The official page of the Municipality of Chisinau
  • Home
  • /
  • Decision-making process
  • /
  • Anunț de consultare publică asupra proiectului de decizie ,,Cu privire la aprobarea, într-o nouă redacție, a Regulamentului de organizare şi funcționare a Serviciului de alimentare pentru persoanele/familiile defavorizate din municipiul Chișinău”
Submitted for public consultation

Anunț de consultare publică asupra proiectului de decizie ,,Cu privire la aprobarea, într-o nouă redacție, a Regulamentului de organizare şi funcționare a Serviciului de alimentare pentru persoanele/familiile defavorizate din municipiul Chișinău”

Publication date: 08.11.2022 08:00

Stages

08.11.2022 08:00 Anunț de consultare publică asupra proiectului de decizie ,,Cu privire la aprobarea, într-o nouă redacție, a Regulamentului de organizare şi funcționare a Serviciului de alimentare pentru persoanele/familiile defavorizate din municipiul Chișinău”

Direcția generală asistență medicală şi socială inițiază consultarea publică a proiectului de decizie ”Cu privire la aprobarea, într-o nouă redacție, a Regulamentului de organizare şi funcționare a Serviciului de alimentare pentru persoanele/familiile defavorizate din municipiul Chișinău”

Scopul proiectului este: racordarea formei de prestare a Serviciului de alimentare la necesitățile actuale ale locuitorilor municipiului Chișinău, care vor include atât prânzuri calde la pachet cât şi pachete cu produse alimentare.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este: condiționată de existența unui mecanism, care în situația actuală, nu este relevant, pornind atât de la forma de prestare (condiționată de acte normative învechite şi neactualizate), cât și a cuantumurilor reduse ale alocațiilor utilizate la achiziționare (aprobate în 2018), care nu acoperă necesitățile de sprijin alimentar, în contextul evoluției prețurilor de consum.

Prevederile de bază ale proiectului sunt: aprobarea, într-o nouă redacție, a Regulamentului de organizare şi funcționare a Serviciului de alimentare, care reglementează modul de organizare şi funcționare, scopul, obiectivele, formele de prestare, modul de achiziționare şi finanțarea acestuia; aprobarea conținutului pachetului alimentar; aprobarea cuantumului alocației pentru un prânz și pachet cu produse alimentare.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt: persoanele/familiile defavorizate, domiciliate în municipiul Chișinău, cetățeni ai Republicii Moldova, precum și străinii, specificați la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 274 din 27 decembrie 2011 „Privind integrarea străinilor în Republica Moldova”, ale căror venituri lunare per persoană nu depășesc suma de 3000 lei, din următoarele categorii:

a)     persoane care au atins vârsta necesară pentru stabilirea pensiei pentru limită de vârstă;

b)    persoane cu dizabilități;

c)     persoane fără domiciliu, fără susținători legali, fără venituri sau cu venituri mici;

d)    familii cu mulți copii, familii monoparentale.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt:

a)     eficientizat mecanismul de organizare și funcționare a Serviciului de alimentare;

b)    dezvoltat Serviciul de alimentare, prin prestarea a 2 forme, în loc de una, conform necesităților identificate (prânz sau pachet cu produse alimentare);

c)     facilitat procesul de depășire a situației de dificultate cu care se confruntă familia/persoana defavorizată;

d)    prevenită excluziunii sociale a membrilor familiei/persoanei defavorizate.

Impactul estimat al proiectului de decizie: capacități consolidate a municipalității de a răspunde necesităților locuitorilor municipiului Chișinău.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislația în vigoare: Legea nr. 81/2003 „Privind cantinele de ajutor social”, Hotărârea Guvernului nr. 1246/2003 „Despre aprobarea Regulamentului-tip cu privire la funcționarea cantinelor de ajutor social” şi Legea nr. 123/2010 cu privire la serviciile sociale.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 29.11.2022, pe adresele: marina.buga@dgams.md, zinaida.plugari@dgams.md, anticamera@dgams.md,  sau pe adresa str. M. Eminescu 42, Direcţia asistență socială din cadrul DGAMS.

Materiale aferente: 

1. Nota informativă a Direcției;

2. Proiectul de decizie; 

3. Proiectul Regulamentului. 

 

 

Direcția generală asistență medicală şi socială inițiază consultarea publică a proiectului de decizie ”Cu privire la aprobarea, într-o nouă redacție, a Regulamentului de organizare şi funcționare a Serviciului de alimentare pentru persoanele/familiile defavorizate din municipiul Chișinău”

Scopul proiectului este: racordarea formei de prestare a Serviciului de alimentare la necesitățile actuale ale locuitorilor municipiului Chișinău, care vor include atât prânzuri calde la pachet cât şi pachete cu produse alimentare.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este: condiționată de existența unui mecanism, care în situația actuală, nu este relevant, pornind atât de la forma de prestare (condiționată de acte normative învechite şi neactualizate), cât și a cuantumurilor reduse ale alocațiilor utilizate la achiziționare (aprobate în 2018), care nu acoperă necesitățile de sprijin alimentar, în contextul evoluției prețurilor de consum.

Prevederile de bază ale proiectului sunt: aprobarea, într-o nouă redacție, a Regulamentului de organizare şi funcționare a Serviciului de alimentare, care reglementează modul de organizare şi funcționare, scopul, obiectivele, formele de prestare, modul de achiziționare şi finanțarea acestuia; aprobarea conținutului pachetului alimentar; aprobarea cuantumului alocației pentru un prânz și pachet cu produse alimentare.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt: persoanele/familiile defavorizate, domiciliate în municipiul Chișinău, cetățeni ai Republicii Moldova, precum și străinii, specificați la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 274 din 27 decembrie 2011 „Privind integrarea străinilor în Republica Moldova”, ale căror venituri lunare per persoană nu depășesc suma de 3000 lei, din următoarele categorii:

a)     persoane care au atins vârsta necesară pentru stabilirea pensiei pentru limită de vârstă;

b)    persoane cu dizabilități;

c)     persoane fără domiciliu, fără susținători legali, fără venituri sau cu venituri mici;

d)    familii cu mulți copii, familii monoparentale.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt:

a)     eficientizat mecanismul de organizare și funcționare a Serviciului de alimentare;

b)    dezvoltat Serviciul de alimentare, prin prestarea a 2 forme, în loc de una, conform necesităților identificate (prânz sau pachet cu produse alimentare);

c)     facilitat procesul de depășire a situației de dificultate cu care se confruntă familia/persoana defavorizată;

d)    prevenită excluziunii sociale a membrilor familiei/persoanei defavorizate.

Impactul estimat al proiectului de decizie: capacități consolidate a municipalității de a răspunde necesităților locuitorilor municipiului Chișinău.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislația în vigoare: Legea nr. 81/2003 „Privind cantinele de ajutor social”, Hotărârea Guvernului nr. 1246/2003 „Despre aprobarea Regulamentului-tip cu privire la funcționarea cantinelor de ajutor social” şi Legea nr. 123/2010 cu privire la serviciile sociale.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 29.11.2022, pe adresele: marina.buga@dgams.md, zinaida.plugari@dgams.md, anticamera@dgams.md,  sau pe adresa str. M. Eminescu 42, Direcţia asistență socială din cadrul DGAMS.

Materiale aferente: 

1. Nota informativă a Direcției;

2. Proiectul de decizie; 

3. Proiectul Regulamentului.