• Prima   /  Informații   /  Posturi vacante

  Posturi vacante

  ianuarie   februarie   martie   aprilie   mai   iunie   iulie   august   septembrie   octombrie   noiembrie   decembrie
  Direția municipală pentru protecția drepturilor copilului - Anunț cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcției publice vacante de specialist principal psiholog în cadrul Direcției reintegrare familială și adopție
  10.07.2020 15:51   54 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Termenul limită de depunere a Dosarului de concurs este de 20 zile din data publicării anunțului. Dosarul de concurs va fi depus personal sau prin poștă la sediul Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului din str. Alexandru Vlahuță, 3 (bir. 14), sau prin e-mail la chisinaudmpdc@gamil.com cu indicare la tema mesajului ,, Concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal psiholog în cadrul Direcției reintegrare familială și adopție.
  Direția municipală pentru protecția drepturilor copilului - Anunț cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcției publice vacante de specialist în protecția familiei din cadrul Direcției pentru protecția drepturilor copilului din sectorul Râșcani
  10.07.2020 15:48   48 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Termenul limită de depunere a Dosarului de concurs este de 20 zile din data publicării anunțului. Dosarul de concurs va fi depus personal sau prin poștă la sediul Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului din str. Alexandru Vlahuță, 3 (bir. 14), sau prin e-mail la chisinaudmpdc@gamil.com cu indicare la tema mesajului ,, Concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist în protecția familiei din cadrul Direcției pentru protecția drepturilor copilului din sectorul Râșcani.
  Direția municipală pentru protecția drepturilor copilului - Anunț cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcției publice vacante de specialist în domeniul tutelei/curatelei din cadrul Direcției pentru protecția drepturilor copilului din sectorul Buiucani
  10.07.2020 15:43   51 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Termenul limită de depunere a Dosarului de concurs este de 20 zile din data publicării anunțului. Dosarul de concurs va fi depus personal sau prin poștă la sediul Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului din str. Alexandru Vlahuță, 3 (bir. 14), sau prin e-mail la chisinaudmpdc@gamil.com cu indicare la tema mesajului ,, Concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist în domeniul tutelei/curatelei din cadrul Direcției pentru protecția drepturilor copilului din sectorul Buiucani.
  ANUNȚ: Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante: 1. Secția salubrizare și gestionarea deșeurilor: specialist superior; 2. Serviciul spații verzi și zone de agrement: specialist
  09.07.2020 14:47   97 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs, care va include proba scrisă și interviul este de 20 iulie 2020, inclusiv.Depunerea documentelor de participare la concurs și desfășurarea concursului vor avea loc în incinta Direcției generale locativ-comunală și amenajare ( str. Mihai Eminescu, 33) telefon de contact 022-24-33-71, serviciul resurse umane.
  Direcția generală transport public și căi de comunicație - COMISIA DE CONCURS. Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de șef al Serviciului implementarea proiectelor
  09.07.2020 13:20   87 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Concursul pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de șef al Serviciului imptementarea proiectelor din cadrul Direcției generale transport public și căi de comunicație va avea loc la data de 10.07.2020, cu începere de la ora 14.00 în incinta Direcției generale transport public și căi de comunicație, mun. Chișinău, str. Serghei Lazo nr, 18, etajul l, sala de ședințe.
  Direcția generală transport public și căi de comunicație - COMISIA DE CONCURS. Lista candidaților admiși la proba interviu pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal - Jurist Secția resuse umane
  07.07.2020 08:53   194 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal (jurist) Secția resuse umane din cadrul Direcției generale transport public si căi de comunicație va avea loc la data de 09.07.2020, cu începere de la ora 14.00 în incinta Direcției generale transport public si căi de comunicație, mun. Chișinău, str. Serghei Lazo nr. 18, etajul I, sala de ședință.
  Primăria municipiului Chișinău - ANUNȚ cu privire la desfășurarea Concursului pentru ocuparea funcției publice vacante și temporar vacante de auditor intern superior în cadrul Direcției audit intern
  02.07.2020 16:00   266 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Termenul limită de depunere a dosarului de concurs este data de 20 iulie 2020, inclusiv.Dosarul poate fi depus personal de către candidat sau prin reprezentatul acestuia, la adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83 (Primăria municipiului Chișinău, bir. 56, Direcția managementul resurselor umane sau pe e-mail: cristina.spinu@pmc.md, cu indicare la tema mesajului „Concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de auditor intern superior în cadrul Direcției audit intern”.Pentru informații suplimentare: tel. (022) 20-15-33.
  Direția municipală pentru protecția drepturilor copilului - Anunț cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcțiilor publice vacante de specialist principal în domeniul socio-educativ și comunitar în cadrul Direcției pentru protecția drepturilor copilului din sectorul Centru și Buiucani
  01.07.2020 16:45   253 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Termenul limită de depunere a Dosarului de concurs este 18 iulie 2020, inclusiv. Dosarul de concurs va fi depus personal sau prin poștă la sediul Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului din str. Alexandru Vlahuță, 3 ( bir. 14), sau prin e-mail la: chisinaudmpdc@gmail.com, cu indicare la tema mesajului ,,Concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în domeniul socio-educativ și comunitar în cadrul Direcției pentru protecția drepturilor copilului ( din sectorul Centru sau Buiucani)
  Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare a Consiliului municipal Chișinău - Comisia de concurs: Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de: Specialist superior, Secția trasarea rețelelor; 2. Specialist superior, Secția relații funciare, sectorul comercial; 3. Specialist, Secția autorizări locuințe colective și obiective de utilitate publică
  01.07.2020 15:57   216 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Concursul pentru ocuparea funcției publice vacante va avea loc la data de 07.07.2020, cu începere de la ora 13.00 în incinta Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 83, bir. 54.
  DIRECŢIA GENERALĂ LOCATIV-COMUNALĂ ŞI AMENAJARE anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de: 1. serviciul gestionarea animalelor de companie specialist superior; 2.secţia salubrizare şi gestionarea deşeurilor a) specialist principal, b) specialist superior; 3. Serviciul ecologie urbană -Specialist superior; 4. specialist principal în serviciul achiziţii publice; 5.Secţia evidenţă contabilă : a) Specialist superior; b) specialist
  31.07.2019 18:03   81 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este de la 31 iulie 2019 până la 19 august 2019.Depunerea documentelor de participare la concurs şi desfăşurarea concursului vor avea loc în incinta Direcţiei generale locativ-comunală şi amenajare (str. Mihai Eminescu, 33) , telefon de contact 022-24-33-71, serviciul resurse umane.
  A N U N Ț - DIRECŢIA GENERALĂ COMERŢ, ALIMENTAŢIE PUBLICĂ ŞI PRESTĂRI SERVICII anunță prelungirea termenului de depunere a dosarelor pentru ocuparea prin concurs a funcţiilor publice vacante în cadrul Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii
  23.07.2019 13:40   136 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Direcţia generală comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii anunţă prelungirea datei-limită de depunere a dosarelor la concurs până la data de 20.09.2019 inclusiv pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de:- specialist în secția Reglementarea activității unităților de alimentație publică;- specialist superior în cadrul secției Reglementarea activității piețelor și unităților de prestări servicii.Documentele se depun în incinta Direcţiei (mun. Chişinău, şos.Hînceşti, 53 „a”), bir. 6, telefon de contact (022) 226939, (022) 222164 Serviciul resurse umane sau la adresa electronică: dc@pmc.md.
  DIRECŢIA GENERALĂ COMERŢ, ALIMENTAŢIE PUBLICĂ ŞI PRESTĂRI SERVICII - A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii
  23.07.2019 13:35   90 Accesări  
  Descarcă : româna  

