• Prima   /  Informații   /  Posturi vacante

  Posturi vacante

  ianuarie   februarie   martie   aprilie   mai   iunie   iulie   august   septembrie   octombrie   noiembrie   decembrie
  COMUNICAT INFORMATIV
  03.03.2018   718 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Ca urmare a reorganizării prin fuziune (absorbție) a Direcției cultură de către Direcția generală educație, tineret și sport, în conformitate cu Regulamentul de organizate și funcționare a Direcției generale educație, cultură, tineret și sport, aprobat prin decizia Consiliului Municipal Chiqindu nr. 2/4 din 27 .02.2018, Primăria municipiului Chișinău anunță un nou concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de șef al Direcției generale educație, cultură, tineret și sport.În context, anunțul și condițiile de participare la concurs va fi publicat ulterior.
  A N U N Ţ privind desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul Direcţiei generale economie, reforme şi relaţii patrimoniale a Consiliului municipal Chişinău
  28.02.2018   504 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Denumirea funcţiei publice vacante: specialist în secţia evidenţa imobilelor şi chirie;Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este de 30 zile din ziua publicării anunţului;Locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului este Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale, str.Columna, 106 bir.20, telefon de contact 22-02-48.
  A N U N Ţ privind desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul Direcţiei generale economie, reforme şi relaţii patrimoniale a Consiliului municipal Chişinău
  26.02.2018   373 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Denumirea funcţiei publice vacante: specialist principal în Serviciul tehnologii şi securitate informaţională a patrimoniului municipal din cadrul Direcţia relaţii patrimoniale;Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este de 30 zile din ziua publicării anunţului;Locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului este Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale, str.Columna, 106 bir.20, telefon de contact 022 22-02-48.
  Anunț pentru ocuparea funcției vacante de economist principal în cadrul Direcției administrative, Primăria municipiului Chișinău
  15.02.2018   818 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Persoanele interesate sunt rugate de a trimite CV la adresa electronică ludmila.darii@pmc.md, sau a se adresa la tel.(022) 221-002.
  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU - A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef al Direcției generale transport public şi căi de comunicaţie
  31.01.2018   790 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Scopul general al funcţiei:Trasarea direcțiilor principale ale politicii în domeniul dezvoltării și exploatării transportului public și a căilor de comunicații. Asigurarea desfășurării și legalității activității Direcției generale transport public și căi de comunicație.• Cerinţe specifice:Studii:  Superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile de activitate ale Direcției generale: • Autovehicule, nave și aeronave, cu specialitatea: Ingineria transportului auto;• Arhitectură și dezvoltare teritorială, cu specialitatea: Planificare urbană și regională; • Construcții și inginerie civilă, cu specialitatea: Căi ferate, drumuri și poduri. Studii de master în domeniu specializărilor de la ciclu de licență sau master în administrație publică. * Se acceptă persoane cu studii similare în domeniu, absolvite până la aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională și al specialităților în învățământ superior( în vigoare la 30.06.2017);Vechime în muncă: - experienţă profesională 4 ani în domeniu;- experiență managerială de cel puțin 2 ani.Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este până la data 28 februarie 2018.
  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU - A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef al Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului
  31.01.2018   726 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Scopul general al funcţiei: Reprezentarea și conducerea autorității tutelare în municipiul Chișinău și a subdiviziunilor subordonate. Monitorizarea și controlul respectării standardelor minime de organizare și funcționare a sistemului de servicii și instituții din municipiu, care activează în domeniul promovării și respectării drepturilor copilului, îngrijirii copiilor aflați în dificultate și a celor cu dizabilități. Supravegherea respectării drepturilor copilului aflat în dificultate în familia naturală, extinsă sau substantivă. Cerinţe specifice:Studii:  Superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile de activitate ale Direcției generale:• Științe ale educației, cu specialitateaPedagogie Pedagogie (educație socială)PsihopedagogiePsihopedagogie specială• Asistență socială, cu specialitateaAsistență socială Studii de master în domeniile:educațional/administrației publice/management; Certificate privind stagiile de perfecționare profesională în domeniu. * Se acceptă persoane cu studii similare în domeniu, absolvite până la aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională și al specialităților în învățământ superior( în vigoare la 30.06.2017)Vechime în muncă: - experienţă profesională în domeniu de cel puțin 4 ani;- experiență managerială de cel puțin 2 ani.Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este până la data 28 februarie 2018.
  1 2 3 4 5 6 »»