• Prima   /  Informații   /  Posturi vacante

  Posturi vacante

  ianuarie   februarie   martie   aprilie   mai   iunie   iulie   august   septembrie   octombrie   noiembrie   decembrie
  Direcţia generală a Fondului municipal Chişinău de susţinere socială a populaţiei A N U N Ţ Ă prelungirea datei - limită de depunere a documentelor în cadrul concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de specialist superior (1 unitate) pe termen nedeterminat
  24.06.2017   72 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Se prelungeşte data limită de depunere a documentelor în cadrul concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Direcţiei examinare petiţii şi distribuire a ajutorului material de specialist superior pe termen nedeterminat pînă la data de 17.07. 2017, inculsiv. Locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului este la sediul Direcţiei generale a Fondului municipal Chişinău de susţinere socială a populaţiei, mun. Chişinău, strada Eminescu, 42, bir.3, telefon de contact: 022-21-22-85, serviciul resurse umane.
  A N U N Ţ cu privire la totalizarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante în Pretura sectorului Botanica: - Contabil-șef, Serviciul contabil;
  16.06.2017   47 Accesări  
  Descarcă : româna  

  În baza totalizării concursului privind ocuparea funcţiei publice vacantă şi în conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, procesului-verbal nr.3 al Comisiei de concurs din 13.06.2017, Pretura sectorului Botanica anunţă angajarea:- la funcţia publică vacantă de contabil-șef, Serviciul contabil: Beregoi Natalia;
  A N U N Ţ - Pretura sectorului Botanica anunță prelungirea termenului de depunere a dosarelor pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice din cadrul Preturii sectorului Botanica
  09.06.2017   81 Accesări  
  Descarcă : româna  

  În conformitate cu „Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Pretura sectorului Botanica anunţă prelungirea datei-limită de depunere a dosarelor la concurs pentru ocuparea funcţiei publice de: - specialist superior, Secția administrație publică locală, funcție temporar vacantă; - specialist superior, Secția locativ-comunală, funcție temporar vacantă, până la data de 19.06.2017 inclusiv.
  Anunţ cu privire la modificarea datei limită de depunere a documentelor la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante, Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale a Consiliului municipal Chişinău
  07.06.2017   78 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale a Consiliului municipal Chişinău anunţă despre prelungirea datei - limită de depunere a documentelor la concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante Specialist superior și specialist al Direcţiei relaţii patrimoniale pînă pe data de 19 iunie 2017.
  A N U N Ţ Pretura sectorului Botanica anunță prelungirea termenului de depunere a dosarelor pentru cuparea prin concurs a funcţiei publice temporar vacante de specialist superior, Secția administrație publică locală din cadrul Preturii sectorului Botanica
  05.06.2017   76 Accesări  
  Descarcă : româna  

  În conformitate cu „Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Pretura sectorului Botanica anunţă prelungirea datei-limită de depunere a dosarelor la concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior, Secția administrație publică locală până la data de 16.06.2017, inclusiv.
  A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea interviului în cadrul concursului privind ocuparea funcţiiei publice vacante de specialist principal pe termen determinat, Direcţia examinare petiţii şi distribuire a ajutorului material în cadrul Direcţiei generale a Fondului municipal Chişinău de susţinere socială a populaţiei şi totalizarea concursului
  30.05.2017   115 Accesări  
  Descarcă : româna  