  -specialist superior în cadrul secției Reglementarea activității piețelor și unităților de prestări servicii;-specialist în cadrul secției Reglementarea activității unităților de alimentație publică;Depunerea documentelor de participare la concurs şi desfăşurarea concursului vor avea loc la sediul Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii (mun. Chişinău, şos.Hînceşti, 53 „a”), bir. 6, telefon de contact 022 226164, 022 226939, Serviciul resurse umane sau la adresa electronică: dc@pmc.md. Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este până la 20 septembrie 2019.
  ANUNŢ cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de şef secție şi specialist principal în cadrul Secţiei de sănătate din cadrul Direcţiei generale asistenţă socială şi sănătate a Consiliului municipal Chișinău
  16.07.2019 10:28   146 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Depunerea documentelor de participare la concurs şi desfăşurarea concursului vor avea loc la Direcţia generală asistenţă socială şi sănătate (str. Bucureşti, 53, bir. 4 telefon de contact 0(22) 22-75-90, Direcţia resurse umane. Termenul-limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este până la data de 02 august 2019.
  A N U N Ț cu privire la prelungirea datei-limită de depunere a dosarelor pentru concursul privind ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în Serviciul de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul Direcției de colectare a impozitelor și taxelor locale
  27.07.2018 14:30   240 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Primăria municipiului Chișindu anunță despre prelungirea datei-limită de depunere a documentelor la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în Serviciul de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul Direcției de colectare a impozitelor și taxelor locale, până la 03 august 2018. Depunerea documentelor de participare la concurs și desfășurarea concursului vor avea loc la Primăria municipiului Chișinău (bd. Ștefan cel Mare și Sfâint, 83), bir. 58 (etaj. 2), persoană de contact: Svetlana Corcimari, telefon de contact (022) 20- 16-34, adresă de email: svetlana.corcimari@pmc.md.
  1 2 3 4 5 »»