• Prima   /  Informații   /  Licitaţii şi achiziţii   /  Licitaţii şi achiziţii curente

  Licitaţii şi achiziţii curente

  ianuarie   februarie   martie   aprilie   mai   iunie   iulie   august   septembrie   octombrie   noiembrie   decembrie
  ANUNȚ REPETAT - Direcția Educație, Tineret și Sport, sectorul Botanica anunță concurs pentru achiziționarea de produse alimentare pentru necesitatea instituțiilor de educație timpurie și școli-grădinițe subordonate Direcției Educație, Tineret și Sport, sectorul Botanica pentru perioada 01.07.2017-31.12.2017
  25.05.2017   61 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Primirea ofertelor: până la data de 05.06.2017, ora 09.15, sediul DETS Botanica, Chișinău, bd. Traian 21/2 , bir. 23, et. 2.Deschiderea ofertelor: 05.06.2017, ora 10.00, sediul Primăriei municipiului Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83, sala albastră
  Direcția Educație, Tineret și Sport, sectorul Botanica anunță concurs prin cererea ofertelor de preț pentru achiziționarea de clorură de var, dezinfectanți și prafuri de curățat pentru necesitatea taberei ”Poienița Veselă”, taberei ”Alunelul” și instituțiile de educație aflate în subordinea DETS sectorul Botanica
  24.05.2017   51 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Obiectul achizifiei: Clorură de var, dezinfectanți și prafuri de curățat pentru necesitatea taberei ”Poienița Veselă”, taberei "Alunelul" și instituțiile de educație aflate în subordinea DETS sectorul Botanica.Cod CPV: 24000000-4Denumirea autorității contractante: Direcția Educație, Tineret și Sport a sectorului Botanica Adresa: Bd. Traian 21/2 Tel: 022-77-67-11; Fax: 022-76-54-21;E-mail : inna-fru nza@mail'ru; Numele și funcția persoanei responsabile: Inna Frunza, jurisconsult; Prezentarea ofertelor: Până pe 05.06.2017, ora 09.15. - la Direcția Educație, Tineret și Sport sectorul Botanica, bd. Traian 21/2, bir. 23,et. 2. Deschiderea ofertelor: 05.06.2017, ora 11.30., Primăria municipiului Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83, Sala albastră.
  Direcția Educație, Tineret și Sport, sectorul Botanica anunță concurs pentru achiziționarea utilajului tehnologic conform necesității taberelor ”Poienița Veselă” și ”Alunelul”, subordonate Direcției Educație, Tineret și Sport, sectorul Botanica.
  23.05.2017   43 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Cod CPV: 39710000-2Denumirea autorității contractante: Direcția Educație, Tineret și Sport a sectorului Botanicab) Adresa: Bd. Traian 21/2c) Tel: 022-77-67-11d) Fax: 022-76-54-21e) E-mail : inna-fru nza@mail'ruNumele și funcția persoanei responsabile: Inna Frunza, jurisconsultPrezentarea ofertelor: Până pe 05.06.2017, ora 09.15. - la Direcția Educație, Tineret și Sport sectorul Botanica, bd. Traian 21/2, bir. 23,et. 2. Deschiderea ofertelor: 05.06.2017, ora 12.00, Primăria municipiului Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83, Sala albastră
  Direcția Educație, Tineret și Sport, sectorul Botanica anunță concurs pentru achiziționarea de paturi pentru copii
  23.05.2017   81 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Cod CPV: 39143116-2Tip proceduri achiziție: Cerere a ofertelor de prefuri Obiectul achizifiei: Paturi pentru copiiDenumirea autoritățli contractante: Direcția Educație, Tineret și Sport al sectorului Botanica Adresa: Bd. Traian 21/2c) Tel: 022-77-67-lld) Fax: 022-76-54-21e) E-mail: inna-frunza@mail.ruNumele și funcția persoanei responsabile: Inna Frunza, jurisconsultPrezentarea ofertelor:- pe adresa: Directia Educatie, Tineret si Sport al sectorului Botanica,Bd. Traian 2112, et. 2 bir.23, pfrnil la ora 09:15Deschiderea ofertelor:- la: ora 13:00- pe: 05.06.2017- pe adresa: Primăria mun. Chișinău, bd Ștefan cel Mare 83, sala albastră
  Invitaţie de participare nr. 32 din 20.05.2017 - S.A. „Apă-Canal Chişinău” - achiziţionează ţevi din polivinilclorid pentru canalizare gravitaţională (PVC).
