• Prima   /  Informații   /  Posturi vacante

  Posturi vacante

  ianuarie   februarie   martie   aprilie   mai   iunie   iulie   august   septembrie   octombrie   noiembrie   decembrie
  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU - ANUNŢ cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de specialist superior (3 unități) în cadrul Serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale de sector din cadrul Direcţiei de colectare a impozitelor şi taxelor locale
  27.10.2017   235 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Scopul general al funcţiei – administrarea impozitelor şi taxelor locale aferente Bugetului unităţii administrativ-teritoriale, ce urmează a fi vărsate de către contribuabilii persoane fizice–cetăţeni. Propagarea şi aplicarea legislaţiei fiscale ce ţine de impozitele şi taxele locale.Studii:- superioare, de licenţă sau echivalente în domeniul economico-financiar;- cursuri de perfecţionare profesională în domeniul fiscal sau administrație publică.Experienţă profesională:- 6 luni de experienţă profesională în domeniu.Termenul-limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este până la data de 20 noiembrie 2017. Depunerea documentelor de participare la concurs şi desfăşurarea concursului vor avea loc la Primăria municipiului Chişinău (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 83), bir. 56, telefon de contact 0(22) 20-15-30, Serviciul resurse umane.
  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU - ANUNŢ cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de specialist principal (2 unități) în cadrul Serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale de sector din cadrul Direcţiei de colectare a impozitelor şi taxelor locale
  27.10.2017   90 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Scopul general al funcţiei – administrarea plăţilor fiscale aferente bugetului municipiului Chişinău, ce urmează a fi vărsate de către contribuabili şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier), asigurând propagarea şi aplicarea legislaţiei fiscale ce ţine de administrarea impozitelor şi taxelor locale;Studii:- superioare, de licenţă sau echivalente în domeniul economico-financiar;- cursuri de perfecţionare profesională în domeniul fiscal sau administrație publică.Experienţă profesională:- 1 an de experienţă profesională în domeniu.Termenul-limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este până la data de 20 noiembrie 2017. Depunerea documentelor de participare la concurs şi desfăşurarea concursului vor avea loc la Primăria municipiului Chişinău (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 83), bir. 56, telefon de contact 0(22) 20-15-30, Serviciul resurse umane.
  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU - ANUNŢ cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de șef-adjunct al direcției, șef al Serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale de sector din cadrul Direcţiei de colectare a impozitelor şi taxelor locale
  27.10.2017   109 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Scopul general al funcţiei – asigurarea coordonării activităților de administrare a impozitelor și taxelor locale, cât și propagarea legislației fiscale aferente și acordarea suportului metodologic către părțile interesate.;Studii:- superioare, de licenţă sau echivalente în domeniul economico-financiar;- cursuri de perfecţionare profesională în domeniul fiscal sau administrație publică.Experienţă profesională:- 3 ani de experiență profesională în domeniu.Termenul-limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este până la data de 20 noiembrie 2017. Depunerea documentelor de participare la concurs şi desfăşurarea concursului vor avea loc la Primăria municipiului Chişinău (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 83), bir. 56, telefon de contact 0(22) 20-15-30, Serviciul resurse umane.
  A N U N Ţ Pretura sectorului Botanica angajează contabil-casier în cadrul Serviciului contabil al Preturii sectorului Botanica
  06.10.2017   87 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Scopul general al funcţiei: Organizarea, coordonarea şi evidenţa activităţilor financiar – economice;Nivelul funcţiei: funcţie tehnică;Cerinţe specifice -Studii: medii speciale;-Experienţă profesională: - fără experiență;Persoanele interesate se pot adresa: Telefoane de contact – 022 76 99 44, 022 77 16 14. E-mail – pretura.botanica@pmc.md. Adresa: mun.Chișinău, str.Teilor,10 Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor –Valentina Morozan, specialist principal, Serviciul resurse umane, Vladislav Mereșevschi, șef, Secția administrație publică locală.
  A N U N Ţ Pretura sectorului Botanica anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist în cadrul Secției social-economică a Preturii sectorului Botanica
  06.10.2017   128 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Scopul general al funcţiei: Monitorizarea şi coordonarea amenajării şi salubrizării teritoriului adiacent agenţilor economici;Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs – 06.10.2017 – 27.10.2017 inclusiv;Locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului este mun. Chişinău, str. Teilor,10, bir. 601, 506. Telefoane de contact – 022 76 99 44, 022 77 16 14. Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor –Valentina Morozan, specialist principal, Serviciul resurse umane, Vladislav Mereșevschi, șef, Secția administrație publică locală.
  A N U N Ţ Pretura sectorului Botanica anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în cadrul Secției administrație publică locală a Preturii sectorului Botanica
  06.10.2017   138 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Scopul general al funcţiei: Organizarea şi coordonarea activităţilor în vederea actualizării şi ţinerii la zi a listelor electorale;Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs – 06.10.2017 – 27.10.2017 inclusiv;Locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului este mun. Chişinău, str. Teilor,10, bir. 601, 506. Telefoane de contact – 022 76 99 44, 022 77 16 14. E-mail – pretura.botanica@pmc.md.
  A N U N Ţ Pretura sectorului Botanica anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în cadrul Secției cultură, tineret și sport a Preturii sectorului Botanica
  06.10.2017   117 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Scopul general al funcţiei: Promovarea în teritoriu a politicii de stat în domeniul tineretului, culturii fizice şi sportului;Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs – 06.10.2017 – 27.10.2017 inclusiv.Locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului este mun. Chişinău, str. Teilor,10, bir. 601, 506. Telefoane de contact – 022 76 99 44, 022 77 16 14. E-mail – pretura.botanica@pmc.md.
  A N U N Ţ concurs pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de specialist superior în cadrul Direcţiei de arhivă Chişinău
  27.10.2016   330 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Scopul general al funcţiei: Contribuirea la completarea fondurilor Direcţiei de arhivă Chişinău, păstrarea de stat a documentelor în arhivele departamentale ale instituţiilor – sursă de completare a Direcţiei, organizarea lucrărilor de secretariat în autorităţile publice locale şi în instituţiile din subordinea acestora, cât şi în întreprinderile nestatale.
  A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în cadrul Direcţiei relaţii externe, cooperare regională şi integrare europeană
  27.10.2016   1068 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Scopul general al funcţiei: • Promovarea relaţiilor internaţionale ale municipiului Chişinău cu oraşele partenere şi organizaţiile internaţionale; asigurarea respectării etichetei protocolare; garantarea contactului continuu cu oraşele înfrăţite şi stabilirea de noi relaţii; promovarea integrării europene şi a cooperării regionale; promovarea imaginii municipiului Chişinău pe plan extern; atragerea investiţiilor străine în municipiul Chişinău.
  Direcţia generală transport public şi căi de comunicţie a Consiliului municipal Chişinău anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante : - șef al Secţiei resurse umane – 1 unitate
  25.10.2016   214 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Scopul general al funcţiei :Contribuie la realizarea obiectivelor strategice ale autorităţii publice prin promovarea şi implementarea unui management eficient al resurselor umane în cadrul Direcţiei generale transport public şi căi de comunicaţie.
  1 2 3 »»