The official page of the Municipality of Chisinau
  • Home
  • /
  • Decision-making process
  • /
  • ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie „Cu privire la stabilirea unor acțiuni privind creșterea eficienței sistemului public de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Chișinău"
Submitted for public consultation

ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie „Cu privire la stabilirea unor acțiuni privind creșterea eficienței sistemului public de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Chișinău"

Publication date: 30.04.2021 08:00

Stages

30.04.2021 08:00 ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie „Cu privire la stabilirea unor acțiuni privind creșterea eficienței sistemului public de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Chișinău"

Alexandr Odințov consilier municipal al Fracțiunii PSRM din cadrul Consiliului municipal Chișinău organizează consultări publice a proiectului de decizie „Cu privire la stabilirea unor acțiuni privind creșterea eficienței sistemului public de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Chișinău".

Scopul proiectului este de a susține programul municipal inițiat de către S.A. „Apă - Canal Chișinău" de achiziționare, instalare și înlocuire a contoarelor de apă potabilă la branșamentele blocurilor locative, la casele individuale, în apartamentele din blocurile locative, la alți consumatori, din contoare de tip mecanic în contoare inteligente, conform planului de investii, aprobat de către autoritatea publică abilitată ce aprobă tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este de a stabili unele măsuri pentru  creşterea eficienţei sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare în scopul reducerii cheltuielilor, pierderilor în sistem.

Beneficiarii proiectului de decizie sînt consumatorii și operatorul serviciului public de alimentare de apă și de canalizare din municipiul Chișinău în raza de acoperire a serviciului prestat.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sînt:

- Citirea la distanţă a datelor de consum pentru fiecare contor de apă instalat, în orice spaţiu, clădiri cu multe etaje, întreprinderi industriale, oficii, etc.

- Posibilitatea de a integra automat datele despre consum ale consumatorilor în sistemul de facturare, ceea ce face ca facturarea sa fie automata pentru fiecare utilizator în parte, fără implicarea factorului uman (salariați - ingineri).

- Introducerea automata a datelor de pe contor în factură facilitează utilizarea serviciului de către consumatori și care nu vor fi obligaţi să completeze facturile de plată la capitolul "datele contorului".

- Eficientizarea costurilor operaţionale pentru furnizor şi sporirea gradului de încredere a utilizatorului final.

- Transparenţa sistemului, care permite identificarea şi eliminarea diferenţei de volum a serviciilor prestate, care apare dintre datele înregistrate de contorul de la branşament şi datele contoarele consumatorilor finali.

- Rapiditate, exactitate, eliminarea factorului uman în totalitate, prin integrarea bazei de date în programul informatic utilizat de S.A. "Apa - Canal Chișinău" şi eliminarea intervenţiilor neautorizate;

- Semnalizarea în timp util a anumitor consumuri nejustificate care reprezintă pierderi, cu consecinţe negative asupra construcţiilor, domeniului public/privat;

- Semnalizarea în timp real a disfuncționalităților contoarelor, ceea ce conduce la posibilitatea luării unor măsuri imediate, utilizând resurse minime.

- Crearea unei baze de date care sa răspundă în orice moment la aspecte privind: situaţia contoarelor, starea tehnică a contoarelor, cantitatea de apă înregistrată pe fiecare consumator, etc.

Impactul estimat al proiectului de decizie. Prezentul proiect de decizie nu implică careva cheltuieli financiare din bugetul municipiului iar înlocuirea contoarelor de tip mecanic în contoare inteligente se va efectua conform planului de investiții, aprobat de către autoritatea publică abilitată ce aprobă tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu prevederile art. 10 din Legea nr. 163/2010 „Privind autorizarea executării lucrărilor în construcție", art. 4, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 435/2006 „Privind descentralizarea administrativă", art. 14 literele g), h), i), art. 15 alin. (2) lit. h), art. 17 lit. h) din Legea nr. 303/2013 „Privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare", art. 1 lit. a) din Legea nr.272/2011 „Apelor", art. 11 alin. (2) lit. b) din Legea nr.1102/1997 „Cu privire la resursele naturale", punctele 25-26, 73-76 din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și canalizare aprobat prin Hotărârea ANRE nr.355/2019, art. 14 alin. (1), (2), literele b) f) h) m) p) din Legea nr. 436/2006 „Privind administrația publică locală", art. 6 alin. (1), alin. (2), 2) literele a) d) f), 3) literele b) f) j) din Legea nr. 136/2016 „Privind statutul municipiului Chișinău.

Modalitatea de consultare publică a proiectului de decizie Cu privire la stabilirea unor acțiuni privind creșterea eficienței sistemului public de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Chișinău" este organizarea dezbaterilor publice pentru definitivarea proiectului de decizie.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultărilor publice pot fi expediate din timp până pe data de 21 mai 2021, pe adresa electronică:odyn55@mail.ru,la numărul de telefon 022 20-16-40 sau pe adresa MD 2012, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel și Sfânt, 83.

