• Prima   /  Informații   /  Posturi vacante

  Posturi vacante

  ianuarie   februarie   martie   aprilie   mai   iunie   iulie   august   septembrie   octombrie   noiembrie   decembrie
  A N U N Ţ privind desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul Direcţiei generale economie, reforme şi relaţii patrimoniale a Consiliului municipal Chişinău - specialist principal în Serviciul tehnologii şi securitate informaţională a patrimoniului municipal din cadrul Direcţia relaţii patrimoniale
  20.03.2019   227 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Scopul şi sarcinile de bază :1. Asigurarea elaborării şi administrării programelor privind evidenţa şi gestionarea patrimoniului municipal.2.Asigurarea implementării programelor IT privind evidenţa şi gestionarea patrimoniului municipal.3. Asigurarea confidenţialităţii informaţiei, prevenirea accesării informaţiei de către persoanele fără drepturi şi împuterniciri corespunzătoare. 4. Asigurarea integrităţii informaţiei din Registrul patrimoniului municipal. 5. Asigurarera controlului tehnologiei de utilizare şi prelucrare a informaţiei cu privire la gestionarea programelor de evidenţa şi gestionarea patrimoniului municipal.6. Asigurarea evidenţei debitorilor în bugetul municipal de la acordarea serviciilor de locaţiune. Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este de 20 zile din ziua publicării anunţului. Locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului este Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale, str. Columna, 106, bir. 20, telefon de contact: (022) 22-02-48 sau prin poştă /prin e-mal: eugenia_376@mail.ru.
  DIRECŢIA GENERALĂ LOCATIV COMUNALĂ ŞI AMENAJARE A CONSILIULUI MUNICIPAL CHIȘINĂU anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de: specialist superior, Serviciul serviciul gestionarea animalelor de companie și specialist superior, Serviciul asistenţă juridică
  20.03.2019   68 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Termenul - limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă şi interviul este de la 20 martie 2019 până la 09 aprilie 2019. Depunerea documentelor de participare la concurs şi desfăşurarea concursului vor avea loc la Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare (str. Mihai Eminescu, 33) , telefon de contact 24-33-71, Serviciul resurse umane.
  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU - ANUNȚ cu privire la desfășurarea Concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de șef al Direcției generale asistență socială și sănătate a Consiliului municipal Chișinău
  14.03.2019   891 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Scopul general al funcției:-asigurarea managementului efectiv și eficient al activității Direcției generale asistență socială șisănătate privind elaborarea, promovarea, implementarea și monitorizarea politicilor, strategiilor și programelor naționale și municipale în domeniul asistenței sociale și de sănătate.Experiență profesională: 10 ani în domeniul de specialitate, 5 ani activitate managerială;Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă și interviul - până la data de 31 martie 2019.Depunerea documentelor de participare la concurs și desfășurarea concursului vor avea loc la Primăria municipiului Chișinău (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83), bir. 58, telefon de contact: (022) 201533, adresa de email: cristina.spinu@pmc.md.
  Direcția generală educație, tineret și sport a Consiliului municipal Chișinău anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de Șef al Direcției educație, tineret și sport sectorul Botanica și Șef al Direcției educație, tineret și sport, sectorul Ciocana
  12.03.2019   3000 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Scopul general al funcției: Asigură promovarea şi realizarea în teritoriu a politicii educaţionale a statului privindasigurarea condiţiilor optime de dezvoltare şi de desfăşurare a procesului educaţional.Data-limită de depunere a actelor: 27 martie 2019, ora 17.00;Actele vor fi depuse în secţia resurse umane a Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport, pe adresa: Chişinău, str. Mitropolit Dosoftei, 99, biroul 13, prin poştă sau e-mail.Informaţii suplimentare referitoare la concurs - pe pagina web a Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport: chisinauedu.md, posturi vacante.