  20.05.2017   32 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Tipul achiziţiilor: Achiziţie de bunuri.Obiectul achiziţiilor: Achiziţionare ţevi din polivinilclorid pentru canalizare gravitaţională (PVC), cu manşon, din PVC rigid, Tip Compact, SR EN 1401, pentru uz extern, în set cu manjete pentru conectare, lungime – 6000 mm/buc, conform tabelului:Termenul limită de prezentare a ofertelor: până la 06.06.2017, ora 10.00.Tipul procedurii: Licitaţie deschisă.Deschiderea ofertelor: Sediul S.A. „Apă-Canal Chişinău”, str. Albişoara, 38, mun. Chişinău. Data şi ora şedinţei de deschidere a ofertelor va fi stabilită de către Comisia de licitaţie a S.A. „Apă-Canal Chişinău” şi comunicată ulterior ofertanţilor prin telefon (sms) şi/sau email. La şedinţă pot participa doar acei reprezentanţi ai ofertanţilor care deţin asupra sa un act de identitate valabil şi o procură eliberată corespunzător de către ofertant. Alte persoane nu sînt admise.
  Direcția Educație, Tineret și Sport, sectorul Botanica anunță concurs pentru achiziționarea de fructe (mere, banane) pentru necesitățile instituțiilor de educație timpurie și școli-grăinițe subordonate Direcției Educație, Tineret și Sport, sectorul Botanica pentru perioada 01.06.2017-30.06.2017 .
  20.05.2017   57 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Achiziție publică de tip CERERE A OFERTELOR DE PREȚURI nr. 17/01579 din 19.05.2017 Obiectul achiziției: fructe (mere, banane) pentru necesitățile instituțiilor de educație timpurie și școli-grăinițe subordonate Direcției Educație, Tineret și Sport, sectorul Botanica pentru perioada 01.06.2017-30.06.2017 .Denumirea autorității contractante: Direcția Educație, Tineret și Sport sectorul Botanica Adresa: bd. Traian 21/2, bir. 23,et. 2. c) Tel: 0(22) 77-67-11 d) Fax: 0(22)76-54-21 e) E-mail : inna-frunza@mail.ru; Numele și funcția persoanei responsabile: Inna Frunză, jurisconsult Prezentarea ofertelor: Până pe 31.05.2017, ora 09.15. - la Direcția Educație, Tineret și Sport sectorul Botanica, bd. Traian 21/2, bir. 23,et. 2. Deschiderea ofertelor: 31.05.2017, ora 10.00, Primăria municipiului Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83, Sala albastră
  Invitaţie de participare nr. 31 din 17.05.2017 - S.A. „Apă-Canal Chişinău” achiziţionează Medii nutritive pentru efectuarea investigaţiilor de laborator
  17.05.2017   49 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Tipul achiziţiei: Achiziţie de bunuri.Obiectul achiziţiei: Medii nutritive (în continuare bunuri) pentru efectuarea investigaţiilor delaborator, conform anexei nr.1 la prezenta invitaţie de participare.Termen limită pentru depunerea ofertelor: pînă la 30.05.2017, ora 10:00
  Invitaţie de participare nr. 30 din 17.05.2017 - S.A. „Apă-Canal Chişinău” achiziţionează beton marfar
  17.05.2017   35 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Tipul procedurii: Licitaţie deschisă.Termen limită pentru depunerea ofertelor: pînă la 30.05.2017, ora 10:00.Informaţii suplimentare- Referitor la obiectul contractului: Mihai Coşcodan, inginer, Serviciul administrativ şi aprovizionări, tel: (022) 256 862, mob: 069 108 953;- Informaţii suplimentare, ce ţin de procedura desfăşurării licitaţiei: tel.(022) 256 797, e-mail: sap@acc.md.
  Invitaţie de participare nr. 29 din 17.05.2017 - S.A. „Apă-Canal Chişinău” achiziţionează elemente prefabricate din beton armat
  17.05.2017   65 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Termen limită pentru depunerea ofertelor: pînă la 30.05.2017, ora 10.00.
