• Prima   /  Informații   /  Posturi vacante

  Posturi vacante

  ianuarie   februarie   martie   aprilie   mai   iunie   iulie   august   septembrie   octombrie   noiembrie   decembrie
  Direcția Generală Finanțe a Consiliului municipal Chișinău: ANUNȚ cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcțiilor publice vacante în cadrul Direcției generale finanțe a Consiliului municipal Chișinău
  17.07.2020 16:31   333 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Secția finanțe în învățământ și cultură, Direcția buget și sinteză - specialist principal - 2 unități; Serviciul investiții, Direcția buget și sinteză - specialist principal - 1 unitate.
  Direcția generală transport public și căi de comunicație, ANUNȚ cu privire la prelungirea concursului prin modificarea datei-limită de depunere a documentelor pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal - jurist în secția resurse umane
  13.07.2020 10:58   283 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Prelungirea concursului prin modificarea datei - limită de depunere a documentelor la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal - jurist în Secția resurse umane, pânî la data de 29 iulie 2020
  Direția municipală pentru protecția drepturilor copilului - Anunț cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcției publice vacante de specialist principal psiholog în cadrul Direcției reintegrare familială și adopție
  10.07.2020 15:51   307 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Termenul limită de depunere a Dosarului de concurs este de 20 zile din data publicării anunțului. Dosarul de concurs va fi depus personal sau prin poștă la sediul Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului din str. Alexandru Vlahuță, 3 (bir. 14), sau prin e-mail la chisinaudmpdc@gamil.com cu indicare la tema mesajului ,, Concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal psiholog în cadrul Direcției reintegrare familială și adopție.
  Direția municipală pentru protecția drepturilor copilului - Anunț cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcției publice vacante de specialist în protecția familiei din cadrul Direcției pentru protecția drepturilor copilului din sectorul Râșcani
  10.07.2020 15:48   255 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Termenul limită de depunere a Dosarului de concurs este de 20 zile din data publicării anunțului. Dosarul de concurs va fi depus personal sau prin poștă la sediul Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului din str. Alexandru Vlahuță, 3 (bir. 14), sau prin e-mail la chisinaudmpdc@gamil.com cu indicare la tema mesajului ,, Concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist în protecția familiei din cadrul Direcției pentru protecția drepturilor copilului din sectorul Râșcani.
  Direția municipală pentru protecția drepturilor copilului - Anunț cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcției publice vacante de specialist în domeniul tutelei/curatelei din cadrul Direcției pentru protecția drepturilor copilului din sectorul Buiucani
  10.07.2020 15:43   257 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Termenul limită de depunere a Dosarului de concurs este de 20 zile din data publicării anunțului. Dosarul de concurs va fi depus personal sau prin poștă la sediul Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului din str. Alexandru Vlahuță, 3 (bir. 14), sau prin e-mail la chisinaudmpdc@gamil.com cu indicare la tema mesajului ,, Concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist în domeniul tutelei/curatelei din cadrul Direcției pentru protecția drepturilor copilului din sectorul Buiucani.
  ANUNȚ: Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante: 1. Secția salubrizare și gestionarea deșeurilor: specialist superior; 2. Serviciul spații verzi și zone de agrement: specialist
  09.07.2020 14:47   248 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs, care va include proba scrisă și interviul este de 20 iulie 2020, inclusiv.Depunerea documentelor de participare la concurs și desfășurarea concursului vor avea loc în incinta Direcției generale locativ-comunală și amenajare ( str. Mihai Eminescu, 33) telefon de contact 022-24-33-71, serviciul resurse umane.
  Direcția generală transport public și căi de comunicație - COMISIA DE CONCURS. Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de șef al Serviciului implementarea proiectelor
  09.07.2020 13:20   211 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Concursul pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de șef al Serviciului imptementarea proiectelor din cadrul Direcției generale transport public și căi de comunicație va avea loc la data de 10.07.2020, cu începere de la ora 14.00 în incinta Direcției generale transport public și căi de comunicație, mun. Chișinău, str. Serghei Lazo nr, 18, etajul l, sala de ședințe.
  Direcția generală transport public și căi de comunicație - COMISIA DE CONCURS. Lista candidaților admiși la proba interviu pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal - Jurist Secția resuse umane
  07.07.2020 08:53   267 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal (jurist) Secția resuse umane din cadrul Direcției generale transport public si căi de comunicație va avea loc la data de 09.07.2020, cu începere de la ora 14.00 în incinta Direcției generale transport public si căi de comunicație, mun. Chișinău, str. Serghei Lazo nr. 18, etajul I, sala de ședință.
  Primăria municipiului Chișinău - ANUNȚ cu privire la desfășurarea Concursului pentru ocuparea funcției publice vacante și temporar vacante de auditor intern superior în cadrul Direcției audit intern
  02.07.2020 16:00   336 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Termenul limită de depunere a dosarului de concurs este data de 20 iulie 2020, inclusiv.Dosarul poate fi depus personal de către candidat sau prin reprezentatul acestuia, la adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83 (Primăria municipiului Chișinău, bir. 56, Direcția managementul resurselor umane sau pe e-mail: cristina.spinu@pmc.md, cu indicare la tema mesajului „Concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de auditor intern superior în cadrul Direcției audit intern”.Pentru informații suplimentare: tel. (022) 20-15-33.
  Direția municipală pentru protecția drepturilor copilului - Anunț cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcțiilor publice vacante de specialist principal în domeniul socio-educativ și comunitar în cadrul Direcției pentru protecția drepturilor copilului din sectorul Centru și Buiucani
  01.07.2020 16:45   320 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Termenul limită de depunere a Dosarului de concurs este 18 iulie 2020, inclusiv. Dosarul de concurs va fi depus personal sau prin poștă la sediul Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului din str. Alexandru Vlahuță, 3 ( bir. 14), sau prin e-mail la: chisinaudmpdc@gmail.com, cu indicare la tema mesajului ,,Concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în domeniul socio-educativ și comunitar în cadrul Direcției pentru protecția drepturilor copilului ( din sectorul Centru sau Buiucani)
  Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare a Consiliului municipal Chișinău - Comisia de concurs: Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de: Specialist superior, Secția trasarea rețelelor; 2. Specialist superior, Secția relații funciare, sectorul comercial; 3. Specialist, Secția autorizări locuințe colective și obiective de utilitate publică
  01.07.2020 15:57   308 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Concursul pentru ocuparea funcției publice vacante va avea loc la data de 07.07.2020, cu începere de la ora 13.00 în incinta Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 83, bir. 54.
  1 2 3 4 5 6 »»