  ANUNȚ cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcțiilor publice vacante în cadrul Direcției generale finanțe a Consiliului municipal Chișinău: specialist superior (1 unitate) - Secția finanțe în învățământ și cultură, Ditecția buget și sinteză; specialist superior (1 unitate) - Serviciul investiții, Direcția buget și sinteză; specialist principal (1 unitate) - Serviciul finanțe în ocrotirea sănătății și asistență socială, Direcția buget și sinteză
  06.03.2019   1317 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Direcția generală finanțe - Telefon de contact: (022) 22-69-29. Persoana responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare și de primirea documentelor - Olga Mocanu. E-mail : olga.mocanu.dgf@cmc.md; Adresa poștală: mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab, 57; Data-limită de depunere a actelor: 04 aprilie 2019.
  ANUNȚ cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcțiilor publice vacante în cadrul Direcției generale finanțe a Consiliului municipal Chișinău - specialist principal al Serviciului resurse umane
  06.03.2019   3705 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Scopul general aI funcției: asigurarea unui management eficient al resurselor umane prin organizarea activităților de recrutare, selectare și avansare potrivit calităților și competenței profesionale, precum și formarea unui corp de funcționari profesioniști.Direcția generală finanțe - Telefon de contact: (022) 22-69-29. Persoana responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare și de primirea documentelor - Olga Mocanu. E-mail : olga.mocanu.dgf@cmc.md; Adresa poștală: mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab, 57; Data-limită de depunere a actelor: 04 aprilie 2019.
  ANUNȚ cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcțiilor publice vacante în cadrul Direcției generale finanțe a Consiliului municipal Chișinău - specialist superior (2 unități) în cadrul Secției verificarea corectitudinii evidenței bugetare, Direcția rapoarte financiare
  06.03.2019   1105 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Direcția generală finanțe - Telefon de contact: (022) 22-69-29.E-mail : olga.mocanu.dgf@cmc.md; Adresa poștală: mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab,57;Persoana responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare și de primirea documentelor - Olga Mocanu.Data-limită de depunere a actelor: 04 aprilie 2019.
  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU - ANUNŢ cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal (2 unități) în cadrul Serviciului de colectare a impozitelor și taxelor locale de sector din cadrul Direcției de colectare a impozitelor și taxelor locale
  06.03.2019   1426 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Depunerea documentelor de participare la concurs și desfășurarea concursului vor avea loc la Primăria municipiului Chișinău (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83), bir. 56, telefon de contact: 022 20-15-33, Serviciul Resurse Umane (dna Cristina Spânu).Termenul-limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs este până la data de 26 martie 2019.
  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU - ANUNŢ cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior (2 unități) în cadrul Serviciului de colectare a impozitelor și taxelor locale de sector din cadrul Direcției de colectare a impozitelor și taxelor locale
  06.03.2019   605 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Depunerea documentelor de participare la concurs și desfășurarea concursului vor avea loc la Primăria municipiului Chișinău (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83), bir. 56, telefon de contact: 022 20-15-33, Serviciul Resurse Umane (dna Cristina Spânu).Termenul-limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs este până la data de 26 martie 2019.
  Anunț - Concurs privind ocuparea funcției publice vacante de șef serviciu resurse umane din cadrul Direcției generale transport public și căi de comunicație
  06.03.2019   3709 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs - 25.03.2019, ora 17:00
  Direcția generală educație, tineret și sport a Consiliului municipal Chișinău anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de Director al Centrului Municipal de Tineret Chișinău
  05.03.2019   5461 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Termen-limită de depunere a documentelor: 25 martie 2019, ora 17.00. Locul depunerii actelor: mun. Chișinău, str. Mitropolit Dosoftei, 99, biroul 7.
  Primăria municipiului Chişinău - ANUNŢ cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Șef al Direcției Relaţii Publice și Buget Civil
  28.02.2019   2250 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Scopul general al funcției - Promovarea și implementarea unui management eficient de comunicare și informare privind activitatea Primăriei municipiului Chișinău, asigurarea transparenței în activitatea administrației publice municipale; Purtător de cuvânt al Primăriei municipiului Chișinău și al primarului general al municipiului Chișinău.Termenul-limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă și interviul, este până la data de 15 martie 2019.Depunerea documentelor de participare la concurs și desfășurarea concursului vor avea loc la Primăria municipiului Chișinău (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83), bir. 56.Persoană de contact: Cristina Spînu, telefon: (022) 20-15-33, adresa de e-mail: cristina.spinu@pmc.md.
