• Prima / Posturi vacante / A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef al Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare, arhitect-șef al municipiului Chișinău

    A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef al Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare, arhitect-șef al municipiului Chișinău

     14.04.2017   217 Accesări   
    Scopul general al funcţiei: Organizarea și dirijarea activităților de urbanism la realizarea Planului Urbanistic General al orașului Chișinău, Planului de Amenajare a Teritoriului municipiului Chișinău; asigurarea executării prevederilor legislației în domeniul administrării terenurilor proprietate municipală, precum și realizarea altor sarcini de bază și atribuții de serviciu ale funcționării direcției. Cerinţe specifice: Studii: Superioare, licenţă sau echivalentă în domeniul de formare profesională: a) I. Arhitectură şi urbanism, cu specializările: 1. Arhitectură (studii integrate); 2. Urbanism şi amenajare a teritoriului; II. Construcţie şi inginerie civilă: 1, 2. Construcţii şi inginerie civilă. Studii de master în domeniile: - Inginerie structurală; - Urbanism şi amenajare a teritoriului. b) cursuri de perfecționare profesională în domeniul managementului, administrației publice și legislației; c) certificate profesionale în domeniile specifice de activitate. Vechime în muncă: - 4 ani de experienţă profesională în domeniul managementului de conducere; - să aibă o activitate de cel puţin 7 ani în domeniul de proiectare în construcții sau cercetări științifice în domeniu; Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă şi interviul până la data _12 mai_2017. Depunerea documentelor de participare la concurs şi desfăşurarea concursului vor avea loc la Primăria municipiului Chişinău (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 83), bir. 56, telefon de contact 022-201530, Serviciul resurse umane, adresa de email: irina.voicu @pmc.md.
    Descarcă :   româna