• Prima   /  Informații   /  Posturi vacante

  Posturi vacante

  ianuarie   februarie   martie   aprilie   mai   iunie   iulie   august   septembrie   octombrie   noiembrie   decembrie
  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU - COMISIA DE CONCURS. Lista candidaților care au promovat proba scrisă și sunt admiși la interviul pentru ocuparea funcției publice vacante de șef al Direcției generale comerț, alimentație publică și prestări servicii
  13.03.2020 14:26   752 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Interviul pentru ocuparea funcției publice vacante de șef al Direcției generale comerț, alimentație publică și prestări servicii va avea loc la data de 16 martie 2020, ora 15:00, în sala de ședințe a Primăriei municipiului Chișinău (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83, et. 2, bir. 59).Secretar al Comisiei de concursIna BABIN
  ANUNȚ: Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante: Serviciul asistenţă juridică: Specialist superior, Serviciul relaţii cu furnizorii: Specialist superior, Specialist
  11.03.2020 15:18   616 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă şi interviu , este de la _10 martie 2020 ---- 29 martie 2020. Depunerea documentelor de participare la concurs şi desfăşurarea concursului vor avea loc în incinta Direcţiei generale locativ-comunală şi amenajare (str. Mihai Eminescu, 33) telefon de contact 022-24-33-71, serviciul resurse umane.
  ANUNȚ cu privire la desfășurarea Concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în domeniul arhitectural-urbanistic, financiar și transport public a Direcției asistență juridică
  05.03.2020 12:29   383 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Terrnenul-limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs este pâna la data de19 martie 2020.Dosarul de concurs poate fi depus personal de către candidat la adresa mun. Chișinău, bd.Ștefan cel Mare și Sfânt, 83 (Primăria municipiului Chișinău, bir. 56, Direcția management alresurselor umane), expediat prin poștă sau e-mail: cristina.spinu@pmc.md, tel. (022) 20 15 33.
  ANUNȚ cu privire la desfășurarea Concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior în cadrul Secției asistență juridică în domeniul relațiilor patrimoniale și comerțului a Direcției asistență juridică
  05.03.2020 12:27   343 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Terrnenul-limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs este pâna la data de19 martie 2020.Dosarul de concurs poate fi depus personal de către candidat la adresa mun. Chișinău, bd.Ștefan cel Mare și Sfânt, 83 (Primăria municipiului Chișinău, bir. 56, Direcția management alresurselor umane), expediat prin poștă sau e-mail: cristina.spinu@pmc.md, tel. (022) 20 15 33.
  ANUNȚ cu privire la desfășurarea Concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în cadrul Secției asistență juridică în domeniul social-culturul, secretariat și documentare a Direcției asistență juridică
  05.03.2020 12:21   276 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Terrnenul-limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs este pâna la data de19 martie 2020.Dosarul de concurs poate fi depus personal de către candidat la adresa mun. Chișinău, bd.Ștefan cel Mare și Sfânt, 83 (Primăria municipiului Chișinău, bir. 56, Direcția management alresurselor umane), expediat prin poștă sau e-mail: cristina.spinu@pmc.md, tel. (022) 20 15 33.
  A N U N Ț cu privire la prelungirea Concursului prin modificarea datei- limită de depunere a documentelor la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii funciare a Consiliului municipal Chişinău
  02.03.2020 17:05   314 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Se anunţă prelungirea concursului prin modificarea datei-limită de depunere a documentelor la concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante până la data de 16 martie 2020:- Specialist principal, secţia control urban în teritoriu- Specialist principal, secţia trasarea reţelelor- Specialist superior, secţia relaţii funciare, sector comercial- Specialist superior, secţia relaţii funciare, sector necomercial- Specialist principal, Secţia autorizări construcţii individuale Depunerea documentelor pentru participarea la concurs va avea loc la adresa mun.Chişinău, bd Ştefan cel Mare şi Sfânt 83, Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare, bir.101, telefon de contact 0 22 22-73-16. Persoana de contact –Scrinic Aurelia, şef serviciu resurse umane şi administrare internă.
  DIRECȚIA CULTURĂ A CONSILIULUI MUNICIPAL CHIȘINĂU - A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de director al Muzeului de Istorie a orașului Chișinău
  28.03.2019 13:53   155 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Direcţia Cultură a Consiliului municipal Chişinău anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de director al Muzeului de Istorie a orașului Chișinău. Actele vor fi depuse la serviciul resurse umane, Direcția Cultură pe adresa: Chișinău, str. București, 68, biroul 612.Data-limită de depunere a actelor – 26 aprilie 2019; Persoana responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare: Liliana Scurtu, telefon de contact: (022) 210374;
  DIRECŢIA GENERALĂ LOCATIV-COMUNALĂ ŞI AMENAJARE anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de: specialist superior - Serviciul gestionarea animalelor de companie; specialist superior - Serviciul asistenţă juridică, specialist superior - Secţia salubrizare şi gestionarea deşeurilor, specialist - Serviciul spaţii verzi şi zone de agrement
  28.03.2019 13:12   169 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Termenul-limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este de la 28 martie 2019 până la 16 aprilie 2019. Depunerea documentelor de participare la concurs şi desfăşurarea concursului vor avea loc în incinta Direcţiei generale locativ-comunale şi amenajare (str. Mihai Eminescu, 33) , telefon de contact: ( 022) 24-33-71, Serviciul resurse umane;
  A N U N Ţ: DIRECŢIA GENERALĂ COMERŢ, ALIMENTAŢIE PUBLICĂ ŞI PRESTĂRI SERVICII anunță prelungirea termenului de depunere a dosarelor pentru ocuparea prin concurs a funcţiilor publice vacante în cadrul Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii
  22.03.2019 18:43   135 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Direcţia generală comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii anunţă prelungirea datei-limită de depunere a dosarelor la concurs până la data de 20.05.2019 inclusiv, pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de:- specialist în secția Reglementarea activității unităților de alimentație publică;- specialist superior în cadrul secției Reglementarea activității piețelor și unităților de prestări servicii.Documentele se depun în incinta Direcţiei (mun. Chişinău, şos.Hînceşti, 53 „a”), bir. 6, telefon de contact (022) 226939, (022) 222164 Serviciul resurse umane sau la adresa electronică: dc@pmc.md.
  DIRECŢIA GENERALĂ COMERŢ, ALIMENTAŢIE PUBLICĂ ŞI PRESTĂRI SERVICII - A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii: specialist superior în cadrul secției Reglementarea activității piețelor și unităților de prestări servicii și specialist în cadrul secției Reglementarea activității unităților de alimentație publică
  22.03.2019 18:39   124 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este până la 20 mai 2019; Depunerea documentelor de participare la concurs şi desfăşurarea concursului vor avea loc la sediul Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii (mun. Chişinău, şos. Hînceşti, 53 „a”), bir. 6, telefon de contact:(022) 22-61-64, (022) 22-69-39, Serviciul resurse umane sau la adresa electronică: dc@pmc.md.
  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU - ANUNȚ cu privire la modificarea datei-limită de depunere a documentelor la Concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de Șef al Direcției relații publice și buget civil
  21.03.2019 16:53   120 Accesări  
  Descarcă : româna  

