• Prima   /  Informații   /  Posturi vacante

  Posturi vacante

  ianuarie   februarie   martie   aprilie   mai   iunie   iulie   august   septembrie   octombrie   noiembrie   decembrie
  A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea interviului în cadrul concursului privind ocuparea funcţiiei publice vacante de specialist principal pe termen determinat, Direcţia examinare petiţii şi distribuire a ajutorului material în cadrul Direcţiei generale a Fondului municipal Chişinău de susţinere socială a populaţiei şi totalizarea concursului
  30.05.2017   115 Accesări  
  Descarcă : româna  

  În baza totalizării concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal, pe termen determinat, Direcţia examinare petiţii şi distribuire a ajutorului material şi în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009 şi procesului - verbal nr.3 al Comisiei de concurs din 30 mai 2017, Direcţia generală a Fondului municipal Chişinău de susţinere socială a populaţiei, anunţă angajarea dnei Grîu Taisa în funcţia de specialist principal, pe termen determinat.
  Direcţia generală a Fondului municipal Chişinău de susţinere socială a populaţiei A N U N Ţ Ă desfăşurarea probei scrise şi a interviului în cadrul concursului privind ocuparea funcţiei vacante de specialist principal pe termen determinat şi prelungirea datei-limită de depunere a documentelor în cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior
  26.05.2017   63 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Direcţia generală a Fondului municipal Chişinău de susţinere socială a populaţieiA N U N Ţ Ădesfăşurarea probei scrise şi a interviului în cadrul concursului privind ocuparea funcţiei vacante de specialist principal pe termen determinat şi prelungirea datei-limită de depunere a documentelor în cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior (1 unitate) pe termen nedeterminat Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei vacantă de specialist principal pe termen determinat în cadrul Direcţiei examinare petiţii şi distribuire a ajutorului material: 1. Buzila Cristina2. Grîu Taisa
  A N U N Ţ privind desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul Direcţiei generale economie, reforme şi relaţii patrimoniale a Consiliului municipal Chişinău - : specialist în Secţia managementul resurselor umane.
  19.05.2017   95 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Scopul şi sarcinile de bază: 1.Asigurarea respectării tehnicii securităţii şi protecţiei muncii, elaborarea, implementarea actelor normative privind protecţia muncii. 2.Asigurarea realizării procesului de evidenţă militară a funcţionarilor publici, precum şi a personalului contractual din cadrul Direcţiei generale, supus evidenţei militare şi asigurarea raportării documentare conform legislaţiei în vigoare. 3.Asigurarea evidenţei bunurilor materiale aflate în gestiunea Direcţiei generale şi a responsabilităţii materiale integrale pentru bunurile aflate în gestiunea Direcţiei generale economie, reforme şi relaţii patrimoniale. 4.Participarea în cadrul comisiilor de inventariere a bunurilor materiale, asigurarea executării hotărârilor privind casarea, scoaterea din evidenţă a bunurilor din inventar, întocmind documentele specifice în acest sens. 8.5.Asigurarea aprovizionării tehnico-materială a Direcţiei generale economie, reforme şi relaţii patrimoniale.• Studii: superioare juridice, economice, tehnice; Vechimea în muncă : doi ani de experienţă profesională în domeniu Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este de 30 zile din ziua publicării anunţului Locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului este Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale, str.Columna, 106 bir.20, telefon de contact 22-02-48.
  A N U N Ţ Pretura sectorului Botanica anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de contabil-șef, Serviciul contabil al Preturii sectorului Botanica
  16.05.2017   111 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Scopul general al funcţiei: Organizarea, coordonarea şi dirijarea activităţii Serviciului; realizarea şi evidenţa activităţilor financiar – economice. Cerinţe specifice • Studii: superioare în domeniul contabilității• Experienţă profesională: 1 an în domeniu.Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs, care va include proba scrisă și interviul, de la data de 12 mai 2017 până la data de 31 mai 2017 inclusiv.Locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului este mun. Chişinău, str. Teilor,10, bir.606,607. Telefoane de contact – 022 76 95 55, 022 76 88 77. E-mail – pretura.botanica@pmc.md.Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor –dna Valentina Morozan, specialist principal, Secția administrație publică locală.
  A N U N Ţ Pretura sectorului Botanica anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de specialist superior în cadrul Secţiei locativ-comunale a Preturii sectorului Botanica
  16.05.2017   93 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Scopul general al funcţiei: Implementarea politicilor de acordarea a compensaţiilor sociale, monitorizarea activității Cooperativelor de Construcții a Locuințelor și fondului departamental .Cerinţe specifice • Studii: superioare • Experienţă profesională: nu este obligatoriu. Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs, care va include proba scrisă și interviul, de la data de 12 mai 2017 până la data de 31 mai 2017 inclusiv. Locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului este mun. Chişinău, str. Teilor,10, bir.606, 607. Telefoane de contact – 022 76 95 55, 022 76 88 77. E-mail – pretura.botanica@pmc.md.Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor – dna Valentina Morozan, specialist principal, Secția administrație publică locală.
