• Prima   /  Informații   /  Posturi vacante

  Posturi vacante

  ianuarie   februarie   martie   aprilie   mai   iunie   iulie   august   septembrie   octombrie   noiembrie   decembrie
  DIRECŢIA GENERALĂ LOCATIV-COMUNALĂ ŞI AMENAJARE anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de: 1. serviciul gestionarea animalelor de companie specialist superior; 2.secţia salubrizare şi gestionarea deşeurilor a) specialist principal, b) specialist superior; 3. Serviciul ecologie urbană -Specialist superior; 4. specialist principal în serviciul achiziţii publice; 5.Secţia evidenţă contabilă : a) Specialist superior; b) specialist
  31.07.2019 18:03   40 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este de la 31 iulie 2019 până la 19 august 2019.Depunerea documentelor de participare la concurs şi desfăşurarea concursului vor avea loc în incinta Direcţiei generale locativ-comunală şi amenajare (str. Mihai Eminescu, 33) , telefon de contact 022-24-33-71, serviciul resurse umane.
  A N U N Ț - DIRECŢIA GENERALĂ COMERŢ, ALIMENTAŢIE PUBLICĂ ŞI PRESTĂRI SERVICII anunță prelungirea termenului de depunere a dosarelor pentru ocuparea prin concurs a funcţiilor publice vacante în cadrul Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii
  23.07.2019 13:40   84 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Direcţia generală comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii anunţă prelungirea datei-limită de depunere a dosarelor la concurs până la data de 20.09.2019 inclusiv pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de:- specialist în secția Reglementarea activității unităților de alimentație publică;- specialist superior în cadrul secției Reglementarea activității piețelor și unităților de prestări servicii.Documentele se depun în incinta Direcţiei (mun. Chişinău, şos.Hînceşti, 53 „a”), bir. 6, telefon de contact (022) 226939, (022) 222164 Serviciul resurse umane sau la adresa electronică: dc@pmc.md.
  DIRECŢIA GENERALĂ COMERŢ, ALIMENTAŢIE PUBLICĂ ŞI PRESTĂRI SERVICII - A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii
  23.07.2019 13:35   37 Accesări  
  Descarcă : româna  