  În baza totalizării concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal, pe termen determinat, Direcţia examinare petiţii şi distribuire a ajutorului material şi în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009 şi procesului - verbal nr.3 al Comisiei de concurs din 30 mai 2017, Direcţia generală a Fondului municipal Chişinău de susţinere socială a populaţiei, anunţă angajarea dnei Grîu Taisa în funcţia de specialist principal, pe termen determinat.
  Direcţia generală a Fondului municipal Chişinău de susţinere socială a populaţiei A N U N Ţ Ă desfăşurarea probei scrise şi a interviului în cadrul concursului privind ocuparea funcţiei vacante de specialist principal pe termen determinat şi prelungirea datei-limită de depunere a documentelor în cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior
  26.05.2017   63 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Direcţia generală a Fondului municipal Chişinău de susţinere socială a populaţieiA N U N Ţ Ădesfăşurarea probei scrise şi a interviului în cadrul concursului privind ocuparea funcţiei vacante de specialist principal pe termen determinat şi prelungirea datei-limită de depunere a documentelor în cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior (1 unitate) pe termen nedeterminat Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei vacantă de specialist principal pe termen determinat în cadrul Direcţiei examinare petiţii şi distribuire a ajutorului material: 1. Buzila Cristina2. Grîu Taisa
  A N U N Ţ privind desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul Direcţiei generale economie, reforme şi relaţii patrimoniale a Consiliului municipal Chişinău - : specialist în Secţia managementul resurselor umane.
  19.05.2017   95 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Scopul şi sarcinile de bază: 1.Asigurarea respectării tehnicii securităţii şi protecţiei muncii, elaborarea, implementarea actelor normative privind protecţia muncii. 2.Asigurarea realizării procesului de evidenţă militară a funcţionarilor publici, precum şi a personalului contractual din cadrul Direcţiei generale, supus evidenţei militare şi asigurarea raportării documentare conform legislaţiei în vigoare. 3.Asigurarea evidenţei bunurilor materiale aflate în gestiunea Direcţiei generale şi a responsabilităţii materiale integrale pentru bunurile aflate în gestiunea Direcţiei generale economie, reforme şi relaţii patrimoniale. 4.Participarea în cadrul comisiilor de inventariere a bunurilor materiale, asigurarea executării hotărârilor privind casarea, scoaterea din evidenţă a bunurilor din inventar, întocmind documentele specifice în acest sens. 8.5.Asigurarea aprovizionării tehnico-materială a Direcţiei generale economie, reforme şi relaţii patrimoniale.• Studii: superioare juridice, economice, tehnice; Vechimea în muncă : doi ani de experienţă profesională în domeniu Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este de 30 zile din ziua publicării anunţului Locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului este Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale, str.Columna, 106 bir.20, telefon de contact 22-02-48.
  A N U N Ţ Pretura sectorului Botanica anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de contabil-șef, Serviciul contabil al Preturii sectorului Botanica
  16.05.2017   111 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Scopul general al funcţiei: Organizarea, coordonarea şi dirijarea activităţii Serviciului; realizarea şi evidenţa activităţilor financiar – economice. Cerinţe specifice • Studii: superioare în domeniul contabilității• Experienţă profesională: 1 an în domeniu.Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs, care va include proba scrisă și interviul, de la data de 12 mai 2017 până la data de 31 mai 2017 inclusiv.Locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului este mun. Chişinău, str. Teilor,10, bir.606,607. Telefoane de contact – 022 76 95 55, 022 76 88 77. E-mail – pretura.botanica@pmc.md.Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor –dna Valentina Morozan, specialist principal, Secția administrație publică locală.
  A N U N Ţ Pretura sectorului Botanica anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de specialist superior în cadrul Secţiei locativ-comunale a Preturii sectorului Botanica
  16.05.2017   93 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Scopul general al funcţiei: Implementarea politicilor de acordarea a compensaţiilor sociale, monitorizarea activității Cooperativelor de Construcții a Locuințelor și fondului departamental .Cerinţe specifice • Studii: superioare • Experienţă profesională: nu este obligatoriu. Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs, care va include proba scrisă și interviul, de la data de 12 mai 2017 până la data de 31 mai 2017 inclusiv. Locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului este mun. Chişinău, str. Teilor,10, bir.606, 607. Telefoane de contact – 022 76 95 55, 022 76 88 77. E-mail – pretura.botanica@pmc.md.Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor – dna Valentina Morozan, specialist principal, Secția administrație publică locală.
  A N U N Ț Pretura sectorului Botanica anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de specialist superior în cadrul Secţiei administraţie publică locală a Preturii sectorului Botanica
  16.05.2017   57 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Scopul general al funcţiei: elaborarea strategiei de relații publice pentru promovarea imaginii pozitive a Preturii.Cerinţe specifice Studii: superioare domeniul informatică, drept sau administrație publicăExperienţă profesională: – 6 luni;Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs, care va include proba scrisă și interviul, de la data de 12 mai 2017 până la data de 31 mai 2017 inclusiv.Locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului este: mun. Chişinău, str. Teilor,10, Pretura sectorului Botanica, bir.606,607. Telefoane de contact – 022 76 95 55, 022 76 88 77. E-mail – pretura.botanica@pmc.md.Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor – dna Valentina Morozan, specialist principal, Secția administrație publică locală.
  A N U N Ţ Pretura sectorului Botanica anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de specialist superior în cadrul Secției administrație publică locală a Preturii sectorului Botanica
  16.05.2017   49 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Scopul general al funcţiei: Asigurarea implementării şi funcţionării sistemului administraţiei publice locale la nivel de sector. Cerinţe specifice: Studii: superioare domeniul administrație publică, filologie sau jurnalism Experienţă profesională: 6 luni experiență în domeniu.Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs, care va include proba scrisă și interviul, de la data de 12 mai 2017 până la data de 31 mai 2017 inclusiv.Locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului este mun. Chişinău, str. Teilor,10, bir.606,607. Telefoane de contact – 76 95 55, 76 88 77. E-mail – pretura.botanica@pmc.md.Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor – dna Valentina Morozan, specialist principal, Secția administrație publică locală.
  «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »»