• Prima   /  Informații   /  Licitaţii şi achiziţii   /  Licitaţii şi achiziţii curente

  Licitaţii şi achiziţii curente

  ianuarie   februarie   martie   aprilie   mai   iunie   iulie   august   septembrie   octombrie   noiembrie   decembrie
  S.A. „Apă-Canal Chișinău” anunță concurs pentru achiziționarea vanelor din fontă ductilă
  27.11.2017   228 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Tipul achiziţiei: Achiziţie de bunuri;Obiectul achiziţiei: VANE (cod CPV 42130000-9);Termen limită pentru depunerea ofertelor: 19.12.2017, 10 ora.
  S.A. „Apă-Canal Chișinău” anunță concurs pentru Achiziționarea echipamentelor de măsurare şi monitorizare (EMM) a debitului de apă pentru asigurarea proceselor tehnologice la S.A. „Apă- Canal Chişinău”
  27.11.2017   43 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Tipul contractului de achiziție: Achiziție de bunuri;Obiectul achiziției: Debitmetre ultrasonice ( CPV 38421110-6);Termen limită pentru depunerea ofertelor: 19.12.2017, ora 10.00.
  Programul de reparații și investiții capitale pe anul 2017
  22.11.2017   290 Accesări  
  Descarcă : româna  
  S.A. ”Apă-Canal Chişinău” anunță concurs pentru achiziționare Servicii de înlăturare a gheții din străzile mun Chișinău, formată de scurgerile tehnologice şi de avariere din reţelele de apeduct şi de canalizare ale S.A. ”Apă-Canal Chişinău”
  16.11.2017   38 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Tipul achiziţiei: Servicii de înlăturare a gheții (Cod CPV 90630000-2)Obiectul achiziţiei: Servicii de înlăturare, în raza mun. Chişinău, în regim de urgenţă, a gheții formate ca urmare a scurgerilor în cazul avariilor produse la/sau lucrărilor executate la reţelele de apeduct şi de canalizare:Termen limită pentru primirea ofertelor: 01.12.2017, ora 10.00.
  S.A. „Apă-Canal Chişinău” anunță concurs pentru achiziționarea pompelor
  16.11.2017   268 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Tipul contractului de achiziţie: Achiziţie de bunuri.Obiectul achiziţiilor: Grup de pompe centrifuge pentru pomparea apei potabile, pompe submersibile pentru pomparea apei din fântâni arteziene şi pompe centrifuge pentru pomparea apei supraîncălzite.Termenul limită de prezentare a ofertelor: până la 12.12.2017 , ora 10.00.
  Direcția generală, comerț alimentație publică și prestări servicii anunță procedura de achiziție a bunuriloe: Studiu de fezabilitate privind organizarea piețelor agroalimentare municpale în sectoarele orașului Chișinău
  16.11.2017   29 Accesări  

  Direcția generală, comerț alimentație publică și prestări servicii anunță procedura de achiziție a bunuriloe: Studiu de fezabilitate privind organizarea piețelor agroalimentare municpale în sectoarele orașului Chișinău.Anunț de participareCaiet de sarcini   
  Î.M. Asociația de gospodărire a spațiilor verzi anunță procedura cererii ofertelor de prețuri pentru achiziționarea unui tractor cu patru roți (4x4)
  16.11.2017   45 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Data limită de depunere a ofertelor până la 23.11.2017, ora 10:00Adresa: mun. Chișinău, str. Al. Pușkin, 62
  S.A. „Apă-Canal Chişinău” anunță concurs pentru achiziționarea produselor petroliere în vrac
  14.11.2017   55 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Tipul achiziţiilor: Achiziţie de bunuri ;Tipul procedurii: Cererea ofertelor de prețuri.Obiectul achiziţiilor: Produse petroliere în vrac.Termenul limită de prezentare a ofertelor: până la 28.11.2017, ora 10.00.
  S.A. „Apă-Canal Chişinău” anunță concurs pentru achiziționare Servicii de arendă a transportului şi mecanismelor, pentru transportarea nămolului în depozite special amenajate pe teritoriul Staţiei de Epurare a S.A. „Apă-Canal Chişinău”
  14.11.2017   42 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Tipul achiziţiei: Achiziţie servicii de arendă transport şi mecanisme.Obiectul achiziţiei: Servicii de arendă transport şi mecanisme, pentru efectuarea lucrărilor deîncărcare mecanizată şi transportare, cu autodescărcare, a nămolului provenit din epurarea apeloruzate.Termen limită pentru depunerea ofertelor: 23.11.2017, ora 10.00;
  S.A. „Apă-Canal Chișinău” anunță concurs pentru achizițonarea truselor de prim ajutor medical din dotarea autovehiculelor, truselor de prim ajutor medical staționare
  13.11.2017   35 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Tipul achiziţiei: Achiziţie de bunuri.Obiectul achiziţiei: Medicamente, consumabile (în continuare bunuri) pentru acordarea primuluiajutor medical.
  S.A. „Apă-Canal Chișinău” anunță concurs pentru achizițonarea utilajului electric
  10.11.2017   225 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Tipul achiziţiilor: Achiziţie de bunuri;Obiectul achizițiilor: Transformator de forță (Cod CPV 31100000-7);Termenul-limită de prezentare a ofertelor: până la 05.12.2017 ,ora_10.00.
  1 2 3 »»