• Prima   /  Informații   /  Posturi vacante

  Posturi vacante

  ianuarie   februarie   martie   aprilie   mai   iunie   iulie   august   septembrie   octombrie   noiembrie   decembrie
  A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea probei scrise în cadrul concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul Preturii sectorului Botanica - specialist principal, Serviciul juridic
  23.08.2017   107 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Pretura sectorului Botanica anunţă desfăşurarea probei scrise (cu durata de 1,5 ore astronomice) în incinta Preturii, biroul 604, la data de 29.08.2017, ora 09.00.
  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU anunță Concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior în cadrul Secţiei asistenţă juridică în domeniul relaţiilor patrimoniale şi comerţului a Direcţiei asistenţă juridică
  18.08.2017   83 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Scopul general al funcţiei: Examinarea corespondenţei curente, pregătirea răspunsurilor adresate solicitanţilor, acordarea asistenţei juridice subdiviziunilor Consiliului municipal Chişinău/Primăriei municipiului Chişinău şi reprezentarea intereselor Primăriei şi a Consiliului municipal Chişinău în instanţele de judecată, organele procuraturii, poliţiei şi alte organe de resort, călăuzindu-se de legislaţia Republicii Moldova, documentele de directivă ale organelor ierarhic superioare, deciziile Consiliului municipal Chişinău şi dispoziţiile Primarului General al municipiului Chişinău.Studii: superioare în domeniul juridic, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente. Vechime în muncă: cel puţin 6 luni de experienţă profesională în domeniul juridic. Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă şi interviul până la data _5_septembrie 2017.Depunerea documentelor de participare la concurs şi desfăşurarea concursului vor avea loc la Primăria municipiului Chişinău (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 83), bir. 56, telefon de contact 022-201530, Serviciul resurse umane, adresa de email: irina.voicu @pmc.md.
  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU anunță Concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în cadrul Secţiei asistenţă juridică, în domeniul social-cultural, secretariat şi documentare a Direcţiei asistenţă juridică
  18.08.2017   89 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Scopul general al funcţiei: Examinarea corespondenţei curente, pregătirea răspunsurilor adresate solicitanţilor, acordarea asistenţei juridice subdiviziunilor Consiliului municipal Chişinău/Primăriei municipiului Chişinău şi reprezentarea intereselor Primăriei şi a Consiliului municipal Chişinău în instanţele de judecată, organele procuraturii, poliţiei şi alte organe de resort, călăuzindu-se de legislaţia Republicii Moldova, documentele de directivă ale organelor ierarhic superioare, deciziile Consiliului municipal Chişinău şi dispoziţiile Primarului General al municipiului Chişinău.Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, până la data de 5 septembrie 2017.Depunerea documentelor de participare la concurs şi desfăşurarea concursului vor avea loc la Primăria municipiului Chişinău (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 83), bir. 56, telefon de contact 022-201530, Serviciul resurse umane, adresa de email: irina.voicu@pmc.md.
  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU anunță Concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de auditor intern principal în cadrul Direcţiei audit intern
  18.08.2017   60 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Scopul general al funcţiei: Realizarea activităților de audit în cadrul misiunilor de audit intern, în scopul evaluării sistemelor de management și control, inclusiv a riscurilor asociate operațiunilor, oferind o asigurare rezonabilă, prin formularea în mod independent și obiectiv a constatărilor și recomandărilor. Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă şi interviul până la data de 5 septembrie 2017 .Depunerea documentelor de participare la concurs şi desfăşurarea concursului vor avea loc la Primăria municipiului Chişinău (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 83), bir. 56, telefon de contact 022-201530, Serviciul resurse umane, adresa de email: irina.voicu@pmc.md .
  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU anunță Concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de auditor intern în cadrul Direcţiei audit intern
  18.08.2017   98 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Scopul general al funcţiei: Realizarea activităților de audit în cadrul misiunilor de audit intern, în scopul evaluării sistemelor de management și control, inclusiv a riscurilor asociate operațiunilor, oferind o asigurare rezonabilă, prin formularea în mod independent și obiectiv a constatărilor și recomandărilor. Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă şi interviul până la data de 5 septembrie 2017 .Depunerea documentelor de participare la concurs şi desfăşurarea concursului vor avea loc la Primăria municipiului Chişinău (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 83), bir. 56, telefon de contact 022-201530, Serviciul resurse umane, adresa de email: irina.voicu@pmc.md.
  A N U N Ţ privind desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul Direcţiei generale economie, reforme şi relaţii patrimoniale a Consiliului municipal Chişinău - specialist în Secţia managementul resurselor umane
  11.08.2017   53 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Denumirea funcţiei publice vacante: specialist în Secţia managementul resurselor umane;Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este de 30 zile din ziua publicării anunţului;Locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului este Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale, str.Columna, 106 bir.20, telefon de contact 22-02-48.
  A N U N Ţ privind desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul Direcţiei generale economie, reforme şi relaţii patrimoniale a Consiliului municipal Chişinău - specialist principal în Serviciul tehnologii şi securitate informaţională a patrimoniului municipal din cadrul Direcţia relaţii patrimoniale
  11.08.2017   64 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Denumirea funcţiei publice vacante: specialist principal în Serviciul tehnologii şi securitate informaţională a patrimoniului municipal din cadrul Direcţia relaţii patrimoniale. Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este de 30 zile din ziua publicării anunţului. Locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului este Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale, str.Columna, 106 bir. 20, telefon de contact 022 22-02-48.
  1 2 »»