• Prima   /  Informații   /  Posturi vacante

  Posturi vacante

  ianuarie   februarie   martie   aprilie   mai   iunie   iulie   august   septembrie   octombrie   noiembrie   decembrie
  ANUNȚ: Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante: Serviciul achiziţii publice - Şef serviciu
  27.11.2019 14:09   149 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă şi interviul , este de la 27 noiembrie 2019 - 16 decembrie 2019, inclusiv. Depunerea documentelor de participare la concurs şi desfăşurarea concursului vor avea loc în incinta Direcţiei generale locativ-comunală şi amenajare (str. Mihai Eminescu, 33), telefon de contact: 022-24-33-71, serviciul resurse umane, e-mail - nina.mardari.dglca@pmc.md
  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU - ANUNŢ cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcției publice vacante de auditor intern în cadrul Direcției audit intern
  19.11.2019 11:13   158 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Termenul-limită de depunere a documentelor care va include proba scrisă și interiviul, este data de 3 decembrie 2019. Dosarul de concurs poate fi depus personal de candidat sau prin reprezentantul acestuia la adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83, Primăria municipiului Chișinău, bir. 56, etaj II; expediat prin poștă sau email. Persoană de contact: Cristina Spînu, tel. 022 20 15 33, adresa de e-mail: cristina.spinu@pmc.md
  ANUNȚ: Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante: secţia controlul activităţii administratorilor blocurilor de locuinţe - specialist principal; secţia administrarea fondului public de locuinţe - specialist superior , - specialist
  13.11.2019 11:44   112 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Termenul - limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă şi interviul este de la _13 noiembrie 2019 – 02 decembrie 2019.Depunerea documentelor de participare la concurs şi desfăşurarea concursului vor avea loc în incinta Direcţiei generale locativ-comunală şi amenajare (str. Mihai Eminescu, 33) , telefon de contact: (022) 24-33-71, Serviciul resurse umane.
  A N U N Ţ - DIRECŢIA GENERALĂ COMERŢ, ALIMENTAŢIE PUBLICĂ ŞI PRESTĂRI SERVICII anunță prelungirea termenului de depunere a dosarelor pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice de specialist superior în cadrul secției Reglementarea activității piețelor și unităților de prestări servicii în cadrul Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii
  12.11.2019 17:31   98 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Direcţia generală comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii anunţă prelungirea datei-limită de depunere a dosarelor la concurs până la data de 20.01.2020 inclusiv, pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior în cadrul secției Reglementarea activității piețelor și unităților de prestări servicii.Documentele se depun în incinta Direcţiei (mun. Chişinău, şos.Hînceşti, 53 „a”), bir. 6, telefon de contact (022) 226939, (022) 222164 Serviciul resurse umane sau la adresa electronică: dc@pmc.md.
  DIRECŢIA GENERALĂ COMERŢ, ALIMENTAŢIE PUBLICĂ ŞI PRESTĂRI SERVICII - A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior în secția Reglementarea activității piețelor și unităților de prestări servicii din cadrul Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii
  12.11.2019 17:27   103 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Scopul general al funcţiei: Consultarea agenților economici privind inițierea activității de comerț pe teritoriul piețelor comerciale. Realizarea sarcinilor şi obligațiilor de serviciu stabilite conform Regulamentului secției și planului anual de activitate al Direcției. Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este până la 20 ianuarie 2020. Depunerea documentelor de participare la concurs şi desfăşurarea concursului vor avea loc la sediul Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii (mun. Chişinău, şos. Hînceşti, 53 „a”), bir. 6, telefon de contact 022 226164, 022 226939, Serviciul resurse umane sau la adresa electronică: dc@pmc.md.
  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU - ANUNŢ cu privire la prelungirea concursului prin modificarea datei-limită de depunere a documentelor la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de auditor intern principal (2 unități) în cadrul Direcției audit intern
  11.11.2019 17:05   5501 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Se anunță prelungirea concursului prin modificarea datei-limită de depunere a documentelor la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de auditor intern superior (2 unități) în Cadrul Direcției audit intern până la data de 25 noiembrie 2019. Depunerea documentelor pentru participare la concurs va avea loc în incinta Primăriei mun. Chișinău (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83), bir. 56, Secția resurse umane, telefon: (022) 20-15-33, adresa de e-mail: cristina.spinu@pmc.md.
  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU - ANUNŢ cu privire la prelungirea concursului prin modificarea datei-limită de depunere a documentelor la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de auditor intern superior (2 unități) în cadrul Direcției audit intern
  11.11.2019 16:54   5244 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Se anunță prelungirea concursului prin modificarea datei-limită de depunere a documentelor la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de auditor intern superior (2 unități) în Cadrul Direcției audit intern până la data de 25 noiembrie 2019.Depunerea documentelor pentru participare la concurs va avea loc în incinta Primăriei mun. Chișinău (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83), bir. 56, Secția resurse umane, telefon: (022) 20-15-33, adresa de e-mail: cristina.spinu@pmc.md.
  A N U N Ţ cu privire la totalizarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior în secția Autorizarea funcționării unităților comerciale a Direcţiei generale comerț, alimentație publică și prestări servicii
  29.11.2018 16:50   149 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Direcţia generală comerț, alimentație publică și prestări servicii anunţă angajarea: La funcţia de specialist superior în secția Autorizarea funcționării unităților comerciale în cadrul Direcţiei generale a dnei: - Gorbatîi Z.
