• Prima   /  Informații   /  Posturi vacante

  Posturi vacante

  ianuarie   februarie   martie   aprilie   mai   iunie   iulie   august   septembrie   octombrie   noiembrie   decembrie
  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU - A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef al Direcției generale locative-comunale și amenajare
  31.01.2018   644 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Scopul general al funcţiei: Elaborarea și promovarea politicii investiționale în următoarele domenii: reparația, modernizarea, renovarea, gestionarea, evidența și repartizarea fondului de locuințe existent; amenajarea și salubrizarea teritoriului;complexul termoenergetic municipal;• Cerinţe specifice:Studii:  Superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile de activitate ale Direcției generale: • Construcții și inginerie civilă, cu specialitatea: Construcții industriale și civile;• Arhitectură și dezvoltare teritorială, cu specialitatea: Planificare urbană și regională;• Inginerie și management pe ramuri. • Juridice• Management Studii de master în domeniile studiilor de licență/ master în domeniile menționate mai sus/ administrație publică sau oricare altă specialitate din domeniul construcțiilor și inginerie civilă cu master la specialitatea construcții industriale și civile sau master in management. * Se acceptă persoane cu studii similare în domeniu, absolvite până la aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională și al specialităților în învățământ superior( în vigoare la 30.06.2017)Vechime în muncă: - experienţă profesională 4 ani în domeniu;- experiență managerială de cel puțin 2 ani.Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este până la data 28 februarie 2018.
  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU - A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef al Direcției generale finanțe
  31.01.2018   572 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Scopul general al funcţiei: Organizarea activității de elaborare, aprobare și executare a bugetului municipiului Chișinău și asigurarea principiilor de transparență, legalitate, economicitate, eficiență în gestionarea finanțelor și bunurilor publice de către entitățile subordonate Consiliului municipal Chișinău.• Cerinţe specifice:Studii:  Superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile de activitate ale Direcției generale: • Economie cu specialitatea:Economie generală• Contabilitate cu specialitatea:Contabilitate• Finanțe și bănci cu specialitatea:Finanțe și bănci Studii de master în domeniul specializării de la ciclu de licență, sau master în administrație publică, sau master în management. * Se acceptă persoane cu studii similare în domeniu, absolvite până la aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională și al specialităților în învățământ superior( în vigoare la 30.06.2017);Vechime în muncă: - experienţă profesională în domeniu de 4 ani;- experiență managerială de cel puțin 2 ani.Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este până la data 28 februarie 2018.
  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU - A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef al Direcției generale educație, tineret și sport
  31.01.2018   444 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Scopul general al funcţiei: Organizarea și monitorizarea funcționării sistemului educațional municipal, implementarea politicilor educaționale de stat în cadrul instituțiilor subordonate, asigurarea respectării legislației în domeniul educației în sistemul educațional municipal, orientarea și consilierea metodologică a procesului educaţional pentru atingerea obiectivelor stabilite, precum și realizarea altor sarcini de bază și atribuții de serviciu ale direcției generale;Cerinţe specifice:Studii:  Superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile de activitate ale Direcției generale:• Științe ale educației cu specialitateaPedagogie Pedagogie (educație socială)Psihopedagogie Psihopedagogie specială• Economie Studii de master în domeniile: educațional / administrației publice/management; Certificate privind stagiile de perfecționare profesională în domeniu. * Se acceptă persoane cu studii similare în domeniu, absolvite până la aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională și al specialităților în învățământ superior( în vigoare la 30.06.2017);Vechime în muncă: - experienţă profesională în domeniu de cel puțin 4 ani;- experiență managerială în sistemul educațional de cel puțin 5 ani.;Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este până la data 28 februarie 2018.
  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU - A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef al Direcției generale comerț, alimentație publică și prestări servicii
  31.01.2018   446 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Scopul general al funcţiei: Organizarea lucrului funcționarilor publici, distribuirea și efectuarea controlului realizării sarcinilor și obligațiunilor stabilite conform planului de lucru al Direcției, întru reglementarea și coordonarea activității tuturor agenților economici din municipiul Chișinău care desfășoară activități în sfera comerțului, alimentației publice și prestării de servicii cu plată către populație, indiferent de tipul lor de proprietate și apartenența departamentală. Studii:  Superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile de activitate ale Direcției generale: • Marketing cu specialitatea:Marketing și logistică;• Merceologie și comerț cu specialitatea:Merceologie și comerț;• Procesarea alimentelor cu specialitatea:Tehnologia și managementul alimentației publice;Tehnologia produselor alimentare• Juridice• Economice Studii de master în domeniu sau master în administrație publică sau management *Se acceptă persoane cu studii similare în domeniu, absolvite până la aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională și al specialităților în învățământ superior( în vigoare la 30.06.2017)- experienţă profesională în domeniu de 4 ani;- experiență managerială de cel puțin 2 ani.Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este până la data 28 februarie 2018.
  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU - A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef al Direcţiei autorizare şi disciplină în construcţii a Primăriei municipiului Chişinău
  31.01.2018   420 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Scopul general al funcţiei: Organizarea activității direcției autorizare și disciplină în construcții în conformitate cu Regulamentul direcției, examinarea petițiilor, demersurilor, cererilor, verificarea îndeplinirii prevederilor autorizațiilor de construire. Întocmirea proiectelor rapoartelor de activitate ale direcției.• Cerinţe specifice: Studii: Superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile de activitate ale Direcției: • Construcții și inginerie civilă, cu specialitatea:Construcții industriale și civilă• Arhitectură și dezvoltare teritorială, cu specialitatea:ArhitecturăPlanificare urbană și regională Studii de master în domeniul specializării de la ciclu de licență, sau master în administrație publică, sau master în management; certificate profesionale în domeniile specifice de activitate.* Se acceptă persoane cu studii similare în domeniu, absolvite până la aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională și al specialităților în învățământ superior( în vigoare la 30.06.2017) 2 ani de experienţă profesională în domeniul managementului de conducere;  să aibă o activitate de cel puţin 4 ani în domeniul construcții și inginerie civilă sau arhitectură și dezvoltare teritorială; să dispună de atestare profesională în calitate de proiectant pe domeniul A1, A2, A3, A4 și după caz, verificator de proiecteTermenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este până la data 28 februarie 2018.
  DIRECŢIA CULTURĂ anunță (repetat) prelungirea termenului de depunere a dosarelor pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice vacante de specialist principal în secția achiziții
  11.01.2018   122 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Termenul-limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, este până la data de 31 ianuarie 2018.
  A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea probei scrise în cadrul concursului privind ocuparea funcţiei publice vacantă în cadrul Preturii sectorului Botanica
  05.12.2017   78 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Lista candidaţilor admişi la concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacantă de specialist principal, Secția cultură, tineret și sport: 1. Taburceanu Valerii
  Direcția generală finanțe a Consiliului municipal Chișinău angajează secretar al conducătorului
  04.12.2017   452 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Cerințe: Studii medii/superioare;Capacitate de organizare și planificare a activităților curente;Personalitate dinamică, sociabilă, organizată.
  Direcţia generală a Fondului municipal Chişinău de susţinere socială a populaţiei A N U N Ţ Ă desfăşurarea probei scrise şi a interviului în cadrul concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior şi de specialist
  27.11.2017   50 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei vacante de specialist superior în cadrul Direcţiei examinare petiţii şi distribuire a ajutorului material: 1. Munteanu L.2. Bodiu V.
  «« 1 2 3 4 5 6 7 »»