  A N U N Ț Pretura sectorului Botanica anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de specialist superior în cadrul Secţiei administraţie publică locală a Preturii sectorului Botanica
  16.05.2017   57 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Scopul general al funcţiei: elaborarea strategiei de relații publice pentru promovarea imaginii pozitive a Preturii.Cerinţe specifice Studii: superioare domeniul informatică, drept sau administrație publicăExperienţă profesională: – 6 luni;Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs, care va include proba scrisă și interviul, de la data de 12 mai 2017 până la data de 31 mai 2017 inclusiv.Locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului este: mun. Chişinău, str. Teilor,10, Pretura sectorului Botanica, bir.606,607. Telefoane de contact – 022 76 95 55, 022 76 88 77. E-mail – pretura.botanica@pmc.md.Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor – dna Valentina Morozan, specialist principal, Secția administrație publică locală.
  A N U N Ţ Pretura sectorului Botanica anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de specialist superior în cadrul Secției administrație publică locală a Preturii sectorului Botanica
  16.05.2017   49 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Scopul general al funcţiei: Asigurarea implementării şi funcţionării sistemului administraţiei publice locale la nivel de sector. Cerinţe specifice: Studii: superioare domeniul administrație publică, filologie sau jurnalism Experienţă profesională: 6 luni experiență în domeniu.Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs, care va include proba scrisă și interviul, de la data de 12 mai 2017 până la data de 31 mai 2017 inclusiv.Locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului este mun. Chişinău, str. Teilor,10, bir.606,607. Telefoane de contact – 76 95 55, 76 88 77. E-mail – pretura.botanica@pmc.md.Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor – dna Valentina Morozan, specialist principal, Secția administrație publică locală.
  Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior şi specialist în Direcţia relaţii patrimoniale.
  11.05.2017   96 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Scopul şi sarcinile de bază a: - specialistului superior:1. Efectuarea inventarierii patrimoniului municipal.2. Elaborarea actelor necesare privind rezultatele inventarierii efectuate.3. Verificarea şi examinarea la faţa locului cu reprezentantul de la Oficiul Cadastral Teritorial Chişinău a bunurilor imobile în scopul înregistrării proprietarului.4. Elaborarea şi acumularea documentelor necesare privind înregistrarea drepturilor de proprietate asupra bunurilor imobile.5. Asigurarea întocmirii şi reactualizării listelor încăperilor libere şi prezentarea acestora în modul stabilit.- specialistului1. Examinarea cererilor şi petiţiilor parvenite în termenii stabiliţi de legislaţie, inspectarea la faţa locului, încăperile solicitate în locaţiune/folosinţă, cesiunea locaţiunii şi etc. cu perfectarea actului de inspectare respectiv.2.Verificarea respectării condiţiilor contractuale de către locatari şi perfectarea actelor necesare.3.Elaborarea acordurilor adiţionale de introducere a unor modificări în contractele încheiate anterior în baza deciziilor respective ale Consiliului municipal Chişinău, în cazul modificării cadrului legal şi solicitărilor parvenite.4.Ţinerea registrelor, actelor de inspectare la faţa locului, reclamaţiilor perfectate şi transmise în direcţia asistenţă juridică a Primăriei municipiului Chişinău.5. Introducerea datelor (penalităţilor) din reclamaţii în baza de date, urmărirea executării acestora.6.Asigură prezentarea dărilor de seamă, întocmirea planului şi raportului de activitate a direcţiei relaţii patrimoniale.Vechimea în muncă : minimum 1 an de experienţă profesională în domeniu- pentru specialistul superior; 6 luni de experienţă profesională în domeniu- pentru specialist.Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este de 20 zile din ziua publicării anunţului. Locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului este Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale, str.Columna, 106 bir.20, telefon de contact 22-02-48.
  DIRECŢIA GENERALĂ LOCATIV COMUNALĂ ȘI AMENAJARE anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef Serviciu control intern
  05.05.2017   95 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Sarcinile de bază: 1. Efectuează activităţi de control întern pentru evaluarea sistemelor de management financiar ale entităţii auditate. 2. Participă la procesul de urmărire a implementării recomandărilor de control; 3. Informează sistematic directorul DGLCA despre procesul de realizare a sarcinilor de control, prevăzute în programul de lucru al serviciului control intern.Studii: - superioare, licenţă sau echivalentă în economie, finanţe, drept, contabilitate şi audit;• Cursuri de perfecţionare profesională în domeniul managementului şi administraţiei publice, auditului public intern.• 2 ani de experienţă după absolvire în domeniul control sau alt domeniu aferent ( management financiar, revizie şi control);Termenul-limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, de la data de 10 mai 2017 până la data de 29 mai 2017.Depunere documentelor de participare la concurs şi desfăşurarea concursului vor avea loc la Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare ( str. Mihai Eminescu, 33, bir. 2, telefon de contact: 022 24-33-71, Serviciul resurse umane.
  Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunță despre prelungirea termenului concursului până la data de 15.06.2016 pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist jurist în cadrul Serviciului resurse umane
  31.05.2016   466 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist jurist în cadrul Serviciului resurse umane.
  1 2 3 »»