  DIRECŢIA GENERALĂ COMERŢ, ALIMENTAŢIE PUBLICĂ ŞI PRESTĂRI SERVICII - A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea interviului în cadrul concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior în secția Autorizarea funcționării unităților comerciale
  26.11.2018 18:17   184 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Direcția generală comerț, alimentație publică și prestări servicii anunţă desfăşurarea interviului la data de 28.11.2018 la ora 14.00, biroul nr. 11 în incinta Direcţiei generale comerţ, almentaţie publică şi prerstări servicii, pe adresa: şos. Hânceşti, 53 “a”.Lista candidaţilor admişi la interviu: 1. Gorbatîi Z.
  Primăria Municipiului Chișinău - ANUNȚ cu privire la desfășurarea Concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de auditor intern în cadrul Direcției audit intern
  26.11.2018 16:25   185 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Primăria municipiului Chișinău anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de auditor intern - 1 (una) unitate în cadrul Direcției audit intern.Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă și interviul, este până la data de 18 decembrie 2018.Dosarul de concurs poate fi depus: (i) personal de către candidat sau prin reprezentatul acestuia la adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83 (Primăria municipiului Chișinău, bir. 58 (etujul 2), ii expediat prin poștă sau e-rmail.Persoana de contact Svetlana Corcimari, telefon (022) 201-634, adresa de e-mail:svetIana. corcimari@pmc.md .
  Primăria Municipiului Chișinău - ANUNȚ cu privire la desfășurarea Concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de auditor intern superior în cadrul Direcției audit intern
  26.11.2018 16:22   169 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Primăria municipiului Chișinău anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de auditor intern superior - 2 (două) unități în cadrul Direcției audit intern.Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă și interviul, este până la data de 18 decembrie 2018.Dosarul de concurs poate fi depus: (i) personal de către candidat sau prin reprezentatul acestuia la adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83 (Primăria municipiului Chișinău, bir. 58 (etujul 2), ii expediat prin poștă sau e-rmail.Persoana de contact Svetlana Corcimari, telefon (022) 201-634, adresa de e-mail:svetIana. corcimari@pmc.md .
  Primăria Municipiului Chișinău - ANUNȚ cu privire la desfășurarea Concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de auditor intern principal în cadrul Direcției audit intern
  26.11.2018 16:13   152 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Primăria municipiului Chișinău anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de auditor intern principal - 2 (două) unități în cadrul Direcției audit intern.Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă și interviul, este până la data de 18 decembrie 2018.Dosarul de concurs poate fi depus: (i) personal de către candidat sau prin reprezentatul acestuia la adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83 (Primăria municipiului Chișinău, bir. 58 (etujul 2), ii expediat prin poștă sau e-rmail.Persoana de contact Svetlana Corcimari, telefon (022) 201-634, adresa de e-mail:svetIana. corcimari@pmc.md .
  A N U N Ţ - DIRECŢIA GENERALĂ COMERŢ, ALIMENTAŢIE PUBLICĂ ŞI PRESTĂRI SERVICII anunță prelungirea termenului de depunere a dosarelor pentru ocuparea funcţiilor publice vacante prin concurs în cadrul Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii
  22.11.2018 16:34   161 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Direcţia generală comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii anunţă prelungirea datei-limită de depunere a dosarelor la concurs până la data de 20.01.2019, inclusiv, pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de:- specialist în secția Reglementarea activității unităților de alimentație publică;- specialist superior în cadrul secției Reglementarea activității piețelor și unităților de prestări servicii;- specialist prinicpal în cadrul secției Reglementarea activității unităților comerciale. Documentele se depun în incinta Direcţiei (mun. Chişinău, şos. Hînceşti, 53 „a”), bir. 6, telefon de contact (022) 226939, (022) 222164, Serviciul resurse umane sau la adresa electronică: dc@pmc.md.
  A N U N Ţ privind desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul Direcţiei generale economie, reforme şi relaţii patrimoniale a Consiliului municipal Chişinău
  19.11.2018 17:41   14681 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în secţia patrimoniu, inventariere şi înregistrare (perioadă determinată). Termenul - limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este de 30 zile din ziua publicării anunţului (18.12.18) . Locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului este Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale, str. Columna, 106 bir. 20, telefon de contact 022- 22-02-48.
  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU - LISTA candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în cadrul Direcției relații externe, cooperare regională și integrare europeană
  19.11.2018 17:17   11579 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Concursul pentru ocuparea funcței publice vacante de specialist principal în cadrul Direcției relații externe, cooperare regională și integrare europeană va avea loc la data de 28 noiembrie, curent, ora 09.00, în sala de ședințe a Primăriei municipiului Chișinău” (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83, etaj 2, bir.13).
  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU - LISTA candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în cadrul Direcției relații publice
  19.11.2018 09:47   189 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în cadrul Direcției relații publice va avea loc la data de 21 noiembrie 2018, ora 09.00, în Sala de ședințe a Primăriei municipiului Chișinău (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83, et.2, bir. 13).
  DIRECȚIA CULTURĂ A CONSILIULUI MUNICIPAL CHIȘINĂU - A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiilor vacante de director în instituțiile de învățământ extrașcolar
  16.11.2018 09:07   12095 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Direcţia Cultură Consiliului municipal Chişinău anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante de director în următoarelor instituţii de învăţămînt artistic extrașcolar:1. Școala de muzică ”Maria Bieșu” (profilul: muzică)2. Școala de muzică ”Eugen Doga” (profilul: muzică);Actele vor fi depuse la serviciul resurse umane, Direcția Cultură pe adresa: Chișinău, str. București, 68, biroul 612.Data-limită de depunere a actelor – 16 decembrie 2018.Persoana responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare: Liliana Scurtu, telefon de contact:(022) 210374
  1 2 3 4 »»