• Prima   /  Informații   /  Licitaţii şi achiziţii   /  Licitaţii şi achiziţii curente

  Licitaţii şi achiziţii curente

  ianuarie   februarie   martie   aprilie   mai   iunie   iulie   august   septembrie   octombrie   noiembrie   decembrie
  Invitaţie de participare Nr. 25 din 27.04.2017 - S.A. „Apă-Canal Chişinău” anunță concurs pentru achiziţionarea betonului marfar
  27.04.2017   54 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Adresa şi contacte: MD-2005, mun. Chişinău, str. Albişoara, 38, tel. (022) 256-901,tel/fax: (022) 222-349, e-mail: acc@acc.md.Tipul achiziţiei: Achiziţie de bunuri.Obiectul achiziţiei: Beton marfar, conform tabelului.Termen limită pentru depunerea ofertelor: pînă la 16.05.2017, ora 10.00.Tipul procedurii: Licitaţie deschisă.Deschiderea ofertelor: Sediul S.A. „Apă-Canal Chişinău”, str. Albişoara, 38,mun. Chişinău. Data şi ora şedinţei de deschidere a ofertelor va fi stabilită de cătreComisia de licitaţie a S.A. „Apă-Canal Chişinău” şi comunicată ulterior ofertanţilorprin telefon (sms) şi/sau email. Informaţii suplimentare- Referitor la obiectul contractului: Mihai Coşcodan, inginer, Serviciul administrativşi aprovizionări, tel: (022) 256 862, mob: 069 108 953;- Informaţii suplimentare, ce ţin de procedura desfăşurării licitaţiei: tel.(022) 256797, e-mail: sap@acc.md
  Invitaţie de participare Nr. 24 din 27.04.2017 - S.A. „Apă-Canal Chişinău” anunță concurs pentru achiziţionarea elementelor prefabricate din beton armat
  27.04.2017   48 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Beneficiar: S.A. „Apă-Canal Chişinău”Denumire concurs: Achiziţionarea elementelor prefabricate din beton armatInformaţii despre beneficiar Adresa şi contacte: MD-2005, mun. Chişinău, str. Albişoara, 38, tel. (022) 256-901,tel/fax: (022) 222-349, e-mail: acc@acc.md.Tipul achiziţiei: Achiziţie de bunuri.Obiectul achiziţiei: Elemente prefabricate din beton armat, conform tabelului.Termen limită pentru depunerea ofertelor: pînă la 16.05.2017, ora 10.00.Tipul procedurii: Licitaţie deschisă.Deschiderea ofertelor: Sediul S.A. „Apă-Canal Chişinău”, str. Albişoara, 38,mun. Chişinău. Data şi ora şedinţei de deschidere a ofertelor va fi stabilită de cătreComisia de licitaţie a S.A. „Apă-Canal Chişinău” şi comunicată ulterior ofertanţilorprin telefon (sms) şi/sau email. Informaţii suplimentare- Referitor la obiectul contractului: Mihai Coşcodan, inginer, Serviciul administrativşi aprovizionări, tel: (022) 256 862, mob: 069 108 953;- Informaţii suplimentare, ce ţin de procedura desfăşurării licitaţiei: tel(022) 256 797,e-mail: sap@acc.md.
  Invitaţie de participare Nr. 23 din 27.04.2017 - S.A. „Apă-Canal Chişinău” anunță concurs pentru achiziționarea de medii nutritive pentru efectuarea investigaţiilor de laborator
  27.04.2017   13 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Beneficiar: S.A. „Apă-Canal Chişinău”.Denumire concurs: Medii nutritive pentru efectuarea investigaţiilor de laborator.Tipul achiziţiei: Achiziţie de bunuri.Obiectul achiziţiei: Medii nutritive (în continuare bunuri) pentru efectuarea investigaţiilor delaborator, conform anexei nr.1 la prezenta invitaţie de participare.Termen limită pentru depunerea ofertelor: pînă la 16.05.2017, ora 10.00.Tipul procedurii: Licitaţie deschisă.Deschiderea ofertelor: Sediul S.A. „Apă-Canal Chişinău”, str. Albişoara, 38, or. Chişinău.Informaţii suplimentare- Referitor la obiectul contractului: Arcadie Rusnac, tel. (022) 256-973- Referitor la procedura desfăşurării licitaţiei: tel.(022) 256 797, e-mail sap@acc.md
  Î.M. ”Direcția Construcții Capitale” anunță licitație publică - Obiectul achiziţiei: Instalarea sistemului de încălzire a apei cu baterii solare ACC 55/195
  25.04.2017   18 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Numărul procedurii: 17/01058Tipul obiectului de achiziţie: Licitaţie publicăCodul CPV: 45000000-7Numărul şi data Buletinului AchiziţiilorPublice: 28 din 07.04.2017Pentru clarificarea documentelor de atribuire, adresa autorităţii contractante este:Adresa: MD 2004 mun. Chişinău, str. 31 August 1989,nr. 100Tel: 022-23-49-36, Fax: 022234936, E-mail: ap_dcc@mail.ruPersoana de contact: CIBURCIU TATIANAData-limită pentru depunerea ofertelor este: 02.05.2017 10:00.Deschiderea ofertelor va avea loc la următoare adresă:Adresa: MD 2004 mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 100Tel: 022-23-49-36Data, Ora: 02.05.2017 10:00
  Î.M. ”Direcția Construcții Capitale” anunță licitație publică - Obiectul achiziţiei: Sala de sport a liceului teoretic "Mihai Viteazul" din str. Mitropolit Gurie Grosu, 4, mun. Chişinău
