• Prima   /  Informații   /  Posturi vacante

  Posturi vacante

  ianuarie   februarie   martie   aprilie   mai   iunie   iulie   august   septembrie   octombrie   noiembrie   decembrie
  DIRECŢIA CULTURĂ anunță (repetat) prelungirea termenului de depunere a dosarelor pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice vacante de specialist principal în secția achiziții
  11.01.2018   465 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Termenul-limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, este până la data de 31 ianuarie 2018.
  Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior şi specialist în Direcţia relaţii patrimoniale
  26.01.2017   166 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Condiţiile de participare la concurs:• Să deţină cetăţenia Republicii Moldova şi domiciliul stabil în Republica Moldova;• Să cunoască limba de stat;• Capacitatea deplină de exerciţiu;• Fără antecedente penale;• Să nu fi fost distituit dintr-o funcţie publică sau să nu i se fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;• Să nu depăşească limita vârstei de pensionare;• Studii: superioare juridice, economice, tehnice; Vechimea în muncă : minimum 1 an de experienţă profesională în domeniu- pentru specialistul superior; 6 luni de experienţă profesională în domeniu- pentru specialist.Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este de 30 zile din ziua publicării anunţului.Locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului este Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale, str.Columna, 106 bir.20, telefon de contact 22-02-48.
  Concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist pentru protecţia copilului în conflict cu legea în cadrul Direcţiei pentru protecţia drepturilor copilului din sectorul Centru
  20.01.2017   178 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Scopul general al funcţiei: Contribuie la prevenirea şi combaterea delincvenţei juvenile în sector.Cerinţe specifice pentru participare la concurs: Studii: în domeniu pedagogiei, psihologiei, asistenţei sociale sau juridice. Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este data de 08.02.2017. Depunerea actelor de participare la concurs va avea loc la Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului, Serviciul resurse umane, situat pe adresa mun. Chişinău, str. A. Vlăhuţă 3, bir. 14, telefon de contact 022 22 60 98.
  Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de şef al Serviciului resurse umane
  20.01.2017   96 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist jurist în cadrul Serviciului resurse umane. Scopul general al funcţiei:Eficientizarea activităţii autorităţii publice prin implimentarea politicii şi procedurilor moderne de lucru cu personalul, crearea unui corp de funcţionari publici profesionişti, în vederea realizării optime ale obiectivelor DMPDC. Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este data de 08.02.2017. Depunerea actelor de participare la concurs va avea loc la Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului, Serviciul resurse umane, situat pe adresa mun. Chişinău, str. A. Vlăhuţă 3, bir. 14, telefon de contact 022 22 60 98.
  A N U N Ţ despre desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în direcţia economie, reforme și dezvoltare durabilă, Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale a Consiliului municipal Chişinău
  12.01.2017   103 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Denumirea funcţiei publice vacante: specialist principal în direcţia economie, reforme și dezvoltare durabilă; Condiții specifice: Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente, în domeniul economiei ;Experienţă profesională - vechimea în muncă în domeniul economic – 1 an; Locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului este Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale, str.Columna, 106 bir. 20, telefon de contact (022) 22-02-48. Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este de 30 zile din ziua publicării anunţului.
  A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef al Direcției generale educație, tineret și sport
  09.01.2017   226 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Primăria municipiului Chişinău anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef al Direcției generale educație, tineret și sport. Scopul general al funcţiei: Organizarea și monitorizarea funcționării sistemului educațional municipal, implementarea politicilor educaționale de stat în cadrul instituțiilor subordonate, asigurarea respectării legislației în domeniul educației în sistemul educațional municipal, orientarea și consilierea metodologică a procesului educaţional pentru atingerea obiectivelor stabilite, precum și realizarea altor sarcini de bază și atribuții de serviciu ale direcției generale.TERMENUL DE DEPUNERE A DOCUMENTELOR:Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este până la data 1 februarie 2017. Depunerea documentelor de participare la concurs şi desfăşurarea concursului vor avea loc la sediul Primăriei municipiului Chişinău din bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 83, (bir. 56, Serviciul resurse umane).Date de contact: tel. 022-20-15-30, adresă de email: irina.voicu @pmc.md.
  Concurs pentru ocuparea funcţiilor publice în cadrul Preturii Ciocana
  18.01.2013   2411 Accesări  

  Pretura sectorului Ciocana anunţă concurs pentru următoarele funcţii publice vacante:- specialist în Secţia cultură, tineret şi sport- şef al Secţiei cultură, tineret şi sport- specialist principal în Secţia locativ-comunală (temporar vacantă)- specialist principal în Secţia locativ-comunală (responsabil de salubrizare) 
  1 2 »»