sport, sectorul Botanica, bd. Traian, 21/2, et. 2, bir. 23.Deschiderea ofertelor: ora 10.00, Primăria mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83
  ANUNȚ/INVITATIE DE PARTICIPARE la procedura de achiziție a bunurilor/serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri fără publicare - Servicii de proiectare a lucrărilor de reparații pentru instituții de învățământ subordonate DETS Botanica pentru anul 2017
  02.06.2017   88 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Obiectul achiziției: Servicii de proiectare a lucrărilor de reparații pentru instituții de învățământ subordonate DETS Botanica pentru anul 20175. Cod CPV: 71220000-6
  1 2 3 »»