• Prima / Posturi vacante / Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior şi specialist în Direcţia relaţii patrimoniale

    Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior şi specialist în Direcţia relaţii patrimoniale

     26.01.2017   134 Accesări   
    Condiţiile de participare la concurs: • Să deţină cetăţenia Republicii Moldova şi domiciliul stabil în Republica Moldova; • Să cunoască limba de stat; • Capacitatea deplină de exerciţiu; • Fără antecedente penale; • Să nu fi fost distituit dintr-o funcţie publică sau să nu i se fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; • Să nu depăşească limita vârstei de pensionare; • Studii: superioare juridice, economice, tehnice; Vechimea în muncă : minimum 1 an de experienţă profesională în domeniu- pentru specialistul superior; 6 luni de experienţă profesională în domeniu- pentru specialist. Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este de 30 zile din ziua publicării anunţului. Locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului este Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale, str.Columna, 106 bir.20, telefon de contact 22-02-48.
    Descarcă :   româna