  În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, se anunță modificarea datei-limită de depunere a documentelor la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de Șef al Direcției relații publice și buget civil până la data de 4 aprilie 2019.Depunerea documentelor pentru participare la concurs va avea loc în incinta Primăriei mun. Chișinău (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 83), persoană de contact: Cristina Spînu.Telefon: (022) 20-15-33, adresa de e-mail: cristina.spinu@.pmc.md.
  A N U N Ţ privind desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul Direcţiei generale economie, reforme şi relaţii patrimoniale a Consiliului municipal Chişinău - specialist principal în Serviciul tehnologii şi securitate informaţională a patrimoniului municipal din cadrul Direcţia relaţii patrimoniale
  20.03.2019 14:07   104 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Scopul şi sarcinile de bază :1. Asigurarea elaborării şi administrării programelor privind evidenţa şi gestionarea patrimoniului municipal.2.Asigurarea implementării programelor IT privind evidenţa şi gestionarea patrimoniului municipal.3. Asigurarea confidenţialităţii informaţiei, prevenirea accesării informaţiei de către persoanele fără drepturi şi împuterniciri corespunzătoare. 4. Asigurarea integrităţii informaţiei din Registrul patrimoniului municipal. 5. Asigurarera controlului tehnologiei de utilizare şi prelucrare a informaţiei cu privire la gestionarea programelor de evidenţa şi gestionarea patrimoniului municipal.6. Asigurarea evidenţei debitorilor în bugetul municipal de la acordarea serviciilor de locaţiune. Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este de 20 zile din ziua publicării anunţului. Locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului este Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale, str. Columna, 106, bir. 20, telefon de contact: (022) 22-02-48 sau prin poştă /prin e-mal: eugenia_376@mail.ru.
  DIRECŢIA GENERALĂ LOCATIV COMUNALĂ ŞI AMENAJARE A CONSILIULUI MUNICIPAL CHIȘINĂU anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de: specialist superior, Serviciul serviciul gestionarea animalelor de companie și specialist superior, Serviciul asistenţă juridică
  20.03.2019 11:21   80 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Termenul - limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă şi interviul este de la 20 martie 2019 până la 09 aprilie 2019. Depunerea documentelor de participare la concurs şi desfăşurarea concursului vor avea loc la Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare (str. Mihai Eminescu, 33) , telefon de contact: (022) 24-33-71, Serviciul resurse umane.
  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU - ANUNȚ cu privire la desfășurarea Concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de șef al Direcției generale asistență socială și sănătate a Consiliului municipal Chișinău
  14.03.2019 09:15   20162 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Scopul general al funcției:-asigurarea managementului efectiv și eficient al activității Direcției generale asistență socială șisănătate privind elaborarea, promovarea, implementarea și monitorizarea politicilor, strategiilor și programelor naționale și municipale în domeniul asistenței sociale și de sănătate.Experiență profesională: 10 ani în domeniul de specialitate, 5 ani activitate managerială;Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă și interviul - până la data de 31 martie 2019.Depunerea documentelor de participare la concurs și desfășurarea concursului vor avea loc la Primăria municipiului Chișinău (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83), bir. 58, telefon de contact: (022) 201533, adresa de email: cristina.spinu@pmc.md.
  Direcția generală educație, tineret și sport a Consiliului municipal Chișinău anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de Șef al Direcției educație, tineret și sport sectorul Botanica și Șef al Direcției educație, tineret și sport, sectorul Ciocana
  12.03.2019 14:51   155 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Scopul general al funcției: Asigură promovarea şi realizarea în teritoriu a politicii educaţionale a statului privindasigurarea condiţiilor optime de dezvoltare şi de desfăşurare a procesului educaţional.Data-limită de depunere a actelor: 27 martie 2019, ora 17.00;Actele vor fi depuse în secţia resurse umane a Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport, pe adresa: Chişinău, str. Mitropolit Dosoftei, 99, biroul 13, prin poştă sau e-mail.Informaţii suplimentare referitoare la concurs - pe pagina web a Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport: chisinauedu.md, posturi vacante.
  1 2 3 4 5 »»