  -specialist superior în cadrul secției Reglementarea activității piețelor și unităților de prestări servicii;-specialist în cadrul secției Reglementarea activității unităților de alimentație publică;Depunerea documentelor de participare la concurs şi desfăşurarea concursului vor avea loc la sediul Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii (mun. Chişinău, şos.Hînceşti, 53 „a”), bir. 6, telefon de contact 022 226164, 022 226939, Serviciul resurse umane sau la adresa electronică: dc@pmc.md. Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este până la 20 septembrie 2019.
  ANUNŢ cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de şef secție şi specialist principal în cadrul Secţiei de sănătate din cadrul Direcţiei generale asistenţă socială şi sănătate a Consiliului municipal Chișinău
  16.07.2019 10:28   94 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Depunerea documentelor de participare la concurs şi desfăşurarea concursului vor avea loc la Direcţia generală asistenţă socială şi sănătate (str. Bucureşti, 53, bir. 4 telefon de contact 0(22) 22-75-90, Direcţia resurse umane. Termenul-limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este până la data de 02 august 2019.
  A N U N Ț cu privire la prelungirea datei-limită de depunere a dosarelor pentru concursul privind ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în Serviciul de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul Direcției de colectare a impozitelor și taxelor locale
  27.07.2018 14:30   201 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Primăria municipiului Chișindu anunță despre prelungirea datei-limită de depunere a documentelor la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în Serviciul de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul Direcției de colectare a impozitelor și taxelor locale, până la 03 august 2018. Depunerea documentelor de participare la concurs și desfășurarea concursului vor avea loc la Primăria municipiului Chișinău (bd. Ștefan cel Mare și Sfâint, 83), bir. 58 (etaj. 2), persoană de contact: Svetlana Corcimari, telefon de contact (022) 20- 16-34, adresă de email: svetlana.corcimari@pmc.md.
  A N U N Ț cu privire la prelungirea datei-limită de depunere a dosarelor pentru concursul privind ocuparea funcției publice vacante de șef al Serviciului de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul Direcției de colectare a impozitelor și taxelor locale
  27.07.2018 14:24   155 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Primăria municipiului Chișindu anunță despre prelungirea datei-limită de depunere a documentelor la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de șef al Serviciului de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul Direcției de colectare a impozitelor și taxelor locale până la 03 august 2018.Depunerea documentelor de participare la concurs și desfășurarea concursului vor avea loc la Primăria municipiului Chișinău (bd. Ștefan cel Mare și Sfâint, 83), bir. 58 (etaj. 2), persoana de contact: Svetlana Corcimari, telefon decontact (022) 20- 16-34, adresă de email: svetlana.corcimari@pmc.md.
  A N U N Ț cu privire la prelungirea datei-limită de depunere a dosarelor pentru concursul privind ocuparea funcției publice vacante de șef al Direcției generale asistență socială și sănătate
  27.07.2018 13:56   116 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Primăria municipiului Chișinău anunță prelungirea datei-limită de depunere a documentelor la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de șef al Direcției generale asistență socială și sănătate până la 03 august 2018. Depunerea documentelor de participare la concurs și desfășurarea concursului vor avea loc la Primăria municipiului Chișinău (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83), bir. 58 (etaj. 2), persoana de contact: Svetlana Corcimari, telefon decontact (022) 20- 16-34, adresă de email: svetlana.corcimari@pmc.md.
  ANUNȚ - concurs pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de specialist superior în cadrul Secţiei social-economică a Preturii sectorului Botanica
  20.07.2018 09:59   181 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs –20.07.2018-13.08.2018
  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU - ANUNȚ cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior în cadrul Secției asistență juridică în domeniul arhitectural-urbanistic, financiar și transport public a Direcției asistență juridică
  18.07.2018 16:04   111 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Depunerea documentelor de participare la concurs și desfășurarea concursului vor avea loc la Primăria municipiului Chișinău (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83), bir. 58. Persoană de contact: Svetlana Corcimari, tel. (022) 20-16-34, adresă de email: svetlana.corcimari@pmc.md. Termen-limită de depunere a documentelor: de la 18.07.2018 până la data de 10.08.2018.
  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU - ANUNȚ cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior în cadrul Secției asistență juridică în domeniul social-cultural, secretariat și documentare a Direcției asistență juridică
  18.07.2018 15:58   110 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Depunerea documentelor de participare la concurs și desfășurarea concursului vor avea loc la Primăria municipiului Chișinău (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83), bir. 58. Persoană de contact: Svetlana Corcimari, tel. (022) 20-16-34, adresa de email: svetlana.corcimari@pmc.md. Termen de depunere a documentelor: de la 18.07.2018 până la data de 10.08.2018.
  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU - ANUNȚ cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior în cadrul Secției asistență juridică în domeniul relațiilor patrimoniale și comerțului a Direcției asistență juridică
  18.07.2018 15:53   158 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Depunerea documentelor de participare la concurs și desfășurarea concursului vor avea loc la Primăria municipiului Chișinău (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83), bir. 58. Persoană de contact: Svetlana Corcimari, tel. (022) 20-16-34, adresa de email: svetlana.corcimari@pmc.md. Termen-limită de depunere a documentelor: 10.08.2018.
  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU - ANUNȚ cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea a două funcții publice vacante de specialist principal în cadrul Secției asistență juridică în domeniul social-cultural, secretariat și documentare a Direcției asistență juridică
  18.07.2018 15:42   106 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Termen-limită de depunere a documentelor: 10.08.2018; Depunerea documentelor de participare la concurs și desfășurarea concursului vor avea loc la Primăria municipiului Chișinău (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83), bir. 58. Persoană de contact: Svetlana Corcimari, tel. (022) 20-16-34, adresa de email: svetlana.corcimari@pmc.md.
  1 2 3 4 5 »»