• Prima / Planul de amenajare a Teritoriului Municipiului Chisinau / Planul Urbanistic General al Municipiului Chisinau

    Planul Urbanistic General al Municipiului Chisinau

        INCP Urbanproiect, IHS Romania SRL, Business Consulting Institute, I.U. BelNIIGradostroitelistva
    Prezentul document reprezintă varianta de proiect a Planului Urbanistic General al oraşului Chişinău elaborat în cu conformitate cu Decizia Consiliului Municipal Chişinău nr. 9/5 din 6 aprilie 2004 „Cu privire la aprobarea Concepţiei Planului urbanistic general al municipiului Chişinău”
    Descarcă :   româna