• Prima   /  Informații   /  Posturi vacante

  Posturi vacante

  ianuarie   februarie   martie   aprilie   mai   iunie   iulie   august   septembrie   octombrie   noiembrie   decembrie
  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU, COMISIA DE CONCURS - Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de șef adjunct al Direcției generale educație, tineret și sport
  26.02.2020 11:55   527 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de șef al adjunct al Direcției generale educație, tineret și sport va avea loc la data de 4 martie 2020, ora 9:30, în sala de ședințe a Primăriei municipiului Chișinău (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83, et. 2, bir. 59).
  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU - ANUNȚ cu privire la desfășurarea Concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de șef al Direcției relații publice și buget civil
  25.02.2020 10:45   296 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Terrnenul-limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs este pâna la data de11 martie 2020.Dosarul de concurs poate fi depus personal de către candidat la adresa mun. Chișinău, bd.Ștefan cel Mare și Sfânt, 83 (Primăria municipiului Chișinău, bir. 56, Direcția management alresurselor umane), expediat prin poștă sau e-mail: cristina.spinu@pmc.md, tel. (022) 20 15 33.
  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU - ANUNȚ cu privire la desfășurarea Concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de șef al Secției de sănătate din cadrul Direcției generale asistență socială și sănătate
  20.02.2020 11:16   445 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Termenul-limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă și interviul, este până la data de 10 martie 2020. Depunerea documentelor de participare la concurs și desfășurarea concursului vor avea loc la Direcția generală asistență socială și sănătate (str. București, 53, bir. 4telefon de contact: 0(22) 22-75-90, program: luni-vineri, ora 8.00-17.00, pauza de masă de la ora 12.00- 13.00, Direcția resurse umane.
  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU - ANUNȚ cu privire la prelungirea concursului prin modificarea datei-limită de depunere a documentelor la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de șef al Secției asistență juridică în domeniul arhitectural-urbanistic, financiar și transport public a Direcției asistență juridică
  18.02.2020 18:13   356 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Se anunță prelungirea concursului prin modificarea datei-limită de depunere a documentelor la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de șef al Secției asistență juridică în domeniul arhitectural-urbanistic, financiar și transport public a Direcției asistență juridică până la data de 4 martie 2020. Depunerea documentelor pentru participare la concurs va avea loc în incinta Primăriei municipiului Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83, biroul nr. 56, Direcția managementul resurselor umane, telefon (022) 20-15-33, adresă de e-mail: cristina.spinu@pmc.md.
  Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare a Consiliului municipal Chişinău, COMISIA DE CONCURS: Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal, Secţia control urban în teritoriu
  17.02.2020 16:42   257 Accesări  
  Descarcă :
  Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare a Consiliului municipal Chişinău, COMISIA DE CONCURS: Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal, Serviciul analizarea şi asigurarea resurselor bugetare
  17.02.2020 16:40   175 Accesări  
  Descarcă :
  Primăria municipiului Chişinău - ANUNŢ cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Șef al Direcției Relaţii Publice și Buget Civil
  28.02.2019 13:59   149 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Scopul general al funcției - Promovarea și implementarea unui management eficient de comunicare și informare privind activitatea Primăriei municipiului Chișinău, asigurarea transparenței în activitatea administrației publice municipale; Purtător de cuvânt al Primăriei municipiului Chișinău și al primarului general al municipiului Chișinău.Termenul-limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă și interviul, este până la data de 15 martie 2019.Depunerea documentelor de participare la concurs și desfășurarea concursului vor avea loc la Primăria municipiului Chișinău (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83), bir. 56.Persoană de contact: Cristina Spînu, telefon: (022) 20-15-33, adresa de e-mail: cristina.spinu@pmc.md.
  Primăria municipiului Chişinău - ANUNŢ cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal pentru comunicare cu mass media, în cadrul Direcţiei Relaţii Publice și Buget Civil
  20.02.2019 18:01   178 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Termenul-limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este până la data de 22 martie 2019.Persoană de contact: Cristina Spînu, telefon: (022) 20-15-33, adresa de e-mail: cristina.spinu@pmc.md.
  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU, COMISIA DE CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI VACANTE - Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior în cadrul Secției asistență juridică în domeniul arhitectural-urbanistic, financiar și transport public a Direcţiei asistenţă juridică
  20.02.2019 13:51   27037 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Concursul pentru ocuparea funcţei publice vacante de specialist superior în cadrul Direcţiei asistenţă juridică va avea loc la data de 13 martie, curent, ora 09.00 în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Chişinău (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 83, etaj 2, bir. 13):- proba scrisă – ora 09:00, durata – o oră;- întrerupere - o oră;- interviul - după anunţarea rezultatelor probei scrise.
  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU, COMISIA DE CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI VACANTE - Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior în cadrul Secției asistență juridică în domeniul relațiilor patrimoniale și comerțului a Direcţiei asistenţă juridică
  20.02.2019 13:48   15041 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Concursul pentru ocuparea funcţei publice vacante de specialist superior în cadrul Direcţiei asistenţă juridică va avea loc la data de 13 martie, curent, ora 09.00 în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Chişinău (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 83, etaj 2, bir. 13):- proba scrisă – ora 09:00, durata – o oră;- întrerupere - o oră;- interviul - după anunţarea rezultatelor probei scrise.
  Primăria Municipiului Chișinău - ANUNȚ cu privire la modificarea datei-limită de depunere a documentelor la concursul privind ocuparea funcțiilor publice vacante de auditor intern, auditor intern principal și auditor intern superior în cadrul Direcției audit intern
  18.02.2019 13:21   92 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Primdria municipiului Chisindu anunță modificarea datei-limită de depunere a documentelor la concursul pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de auditor intern - I (una) unitate, auditor intern principal - 2 (două) unități și auditor intern superior - 2 (două) unități în cadrul Direcției audit intern până la data de de 11 martie 2019.Dosarul de concurs poate fi depus: (i) personal de către candidat sau prin reprezentatul acestuia la adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83 (Primăria municipiului Chișinău, bir. 58 (etajul 2), (ii) expediat prin poștă sau e-mail.Persoana de contact: Svetlana Corcimari, telefon (022) 201-634, adresa de e-mail: svetIana.corcimari@pmc,md.
  1 2 3 4 »»