• Prima   /  Informații   /  Posturi vacante

  Posturi vacante

  ianuarie   februarie   martie   aprilie   mai   iunie   iulie   august   septembrie   octombrie   noiembrie   decembrie
  A N U N Ţ - Pretura sectorului Botanica anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior în cadrul Secției administrație publică locală a Preturii sectorului Botanica
  06.12.2018   912 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs – 06.12.2018 – 26.12.2018, inclusiv.Locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului este mun. Chişinău, str. Teilor,10, bir. 601.Telefoane de contact – 022 76 99 44.E-mail – pretura.botanica@pmc.md.Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor – dna Natalia Ionaș, specialist principal, Serviciul resurse umane.
  A N U N Ţ - Pretura sectorului Botanica anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef în cadrul Serviciului juridic al Preturii sectorului Botanica
  06.12.2018   1334 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs – 06.12.2018 – 26.12.2018, inclusiv.Locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului este mun. Chişinău, str. Teilor,10, bir. 601.Telefoane de contact – 022 76 99 44.E-mail – pretura.botanica@pmc.md.Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor – Natalia Ionaș, specialist principal, Serviciul resurse umane.
  A N U N Ţ cu privire la totalizarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior în secția Autorizarea funcționării unităților comerciale a Direcţiei generale comerț, alimentație publică și prestări servicii
  29.11.2018   2230 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Direcţia generală comerț, alimentație publică și prestări servicii anunţă angajarea: La funcţia de specialist superior în secția Autorizarea funcționării unităților comerciale în cadrul Direcţiei generale a dnei: - Gorbatîi Z.
  DIRECŢIA GENERALĂ COMERŢ, ALIMENTAŢIE PUBLICĂ ŞI PRESTĂRI SERVICII - A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea interviului în cadrul concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior în secția Autorizarea funcționării unităților comerciale
  26.11.2018   3564 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Direcția generală comerț, alimentație publică și prestări servicii anunţă desfăşurarea interviului la data de 28.11.2018 la ora 14.00, biroul nr. 11 în incinta Direcţiei generale comerţ, almentaţie publică şi prerstări servicii, pe adresa: şos. Hânceşti, 53 “a”.Lista candidaţilor admişi la interviu: 1. Gorbatîi Z.
  Primăria Municipiului Chișinău - ANUNȚ cu privire la desfășurarea Concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de auditor intern în cadrul Direcției audit intern
  26.11.2018   4007 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Primăria municipiului Chișinău anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de auditor intern - 1 (una) unitate în cadrul Direcției audit intern.Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă și interviul, este până la data de 18 decembrie 2018.Dosarul de concurs poate fi depus: (i) personal de către candidat sau prin reprezentatul acestuia la adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83 (Primăria municipiului Chișinău, bir. 58 (etujul 2), ii expediat prin poștă sau e-rmail.Persoana de contact Svetlana Corcimari, telefon (022) 201-634, adresa de e-mail:svetIana. corcimari@pmc.md .
  Primăria Municipiului Chișinău - ANUNȚ cu privire la desfășurarea Concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de auditor intern superior în cadrul Direcției audit intern
  26.11.2018   3437 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Primăria municipiului Chișinău anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de auditor intern superior - 2 (două) unități în cadrul Direcției audit intern.Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă și interviul, este până la data de 18 decembrie 2018.Dosarul de concurs poate fi depus: (i) personal de către candidat sau prin reprezentatul acestuia la adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83 (Primăria municipiului Chișinău, bir. 58 (etujul 2), ii expediat prin poștă sau e-rmail.Persoana de contact Svetlana Corcimari, telefon (022) 201-634, adresa de e-mail:svetIana. corcimari@pmc.md .
  Primăria Municipiului Chișinău - ANUNȚ cu privire la desfășurarea Concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de auditor intern principal în cadrul Direcției audit intern
  26.11.2018   3079 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Primăria municipiului Chișinău anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de auditor intern principal - 2 (două) unități în cadrul Direcției audit intern.Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă și interviul, este până la data de 18 decembrie 2018.Dosarul de concurs poate fi depus: (i) personal de către candidat sau prin reprezentatul acestuia la adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83 (Primăria municipiului Chișinău, bir. 58 (etujul 2), ii expediat prin poștă sau e-rmail.Persoana de contact Svetlana Corcimari, telefon (022) 201-634, adresa de e-mail:svetIana. corcimari@pmc.md .
