Полезные телефоны

http://www.chisinau.md/ru/poleznye-telefony-20481_266848.html

Tip Telefon
Anticamera Primarului General

022 22-10-02

022 22-12-89 (fax)

   
Anticamera Viceprimar Angela Cutasevici 022 20-17-18
Anticamera Viceprimar Ilie Ceban  
Anticamera Viceprimar Olga Ursu 022 20-15-81
Serviciul petiţii şi audienţă

022 20-15-15, 022 22-63-78

Serviciul corespondenţă oficială

022 20-15-05, 022 22-31-45 (fax)

Direcția relații publice și buget civil 022 20-17-08, 022 20-17-09, 022 20-17-07 (serviciul de presă)
Centrul de informare și documentare (domeniul - arhitectură, urbanism și funciar) 022 20-17-26, 022 20-17-27
   
Direcţia asistenţă juridică 022 20-15-48
Direcţia municipală de arhivă Chişinău 022 56-66-34
Direcţia generală educaţie, tineret şi sport 022 20-16-01
Direcţia generală asistență socială și sănătate 022 22-80-84
Direcţia generală pentru protecţia drepturilor copilului 022 24-27-02
Direcţia generală comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii 022 22-61-64
Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare

022 22-81-10, 022 22-15-45, 022 22-73-16, 022 22-26-13, 022 22-35-75 (secția reclamă)

Direcţia autorizare şi disciplină în construcţii 022 20-17-38
Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare 022 22-54-61
Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale 022 22-63-38, 022 21-31-23, 022 27-81-25, 022 22-81-32
Direcţia de colectare a impozitelor şi taxelor locale

022 990-997

Direcţia generală transport public şi căi de comunicaţie 022 20-46-87, 022 20-46-62, 022 20-46-61
Regia transport electric Chişinău 022 20-41-00
Parcul urban de autobuze 022 83-73-35
Regia exploatare a drumurilor şi podurilor "EXDRUPO" 022 47-16-74
Regia "Autosalubritate" 022 74-68-42
Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi 022 24-27-25
Reţelele electrice de iluminare "Lumteh" 022 22-02-46
Preturile de sector
Pretura Botanica 022 76-75-75
Pretura Buiucani 022 29-50-71
Pretura Centru 022 27-15-13
Pretura Ciocana 022 33-34-34
Pretura Rîşcani 022 44-10-98
Dispecerate
Dispeceratul central municipal 022 22-22-67
Dispeceratul reţelelor electrice 022 43-11-11
Dispeceratul serviciului aprovizionare cu apă 022 25-66-66
Dispeceratul serviciului de canalizare 022 54-37-84
Dispeceratul reţelelor termice  022 44-11-38
Dispeceratul direcției gospodăriei de gaz 022 22-51-71 (904)
Dispeceratul Î.M. Regia "Autosalubritate" 022 74-75-20
Dispeceratul gospodăriei specializate auto „Exdrupo” 022 47-13-20
Dispeceratul Î.M. Rețelele Electrice de Iluminat „Lumteh”

022 22-37-70

Lista de telefoane a ÎMGFL nr. 1-23  

© 2024. Официальная страница Муниципия Кишинэу. Все права защищены. Разработан в Brand.md