The official page of the Municipality of Chisinau
  • Home
  • /
  • Decision-making process
  • /
  • ANUNȚ privind organizarea consultărilor publice asupra proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Planului municipal de acțiuni privind prevenirea și controlul infecției HIV/SIDA și a infecțiilor cu transmitere sexuală (ITS) pentru anul 2022, în contextul pandemiei COVID-19”
Submitted for public consultation

ANUNȚ privind organizarea consultărilor publice asupra proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Planului municipal de acțiuni privind prevenirea și controlul infecției HIV/SIDA și a infecțiilor cu transmitere sexuală (ITS) pentru anul 2022, în contextul pandemiei COVID-19”

Publication date: 15.04.2022 08:00

Stages

15.04.2022 08:00 ANUNȚ privind organizarea consultărilor publice asupra proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Planului municipal de acțiuni privind prevenirea și controlul infecției HIV/SIDA și a infecțiilor cu transmitere sexuală (ITS) pentru anul 2022, în contextul pandemiei COVID-19”

Direcția generală asitență medicală și socială inițiază, începând cu data de 18.04.2022, consultarea publică a proiectului de Decizie a Consiliului Municipal Chișinău "Cu privire la aprobarea Planului municipal de acțiuni privind prevenirea și controlul infecției HIV/SIDA și a infecțiilor cu transmitere sexuală (ITS) pentru anul 2022, în contextul pandemiei COVID-19".

Scopul proiectului este: sporirea accesului la serviciile medicale și realizarea activităților de prevenire și control al infecției HIV/SIDA și ITS în rândul populației din mun. Chișinău, în special în rândul tinerilor, inclusiv a acțiunilor de prevenire și control al co-infecțiilor de tuberculoză și hepatite virale B și C.

Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de decizie este condiționată de proiectul Programului Național de prevenire și control al infecției HIV/SIDA și infecțiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2021-2025, urmare a analizei situației epidemiologice, care confirmă actualitatea problemei infecțiilor cu transmitere sexuală (ITS), inclusiv HIV, tuberculoza și hepatitele virale B și C.

Prevederile de bază ale proiectului sunt: Planul municipal de acțiuni privind prevenirea și controlul infecției HIV/SIDA și al infecțiilor cu transmitere sexuală (ITS) pentru anul 2022, în contextul pandemiei COVID-19, partenerii de serviciile implicate, beneficiarii și modul lor de selectare, monitorizarea și raportarea rezultatelor, precum și modalitatea de finanțare.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt: populația generală a mun. Chișinău, în mod special tinerii și grupurile de risc.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării Deciziei supuse consultării publice sunt: cunoștințe corecte și compartamentele sigure de prevenire a HIV și ITS în rândul tinerilor și grupurilor vulnerabile. Acces la servicii de testare benevolă și consiliere confidențială la HIV și alte ITS.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislația în vigoare: Programul Național de prevenire și control al infecției HIV/SIDA și infecțiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2021-2025, Legea nr.10-XVI din 03 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice, Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 „Privind administrația publică locală", Legea nr.136 din 17.06.2016 „Privind statutul municipiului Chișinău".

Recomandările pe marginea proiectului de de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 11.05.2022 la adresa electronică sanatate@dgams.md, sau la adresa poștală str. București nr.35, Direcția sanatate din cadrul DGAMS. Persoană de contact: Nadejda Saranciuc, specialist principal, DGAMS, tel. 022 21-22-36.

Proiectul deciziei: nota informativă, proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea Planului municipal de acțiuni privind prevenirea și controlul infecției HIV/SIDA și a infecțiilor cu transmitere sexuală (ITS) pentru anul 2022, în contextul pandemiei COVID-19", Regulamentul de implementare a acestui Plan sunt disponibile pe pagina web oficială a Direcției www.dgams.md, a Primăriei mun. Chișinău www.chisinau.md, la sediul Direcției, precum și prin expediere prin poștă sau prin alte mijloace disponibile, la solicitarea persoanei interesate.

 

Attached documents

Direcția generală asitență medicală și socială inițiază, începând cu data de 18.04.2022, consultarea publică a proiectului de Decizie a Consiliului Municipal Chișinău "Cu privire la aprobarea Planului municipal de acțiuni privind prevenirea și controlul infecției HIV/SIDA și a infecțiilor cu transmitere sexuală (ITS) pentru anul 2022, în contextul pandemiei COVID-19".

Scopul proiectului este: sporirea accesului la serviciile medicale și realizarea activităților de prevenire și control al infecției HIV/SIDA și ITS în rândul populației din mun. Chișinău, în special în rândul tinerilor, inclusiv a acțiunilor de prevenire și control al co-infecțiilor de tuberculoză și hepatite virale B și C.

Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de decizie este condiționată de proiectul Programului Național de prevenire și control al infecției HIV/SIDA și infecțiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2021-2025, urmare a analizei situației epidemiologice, care confirmă actualitatea problemei infecțiilor cu transmitere sexuală (ITS), inclusiv HIV, tuberculoza și hepatitele virale B și C.

Prevederile de bază ale proiectului sunt: Planul municipal de acțiuni privind prevenirea și controlul infecției HIV/SIDA și al infecțiilor cu transmitere sexuală (ITS) pentru anul 2022, în contextul pandemiei COVID-19, partenerii de serviciile implicate, beneficiarii și modul lor de selectare, monitorizarea și raportarea rezultatelor, precum și modalitatea de finanțare.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt: populația generală a mun. Chișinău, în mod special tinerii și grupurile de risc.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării Deciziei supuse consultării publice sunt: cunoștințe corecte și compartamentele sigure de prevenire a HIV și ITS în rândul tinerilor și grupurilor vulnerabile. Acces la servicii de testare benevolă și consiliere confidențială la HIV și alte ITS.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislația în vigoare: Programul Național de prevenire și control al infecției HIV/SIDA și infecțiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2021-2025, Legea nr.10-XVI din 03 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice, Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 „Privind administrația publică locală", Legea nr.136 din 17.06.2016 „Privind statutul municipiului Chișinău".

Recomandările pe marginea proiectului de de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 11.05.2022 la adresa electronică sanatate@dgams.md, sau la adresa poștală str. București nr.35, Direcția sanatate din cadrul DGAMS. Persoană de contact: Nadejda Saranciuc, specialist principal, DGAMS, tel. 022 21-22-36.

Proiectul deciziei: nota informativă, proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea Planului municipal de acțiuni privind prevenirea și controlul infecției HIV/SIDA și a infecțiilor cu transmitere sexuală (ITS) pentru anul 2022, în contextul pandemiei COVID-19", Regulamentul de implementare a acestui Plan sunt disponibile pe pagina web oficială a Direcției www.dgams.md, a Primăriei mun. Chișinău www.chisinau.md, la sediul Direcției, precum și prin expediere prin poștă sau prin alte mijloace disponibile, la solicitarea persoanei interesate.