  A N U N Ţ - DIRECŢIA GENERALĂ COMERŢ, ALIMENTAŢIE PUBLICĂ ŞI PRESTĂRI SERVICII anunță prelungirea termenului de depunere a dosarelor pentru ocuparea funcţiilor publice vacante prin concurs în cadrul Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii
  22.11.2018   3072 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Direcţia generală comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii anunţă prelungirea datei-limită de depunere a dosarelor la concurs până la data de 20.01.2019, inclusiv, pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de:- specialist în secția Reglementarea activității unităților de alimentație publică;- specialist superior în cadrul secției Reglementarea activității piețelor și unităților de prestări servicii;- specialist prinicpal în cadrul secției Reglementarea activității unităților comerciale. Documentele se depun în incinta Direcţiei (mun. Chişinău, şos. Hînceşti, 53 „a”), bir. 6, telefon de contact (022) 226939, (022) 222164, Serviciul resurse umane sau la adresa electronică: dc@pmc.md.
  A N U N Ţ privind desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul Direcţiei generale economie, reforme şi relaţii patrimoniale a Consiliului municipal Chişinău
  19.11.2018   4489 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în secţia patrimoniu, inventariere şi înregistrare (perioadă determinată). Termenul - limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este de 30 zile din ziua publicării anunţului (18.12.18) . Locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului este Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale, str. Columna, 106 bir. 20, telefon de contact 022- 22-02-48.
  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU - LISTA candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în cadrul Direcției relații externe, cooperare regională și integrare europeană
  19.11.2018   3771 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Concursul pentru ocuparea funcței publice vacante de specialist principal în cadrul Direcției relații externe, cooperare regională și integrare europeană va avea loc la data de 28 noiembrie, curent, ora 09.00, în sala de ședințe a Primăriei municipiului Chișinău” (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83, etaj 2, bir.13).
  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU - LISTA candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în cadrul Direcției relații publice
  19.11.2018   906 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în cadrul Direcției relații publice va avea loc la data de 21 noiembrie 2018, ora 09.00, în Sala de ședințe a Primăriei municipiului Chișinău (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83, et.2, bir. 13).
  DIRECȚIA CULTURĂ A CONSILIULUI MUNICIPAL CHIȘINĂU - A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiilor vacante de director în instituțiile de învățământ extrașcolar
  16.11.2018   5401 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Direcţia Cultură Consiliului municipal Chişinău anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante de director în următoarelor instituţii de învăţămînt artistic extrașcolar:1. Școala de muzică ”Maria Bieșu” (profilul: muzică)2. Școala de muzică ”Eugen Doga” (profilul: muzică);Actele vor fi depuse la serviciul resurse umane, Direcția Cultură pe adresa: Chișinău, str. București, 68, biroul 612.Data-limită de depunere a actelor – 16 decembrie 2018.Persoana responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare: Liliana Scurtu, telefon de contact:(022) 210374
  DIRECŢIA GENERALĂ COMERŢ, ALIMENTAŢIE PUBLICĂ ŞI PRESTĂRI SERVICII - A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii
  24.10.2018   1874 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Direcţia generală comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante:- specialist superior în cadrul secției Reglementarea activității piețelor și unităților de prestări servicii;- specialist superior în cadrul secției Autorizarea funcționării unităților comerciale;- specialist prinicpal în cadrul secției Reglementarea activității unităților comerciale.Depunerea documentelor de participare la concurs şi desfăşurarea concursului vor avea loc la sediul Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii (mun. Chişinău, şos.Hînceşti, 53 „a”), bir. 6, telefon de contact 022 226164, 022 22-69-39, Serviciul resurse umane sau la adresa electronică: dc@pmc.md.
  Primăria Municipiului Chișinău - ANUNȚ cu privire la desfășurarea Concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în cadrul Direcției relații publice
  17.10.2018   4721 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Termen-limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs, care va include proba scrisă și interviul este data de 7 noiembrie 2018.
  ANUNŢ cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de specialist principal (2 unități) în cadrul Secţiei de sănătate din cadrul Direcţiei generale asistenţă socială şi sănătate
  12.10.2018   9602 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Termenul-limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este până la data de 05 noiembrie 2018. Depunerea documentelor de participare la concurs şi desfăşurarea concursului vor avea loc la Direcţia generală asistenţă socială şi sănătate (str. Bucureşti, 53, bir. 4 telefon de contact 0(22) 22-75-90, Direcţia resurse umane.
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 »»