  Primăria municipiului Chişinău - ANUNŢ cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal pentru comunicare cu mass media, în cadrul Direcţiei Relaţii Publice și Buget Civil
  20.02.2019   1839 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Termenul-limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este până la data de 22 martie 2019.Persoană de contact: Cristina Spînu, telefon: (022) 20-15-33, adresa de e-mail: cristina.spinu@pmc.md.
  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU, COMISIA DE CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI VACANTE - Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior în cadrul Secției asistență juridică în domeniul arhitectural-urbanistic, financiar și transport public a Direcţiei asistenţă juridică
  20.02.2019   7907 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Concursul pentru ocuparea funcţei publice vacante de specialist superior în cadrul Direcţiei asistenţă juridică va avea loc la data de 13 martie, curent, ora 09.00 în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Chişinău (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 83, etaj 2, bir. 13):- proba scrisă – ora 09:00, durata – o oră;- întrerupere - o oră;- interviul - după anunţarea rezultatelor probei scrise.
  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU, COMISIA DE CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI VACANTE - Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior în cadrul Secției asistență juridică în domeniul relațiilor patrimoniale și comerțului a Direcţiei asistenţă juridică
  20.02.2019   6981 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Concursul pentru ocuparea funcţei publice vacante de specialist superior în cadrul Direcţiei asistenţă juridică va avea loc la data de 13 martie, curent, ora 09.00 în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Chişinău (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 83, etaj 2, bir. 13):- proba scrisă – ora 09:00, durata – o oră;- întrerupere - o oră;- interviul - după anunţarea rezultatelor probei scrise.
  Primăria Municipiului Chișinău - ANUNȚ cu privire la modificarea datei-limită de depunere a documentelor la concursul privind ocuparea funcțiilor publice vacante de auditor intern, auditor intern principal și auditor intern superior în cadrul Direcției audit intern
  18.02.2019   1427 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Primdria municipiului Chisindu anunță modificarea datei-limită de depunere a documentelor la concursul pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de auditor intern - I (una) unitate, auditor intern principal - 2 (două) unități și auditor intern superior - 2 (două) unități în cadrul Direcției audit intern până la data de de 11 martie 2019.Dosarul de concurs poate fi depus: (i) personal de către candidat sau prin reprezentatul acestuia la adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83 (Primăria municipiului Chișinău, bir. 58 (etajul 2), (ii) expediat prin poștă sau e-mail.Persoana de contact: Svetlana Corcimari, telefon (022) 201-634, adresa de e-mail: svetIana.corcimari@pmc,md.
  DIRECŢIA GENERALĂ LOCATIV-COMUNALĂ ŞI AMENAJARE anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior în serviciul asistenţă juridică
  15.02.2019   7414 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă şi interviul , este de la 15 februarie 2019 până la 06 martie 2019. Depunerea documentelor de participare la concurs şi desfăşurarea concursului vor avea loc în incinta Direcţiei generale locativ-comunală şi amenajare (str. Mihai Eminescu, 33) , telefon de contact 022-24-33-71, serviciul resurse umane.
  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU - ANUNȚ cu privire la modificarea datei-limită de depunere a documentelor la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior în cadrul Secției asistență juridică în domeniul relațiilor patrimoniale și comerțului a Direcției asistență juridică
  05.02.2019   859 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Se anunță modificarea datei-limită de depunere a documentelor la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior în cadrul Secției asistență juridică în domeniul relațiilor patrimoniale și comerțului a Direcției asistență juridică până la data de 15 februarie 2019.
  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU - ANUNȚ cu privire la modificarea datei-limită de depunere a documentelor la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior în cadrul Secției asistență juridică în domeniul arhitectural-urbanistic, financiar și transport public a Direcției asistență juridică
  05.02.2019   765 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Se anunță modificarea datei-limită de depunere a documentelor la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior în cadrul Secției asistență juridică în domeniul arhitectural-urbanistic, financiar și transport public a Direcției asistență juridică pânâ la data de 15 februarie 2019.
  1 2 3 4 5 6 »»