  Direcția Educație, Tineret și Sport, sectorul Botanica anunță concurs pentru achiziționarea de produse alimentare pentru necesitatea instituțiilor de educație timpurie și școli-grădinițe subordonate Direcției Educație, Tineret și Sport, sectorul Botanica pentru perioada 01.07.2017-31.12.2017
  16.05.2017   48 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Denumirea autorității contractante: Direcția Educație, Tineret și Sport sectorul Botanica Adresa: bd. Traian 21/2, bir. 23,et. 2. c) Tel:0 (22)77-67-11 d) Fax: 0(22)76-54-21 e) E-mail : inna-frunza@mail.ru; Numele și funcția persoanei responsabile: Inna Frunză, jurisconsultTipul procedurii de achiziție: licitație publică.Prezentarea ofertelor: Până pe 05.06.2017, ora 09.15. - la Direcția Educație, Tineret și Sport sectorul Botanica, bd. Traian 21/2, bir. 23,et. 2.Deschiderea ofertelor: 05.06.2017, ora 10.00, Primăria municipiului Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83, Sala albastră
  Invitaţie de participare nr. 28 din 12.05.2017 - S.A. „Apă-Canal Chişinău” anunță, repetat, concurs pentru achiziționarea pompelor
  12.05.2017   42 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Tipul achiziţiilor: Achiziţie de bunuri.Obiectul achiziţiilor: Pompă centrifugă pentru pomparea apei uzate, cu motor de antrenare electric şi compresor (suflantă) pentru aer, conform loturilor.Termenul limită de prezentare a ofertelor: până la 23.05.2017, ora 10.00.Deschiderea ofertelor: Sediul S.A. „Apă-Canal Chişinău”, str. Albişoara, 38,mun. Chişinău. Data şi ora şedinţei de deschidere a ofertelor va fi stabilită de cătreComisia de licitaţie a S.A. „Apă-Canal Chişinău” şi comunicată ulteriorofertanţilor prin telefon (sms) şi/sau email. Informaţii suplimentare Referitor la obiectul contractului: Tudor Castraveţ, şef Serviciul staţiilor de pompare, tel:(022) 411 -803; Referitor la procedura desfăşurării licitaţiei: tel(022) 256 797, e-mail: sap@acc.md
  Invitaţie de participare Nr. 27 din 12.05.2017 - S.A. „Apă-Canal Chişinău” - Achiziţionarea contoarelor de apă cu sistem de citire a datelor de la distanţă de tip ultrasonic pentru branşamentele blocurilor locative; data limita 23.05.2017
  12.05.2017   53 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Termen limită de prezentare a ofertelor: până la 23.05.2017, ora 10:00..Informaţii suplimentare• Referitor la obiectul contractului: Constantin Doneţ tel.(022) 256-875.• Referitor la procedura desfăşurării licitaţiei: tel.(022) 256-797, e-mail: sap@acc.md
  ANUNȚ DE PARTICIPARE la procedura de achiziție publică de tip LICITAŢIE PUBLICĂ nr. 17/01273 din 21.04.2017
  10.05.2017   76 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Denumirea autorităţii contractante: Direcția Educație, Tineret și Sport a sectorului BotanicaTip procedură achiziție: Licitaţie publicăObiectul achiziției: Servicii alimentare pentru alimentarea copiilor din cadrul Taberelor de odihnă „Alunelul”, „Poieniţa Veselă” şi taberele cu sejur de zi subordonate Direcţiei Educaţie, Tineret şi Sport sectorul Botanica pentru perioada estivală a anului 2017Cod CPV: 55510000-8Denumirea autorităţii contractante: Direcția Educație, Tineret și Sport a sectorului Botanica, Adresa: Bd. Traian 21/2, Tel.: 022 76 55 21 , Fax: 022 76 54 21 , E-mail: inna-frunza@mail.ruNumele şi funcţia persoanei responsabile: Frunză Inna, jurisconsultSetul de documente poate fi primit la adresa: Direcţia Educaţie, Tineret şi Sport sectorul Botanica, Bd. Traian 21/2, et.2, bir. 23.Depunerea ofertelor: - până la: 17.05.2017, 09:15, Direcţia Educaţie, Tineret şi Sport sectorul Botanica, bd. Traian 21/2, et.2, bir. 23.Deschiderea ofertelor: la: 17.05.2017, ora 10:00pe adresa: Primăria mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83.
