• Prima / Licitaţii şi achiziţii curente / S.A. ”Apă-Canal Chișinău” anunță concurs pentru achiziționare: Babit pentru lucrări de recondiţionare

    S.A. ”Apă-Canal Chișinău” anunță concurs pentru achiziționare: Babit pentru lucrări de recondiţionare

     26.04.2018 16:08   149 Accesări   
    Tipul achizifiei: Achizilie de bunuri; Obiectul achiziției: Babit. Tipul procedurii: Licitație deschisă; Termen-limită pentru depunerea ofertelor: 15.05.2018, ora 10.00.
    Descarcă :   româna