Proiectul deciziei Cu privire la stabilirea unor acțiuni privind creșterea eficienței sistemului public de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Chișinău" şi nota informativă, avizul S.A. „Apă - Canal Chișinău" sânt disponibile pe pagina web oficială a Primăriei municipiului Chișinău (chisinau.md, rubrica - consultări publice) sau la sediul Primăriei municipiului Chișinău, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel și Sfânt, 83, bir.18.

Attached documents

Alexandr Odințov consilier municipal al Fracțiunii PSRM din cadrul Consiliului municipal Chișinău organizează consultări publice a proiectului de decizie „Cu privire la stabilirea unor acțiuni privind creșterea eficienței sistemului public de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Chișinău".

Scopul proiectului este de a susține programul municipal inițiat de către S.A. „Apă - Canal Chișinău" de achiziționare, instalare și înlocuire a contoarelor de apă potabilă la branșamentele blocurilor locative, la casele individuale, în apartamentele din blocurile locative, la alți consumatori, din contoare de tip mecanic în contoare inteligente, conform planului de investii, aprobat de către autoritatea publică abilitată ce aprobă tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este de a stabili unele măsuri pentru  creşterea eficienţei sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare în scopul reducerii cheltuielilor, pierderilor în sistem.

Beneficiarii proiectului de decizie sînt consumatorii și operatorul serviciului public de alimentare de apă și de canalizare din municipiul Chișinău în raza de acoperire a serviciului prestat.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sînt:

- Citirea la distanţă a datelor de consum pentru fiecare contor de apă instalat, în orice spaţiu, clădiri cu multe etaje, întreprinderi industriale, oficii, etc.

- Posibilitatea de a integra automat datele despre consum ale consumatorilor în sistemul de facturare, ceea ce face ca facturarea sa fie automata pentru fiecare utilizator în parte, fără implicarea factorului uman (salariați - ingineri).

- Introducerea automata a datelor de pe contor în factură facilitează utilizarea serviciului de către consumatori și care nu vor fi obligaţi să completeze facturile de plată la capitolul "datele contorului".

- Eficientizarea costurilor operaţionale pentru furnizor şi sporirea gradului de încredere a utilizatorului final.

- Transparenţa sistemului, care permite identificarea şi eliminarea diferenţei de volum a serviciilor prestate, care apare dintre datele înregistrate de contorul de la branşament şi datele contoarele consumatorilor finali.

- Rapiditate, exactitate, eliminarea factorului uman în totalitate, prin integrarea bazei de date în programul informatic utilizat de S.A. "Apa - Canal Chișinău" şi eliminarea intervenţiilor neautorizate;

- Semnalizarea în timp util a anumitor consumuri nejustificate care reprezintă pierderi, cu consecinţe negative asupra construcţiilor, domeniului public/privat;

- Semnalizarea în timp real a disfuncționalităților contoarelor, ceea ce conduce la posibilitatea luării unor măsuri imediate, utilizând resurse minime.

- Crearea unei baze de date care sa răspundă în orice moment la aspecte privind: situaţia contoarelor, starea tehnică a contoarelor, cantitatea de apă înregistrată pe fiecare consumator, etc.

Impactul estimat al proiectului de decizie. Prezentul proiect de decizie nu implică careva cheltuieli financiare din bugetul municipiului iar înlocuirea contoarelor de tip mecanic în contoare inteligente se va efectua conform planului de investiții, aprobat de către autoritatea publică abilitată ce aprobă tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu prevederile art. 10 din Legea nr. 163/2010 „Privind autorizarea executării lucrărilor în construcție", art. 4, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 435/2006 „Privind descentralizarea administrativă", art. 14 literele g), h), i), art. 15 alin. (2) lit. h), art. 17 lit. h) din Legea nr. 303/2013 „Privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare", art. 1 lit. a) din Legea nr.272/2011 „Apelor", art. 11 alin. (2) lit. b) din Legea nr.1102/1997 „Cu privire la resursele naturale", punctele 25-26, 73-76 din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și canalizare aprobat prin Hotărârea ANRE nr.355/2019, art. 14 alin. (1), (2), literele b) f) h) m) p) din Legea nr. 436/2006 „Privind administrația publică locală", art. 6 alin. (1), alin. (2), 2) literele a) d) f), 3) literele b) f) j) din Legea nr. 136/2016 „Privind statutul municipiului Chișinău.

Modalitatea de consultare publică a proiectului de decizie Cu privire la stabilirea unor acțiuni privind creșterea eficienței sistemului public de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Chișinău" este organizarea dezbaterilor publice pentru definitivarea proiectului de decizie.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultărilor publice pot fi expediate din timp până pe data de 21 mai 2021, pe adresa electronică:odyn55@mail.ru,la numărul de telefon 022 20-16-40 sau pe adresa MD 2012, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel și Sfânt, 83.

Proiectul deciziei Cu privire la stabilirea unor acțiuni privind creșterea eficienței sistemului public de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Chișinău" şi nota informativă, avizul S.A. „Apă - Canal Chișinău" sânt disponibile pe pagina web oficială a Primăriei municipiului Chișinău (chisinau.md, rubrica - consultări publice) sau la sediul Primăriei municipiului Chișinău, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel și Sfânt, 83, bir.18.