  ANUNȚ DE PARTICIPARE - Direcția Educație, Tineret și Sport sectorul Botanica anunță licitație publică pentru achiziționarea de Servicii alimentare pentru alimentarea copiilor din cadrul Taberelor de odihnă ”Alunelul”, ”Poienița Veselă” și taberele cu sejur de zi subordonate Direcției Educație, Tineret și Sport sectorul Botanica, pentru perioada estivală a anului 2017”
  04.05.2017   52 Accesări  
  Descarcă : româna  

  a) Denumirea autorității contractante: Direcția Educație, Tineret și Sport sectorul Botanicab) Adresa: bd. Traian 21/2, bir. 23,et. 2.c) Tel:0 (22)77-67-11d) Fax: 0(22)76-54-21e) E-mail : inna-frunza@mail.ru Numele și funcția persoanei responsabile: Inna Frunză, jurisconsultPrezentarea ofertelor: Până pe 12.05.2017, ora 09.15. - la Direcția Educație, Tineret și Sport sectorul Botanica, bd. Traian 21/2, bir. 23,et. 2.Deschiderea ofertelor: 12.05.2017, ora 10.00, Primăria municipiului Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83, Sala albastră
  Invitaţie de participare nr. 26 din 02.05.2017 - S.A. „Apă-Canal Chişinău” achiziționează: Proiectarea, achiziţia, montarea, testarea şi punerea în funcţiune a complexului de utilaje pentru deshidratarea mecanică a nămolului primar format la Staţia de epurare a mun. Chişinău
  03.05.2017   77 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Contractant: S.A. „Apă-Canal Chişinău”Denumire contract: Proiectarea, achiziţia, montarea, testarea şi punerea în funcţiune acomplexului de utilaje pentru deshidratarea mecanică a nămolului primarformat la Staţia de epurare a mun. Chişinău.Candidaţi potenţiali şi condiţii speciale de eligibilitate: companii care oferă utilaje ale producătorilor cu o experienţă de peste 20 ani în domeniu;Tipul procedurii: licitaţie deschisă;Persoane de contact:- Referitor la obiectul contractului: Arcadie Rusnac, tel: (022) 256-973;- Referitor la procedura de atribuire a contractului: tel. 022 256 797,e-mail: sap@acc.md.Termen limită pentru prezentarea ofertelor: data de 16.05.2017, ora 10:00.Condiţii de deschidere a ofertelor:Data şi ora: 16.05.2017, ora 11:00;Locul: sediul S.A. „Apă-Canal Chişinău”, bir. _____, str. Albişoara, 38,or. Chişinău;
  Licitație publică Nr. 17/01306 - Direcția educație, tineret și sport achiziționează Foi de odihnă (cazare și alimentare)
  02.05.2017   33 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Direcția generală educație, tineret și sport, Adresa str. M. Dosoftei, 99, tel. 022 233445, E-mail: caraimandgets@mail.ruTermen depunere oferte: 23.05.2017, ora 10:00, pe adresa str. M. Dosoftei, 99, bir. 35.Desfășurarea licitației: 23.05.2017, ora 10.00, pe adresa bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83, bir. 13Persoană de contact: Fleaș Alexandru
  Concurs prin Cererea Ofertelor de Prețuri nr. 16/01089 din 10.05.2016, cu privire la achiziționarea florilor pentru necesitățile Primăriei municipiului Chișinău
  04.05.2016   953 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Direcția administrativă informează că se organizează, Concursul prin Cererea Ofertelor de Prețuri nr.16/01089 din 10.05.2016, cu privire la achiziționarea florilor pentru necesitățile Primăriei municipiului Chișinău.
  Licitaţie publică Nr. 15/01061
  06.05.2015   763 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Autoritatea contractantă DIRECŢIA GENERALĂ LOCATIV-COMUNALĂ ŞI AMENAJARE A CONSILIULUI MUNICIPAL CHIŞINĂUObiectul achiziţiei - Materiale de construcție
  Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 15/01029
  06.05.2015   679 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Reparaţia acoperişului blocului de locuinţe din str. Minsk, 49/1
  1 2 3 »»