  25.04.2017   31 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Obiectul achiziţiei: Sala de sport a liceului teoretic "Mihai Viteazul"din str. Mitropolit Gurie Grosu, 4, mun. ChişinăuCod CPV: 45000000-7Autoritatea contractantă: ÎM Direcţia Construcţii CapitaleProcedura achiziţiei: Licitaţie publică.Plicurile vor conţine următoarea informaţie suplimentară: Licitaţie publică nr. 17/01054Pentru achiziţionarea de: Sala de sport a liceului teoretic "Mihai Viteazul" din str. Mitropolit Gurie Grosu, 4, mun. Chişinău;Autoritatea contractantă: ÎM Direcţia Construcţii CapitaleAdresa autorităţii contractante: MD 2004 mun. Chişinău, str. 31 August 1989,nr. 100Pentru depunerea ofertelor, adresa autorităţii contractante/organizatorului procedurii este:Adresa: MD 2004 mun. Chişinău, str. 31 August 1989,nr. 100Tel: 022-23-49-36Fax: 022234936E-mail: 022234936Data-limită pentru depunerea ofertelor este: 02.05.2017 10:30.Deschiderea ofertelor va avea loc la următoare adresă:MD 2004 mun. Chişinău, str. 31 August 1989,nr. 100, Tel: 022-23-49-36Data, Ora: 02.05.2017 10:30
  Î.M. ”Direcția Construcții Capitale” anunță licitație publică - Construcția apeductului pe str. Tudor Vladimirescu din orașul Durlești (d-300mm)
  25.04.2017   20 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentelor de licitaţie la adresa indicată mai jos:Denumirea autorităţii contractante: IM Direcţia Construcţii CapitaleAdresa: MD 2004 mun. Chişinău, str. 31 August 1989,nr. 100Tel.: 022-23-49-36 , Fax: 022234936 , E-mail: ap_dcc@mail.ruNumele şi funcţia persoanei responsabile:CIBURCIU TATIANA, şef al secţiei achiziţii publice al ÎM Direcţiei Construcţii Capitale.Oferta şi documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr şi dată de ieşire, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilate şi ştampilate, urmează a fi prezentate până: 02.05.201711:00, pe adresa: MD 2004 mun. Chişinău, str. 31 August 1989,nr. 100 biroul 106.
  Invitaţie de participare Nr. 22 din 25.04.2017 - S.A. „Apă-Canal Chişinău” anunță despre achiziţionarea contoarelor de apă cu sistem de citire a datelor de la distanţă de tip ultrasonic pentru branşamentele blocurilor locative
  25.04.2017   16 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Data limită de depunere a ofertelor: 10.05.2017, ora 10.00 Informaţii suplimentare• Referitor la obiectul contractului: Constantin Doneţ tel.(022) 256-875.• Referitor la procedura desfăşurării licitaţiei: tel.(022) 256-797, e-mail: sap@acc.md
  Licitaţie publică Nr. 17/01084 - DIRECŢIA GENERALĂ TRANSPORT PUBLIC ŞI CĂI DE COMUNICAŢIE anunță licitație pentru Reabilitarea utilităţilor (pachet II), str. 31 August 1989, or.Chişinău (obiect 3072), str. Tighina or.Chişinău (obiect 3074), str. Alexandru cel Bun or.Chişinău (obiect 3070).
  18.04.2017   83 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Autoritatea contractantă DIRECŢIA GENERALĂ TRANSPORT PUBLIC ŞI CĂI DE COMUNICAŢIEAdresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Lazo S. 18Telefon/fax 022-20-46-69Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie Ponomarenco OlegObiectul achiziţiei Reabilitarea utilităţilor (pachet II), str. 31 August 1989, or.Chişinău (obiect 3072), str. Tighina or.Chişinău (obiect 3074), str. Alexandru cel Bun or.Chişinău (obiect 3070).Cod CPV 45222000-9Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chișinău, str. S.Lazo,18, bir.18,14Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Primaria mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt,83, sala de ședințeLimba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De statPentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de achitare constituie 0.00Rechizitele contului de achitare pentru documente:Cont de decontare 1007601009657Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatRechizitele contului de garantare a ofertei:Cont de decontare 1007601009657Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial MD43TRPCDV518410A007Rechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 1007601009657Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial MD43TRPCDV518410A007Termenul de depunere a ofertelor 05.05.2017 10:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 05.05.2017 10:00
  Invitaţie de participare Nr. 21 din 14.04.2017 - S.A. „Apă-Canal Chişinău” anunță concurs pentru achiziţionare compersor de aer
  14.04.2017   49 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Beneficiar: S.A. „Apă-Canal Chişinău”Denumire concurs: Achiziţionarea compersorului de aerTermenul limită de prezentare a ofertelor: până la 25.04.2017, ora 10.00.Informaţii suplimentare Referitor la obiectul contractului: Tudor Castraveţ, şef Serviciul staţiilor depompare, tel:(022) 411 -803; Referitor la procedura desfăşurării licitaţiei: tel(022) 256 797, e-mail: sap@acc.md
  1 2 3 »»