• Prima / Posturi vacante / PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU - ANUNŢ cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de specialist principal (2 unități) în cadrul Serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale de sector din cadrul Direcţiei de colectare a impozitelor şi taxelor locale

    PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU - ANUNŢ cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de specialist principal (2 unități) în cadrul Serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale de sector din cadrul Direcţiei de colectare a impozitelor şi taxelor locale

     27.10.2017   25 Accesări   
    Scopul general al funcţiei – administrarea plăţilor fiscale aferente bugetului municipiului Chişinău, ce urmează a fi vărsate de către contribuabili şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier), asigurând propagarea şi aplicarea legislaţiei fiscale ce ţine de administrarea impozitelor şi taxelor locale; Studii: - superioare, de licenţă sau echivalente în domeniul economico-financiar; - cursuri de perfecţionare profesională în domeniul fiscal sau administrație publică. Experienţă profesională: - 1 an de experienţă profesională în domeniu. Termenul-limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este până la data de 20 noiembrie 2017. Depunerea documentelor de participare la concurs şi desfăşurarea concursului vor avea loc la Primăria municipiului Chişinău (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 83), bir. 56, telefon de contact 0(22) 20-15-30, Serviciul resurse umane.
    Descarcă :   româna