The official page of the Municipality of Chisinau
  • Home
  • /
  • Decision-making process
  • /
  • Pproiect de decizie „Despre aprobarea, în redacție nouă, a Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Echipă mobilă” şi a statului de personal al acestuia”
Submitted for public consultation

Pproiect de decizie „Despre aprobarea, în redacție nouă, a Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Echipă mobilă” şi a statului de personal al acestuia”

Publication date: 18.11.2022 08:00

Stages

18.11.2022 08:00 ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Despre aprobarea, în redacție nouă, a Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Echipă mobilă” şi a statului de personal al acestuia”

Direcţia generală asistență medicală şi socială, inițiază, consultarea publică a proiectului de decizie „Despre aprobarea, în redacție nouă, a Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Echipă mobilă” şi a statului de personal al acestuia”

Scopul proiectului este: consolidarea Serviciului social „Echipă mobilă” din cadrul Direcţiei generale asistenţă medicală şi socială.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este: implementarea recomandărilor Consiliului Național de Acreditare a Prestatorilor de Servicii Sociale, în vederea racordarea cadrului actual de organizare şi funcționare a Serviciului social „Echipă mobilă” la noile reglementări ale legislației naționale în domeniul serviciilor sociale, precum şi optimizarea structurii organizatorice prin revizuirea unităților actuale de personal.

Prevederile de bază ale proiectului sunt: reglementarea într-o nouă redacție a modului de organizare și funcționare, scopul, obiectivele și finanțarea Serviciului social „Echipă mobilă”.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt: sunt atât persoanele cu dizabilități severe şi accentuate cu vârsta de peste 18 ani din municipiul Chișinău, cât și familiile acestora.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt:

1)    Serviciu social „Echipa mobilă” consolidat.

2)    Procese operaționale îmbunătățite.

3)    Structura de personal, optimizat.

Impactul estimat al proiectului de decizie: asigurarea prestării calitative a serviciilor de echipă mobilă.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislația în vigoare: Hotărârea de Guvern nr. 722/2011 „Pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcționarea Serviciului social „Echipă Mobilă” şi a Standardelor minime de calitate”, Legea nr. 123/2010 cu privire la serviciile sociale.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 08.12.2023, pe adresele: marina.buga@dgams.md, zinaida.plugari@dgams.md, anticamera@dgams.md,  sau pe adresa str. M. Eminescu 42, Direcţia asistență socială din cadrul DGAMS.

Proiectul deciziei şi nota informativă sunt disponibile și pe pagina web oficială a Direcţiei www.dgams.md

Materiale aferente: 

1. Nota informativă a Direcției;

2. Proiectul de decizie; 

3. Proiectul Regulamentului.